Fack och arbetsgivare kallade idag  till pressträff om strejkrätten för att presentera ett gemensamt förslag. Förslaget får starkt stöd från etablerings- och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

De tre löntagarfederationerna LO, TCO, och Saco, samt fackförbundet Unionen presenterade tillsammans med arbetsgivarna sitt förslag om hur de vill se att strejkrätten ska kunna ändras, som ett svar på den utredning som tillsatts av regeringen  efter de långdragna konflikterna i Göteborgs hamn.

De står bakom ett förslag där det görs olagligt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden om den stridande parten inte vill få till ett kollektivavtal och fredsplikt.

Förslaget ska däremot inte påverka rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader. Om syftet med stridsåtgärden är att uppnå kollektivavtal så ska inga inskränkningar göras.

Det handlar enligt medverkande parterna om att stävja missbruk och avarter på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att regeringen och andra partier ställer sig bakom överenskommelse. Förslaget lämnas till regeringen idag.

Blir förslaget lag får det långtgående konsekvenser för fristående facks möjligheter att vidta stridsåtgärder för att driva igenom sina medlemmars krav.

– Det här är Svenskt Näringslivs retorik rakt av. Man går väldigt hårt åt Hamnarbetarförbundet, men även oss som vi tolkar det. Vår rätt att vidta stridsåtgärder kommer att begränsas, så är det bara, säger Fanny Hökby, informationsorganisatör på SAC Syndikalisterna till Dagens Arena efter att ha följt presskonferensen.

Regeringen tillsatte i maj 2017 en utredning för att se över strejkrätten. En direkt följd av de stridigheter som pågått i Göteborgs containerhamn mellan det fristående fackförbundet Hamnarbetarförbundet och APM Terminals, som driver hamnen.

I fallet med Göteborgs hamn har det största fackförbundet på arbetsplatsen, Hamnarbetarförbundet, inte varit avtalspartnern och därför inte heller varit bundet av fredsplikten. Strejker har alltså kunnat sättas in även om företaget som driver hamnen har ett tecknat kollektivavtal.

– Det är inte rimligt att 250 personer i Göteborg ska kunna rucka på maktbalansen på arbetsmarknaden, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson på presskonferensen.

Han räknar med att regeringen nu lägger den aviserade utredningen i byrålådan.

– Konflikträtten är en grundbult i den svenska partsmodellen. Dagens besked innebär en lösning som skapar stabilitet, samtidigt som den säkrar handlingsfriheten för ansvarstagande fackförbund att teckna avtal som tryggar villkoren för sina medlemmar, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande i ett gemensamt pressmeddelande från parterna.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson är också nöjd: och säger i samma pressmeddelande:  .

»Parterna har kommit överens om hur medbestämmandelagen bör ändras så att det blir tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt. Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället. Det är nu avgörande att lagen ändras i enlighet med vad parterna enats om.«

Ylva Johansson kommenterar fack och arbetsgivares lagförslag

Etablerings- och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger på en presskonferens med anledning av parternas överenskommelse att det är ett väl övervägt och balanserat förslag.

– Jag tycker att det är ett styrkebesked för den svenska modellen. Parterna har kommit fram till ett genomarbetat och väl balanserat förslag som, enligt mig, är helt genomförbart.

I februari i år läckte uppgifter om att utredningen föreslår att fackförbund, med några undantag, ska förbjudas att kunna ta till stridsåtgärder om arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal med en annan part.

Utredaren Tommy Larsson skulle vara klar tills den sista maj i år, men presentationen har skjutits upp till dagen innan midsommar. Ylva Johansson kommer motta utredningen men säger samtidigt att hon tycker att parternas förslag väger tyngst.

– När parterna är överens om ett förslag som är så väl balanserat, så är det självklart för mig så är det förslaget går före andra förslag. Min preliminära bedömning är att det är parternas förslag som ska remitteras och läggas fram.

För Saco, vars medlemsförbund ofta är det mindre på en arbetsplats, har det varit viktigt att diskussionen om förändrad strejkrätt inte ska begränsa deras rättigheter.

– För oss har det varit jätteviktigt att man inte ändrar på de spelregler som gäller idag. Det här med förstahandsavtal och andrahandsavtal är något som idag redan finns men det påverkar inte rätten att konflikta, säger Lena Maier Söderberg, chefsjurist på Saco.

Hittills har det aldrig varit något problem att verka som andraförbund på tjänstemannasidan, men om det behövs finns »viss praxis« från Arbetsdomstolen, säger hon.

– Skulle Hamnarbetarförbundet nu följa de här formreglerna som det kan lagstiftas om enligt förslaget är det inte omöjligt för dem att ha kollektivavtal, säger Lena Maier Söderberg.

Även om hon säger att man inte kan veta säkert om strejkrättsutredningens förslag i slutänden hade blivit verklighet, såg Saco så mycket osäkerhet i framtiden – bland annat med ett kommande riksdagsval – att de valde att lägga ett alternativt förslag med de andra parterna.

– I det läckta förslag vi såg från stridsåtgärdsutredningen såg vi en risk att ett fackförbund inte skulle få ha en partsställning vilket ger rätt till ett antal rättigheter, exempelvis de som gäller Medbestämmandelagen. (MBL) Förslaget ställer lite fackförbund mot varandra och då skulle det finnas en risk att villkor och spelregler skulle förändras över tid, och det skulle öppna för gula fackförbund, säger hon.

Även LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson uttryckte lättnad på presskonferensen över att man kommit överens om ett förslag.

– Det som har läckt ut från utredningen har stärkt min oro. Därför är det väldigt glädjande att vi har fått till det här förslaget, sa han.

Medverkande på fack och arbetsgivarnas presskonferens var Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO, Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv, Mattias Dahl, vd Transportföretagen, Eva Nordmark, ordförande TCO, Göran Arrius, ordförande Saco, Erland Olauson, oberoende utredare, Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen, John Wahlstedt, arbetsrättschef, Teknikföretagen, Dan Holke, chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd, Andreas Edenman, chefsjurist, Industriarbetsgivarna, Martin Wästfelt, chefsjurist Unionen.