Karin Rågsjö Håkan Jörnehed

Den nya rapporten om Vårdval Stockholms bekräftar hur ojämlikheten i landets största landsting ökatUnder de elva år som högern styrt.  Sjukvården har blivit mer ojämlik och personalbristen med tillhörande vårdkris har förvärrats.skriver två vänsterpartistiska politiker. 

Det är tio år sedan reformen Vårdval Stockholm. Nu ger nya siffror från landstinget tyngd åt vad vi i Vänsterpartiet alltjämt vidhållit – att vårdvalet är dyrare än planerat, och, än mer allvarligt, att tillgängligheten till sjukvård ökat för de som behöver den minst.

Men för dem med störst behov, de kroniskt sjuka och de äldre, har tillgängligheten minskat. De skuffas undan till förmån för bemedlade, »enkla« patienter.

Sådan ser verkligheten ut efter elva år av borgerligt styre.

Stockholms läns sjukvårdsutbud är till stor del privat i dag. För länets borgerliga allians är privatiseringarna ett inbillat win-win-scenario där alla får ökad tillgång till sjukvård och alla får tjäna pengar.

Men så fungerar det såklart inte. Privata vårdgivare har, likt alla aktiebolag, en lagstadgad skyldighet att göra vinst åt sina ägare. Behovet av maximal avkastning kommer oundvikligen att kollidera med den sjukes behov av vård.

Det är som om två medelstora akutsjukhus stod släckta och stängda.

Och kollisioner sker, med jämna mellanrum. Exemplen på hur privata vårdgivare gjort omotiverade ingrepp eller saltat räkningar är många.

En annan del av verkligheten är den allt mer akuta sjukvårdskrisen, där orsaken är personalbrist. Antalet stängda vårdplatser har stadigt ökat genom åren, till det rekordantal vi ser i dag – över 700 sjukbäddar kan inte bemannas.

Det är som om två medelstora akutsjukhus stod släckta och stängda. Stockholmsmedier delger nästan dagligen hårresande exempel på sjukvårdskrisens konsekvenser – operationer som ställs in i sista stund och patienter med aggressiv cancer som får köa i månader på behandling har dominerat agendan de senaste veckorna. Landstingets borgerliga regim har misslyckats med att avhjälpa sjukvårdskrisen.

»Kolla hur det ser ut i rödgröna landsting«, är borgarnas svar på den rättmätiga kritik som riktas mot deras handfallenhet.

Men regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet gjort den största satsningen på hälso- och sjukvård någonsin.

Stockholm får ett tillskott på drygt 840 miljoner kronor. Det är inte nog för att egenhändigt lösa sjukvårdskrisen, men om de används ansvarsfullt kan de gå till fler sjuksköterskor, vidareutbildning, hälsosammare schemaläggning och bättre villkor, och i förlängningen en tryggare sjukvård.

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet gjort den största satsningen på hälso- och sjukvård någonsin.

Vårdvalets kanske största misslyckande var hela affären kring privata BB Sophia. Från tillblivelse till plötsligt försvinnande, är kliniken ett praktexempel på hur ett privatiseringsexperiment kan gå åt skogen.

När Praktikertjänst öppnade kliniken dränerade den personal från andra offentliga förlossningsenheter, och när de utan förvarning bommade igen kastades förlossningsvården in i den kris som fortfarande råder.

Även på förlossningsområdet har V förhandlat fram en välbehövlig miljard. Alliansen avfärdade inledningsvis pengarna som överflödig »(v)alårssatsning«. Men när de i början av oktober presenterade en »egen« satsning på förlossningsvården avslöjade DN att den helt och hållet möjliggjorts av regeringens och Vänsterpartiets tillskjutna medel .

Högern har styrt i Stockholm i elva år. Under denna tid har vårdkrisen uppstått och förvärrats, och ojämlikheten i sjukvården ökat utan att de styrande gör tillräckligt för att åtgärda problemen.

Vänsterpartiet har i förhandlingar med den rödgröna regeringen åstadkommit stora satsningar på sjukvården, som kan användas för att lösa de problem som det moderata skyltfönstret dras med.

Nu är det dags att få inflytande på lokal nivå, så att vi kan säkra en sjukvård som är till för alla.

Karin Rågsjö (V) är  vårdpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Håkan Jörnehed (V) är oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.