Första maj, humlegården 2012
Första maj i Humlegården 2012. Foto: Wikimedia

I dag är det första maj och på många orter kommer demonstrationståg att inta gator och torg. Deltagandet är dock svajigt då partiernas medlemsantal halverats de senaste två decennierna.

— De politiska partierna är inte lika relevanta idag, säger Ulf Bjereld, statsvetare. 

Första maj sågs i bondesamhället som den första sommardagen, i den katolska medeltiden var det en dag förknippad med lek. Sedan 1890 har dagen varit en demonstrationsdag för den internationella arbetarrörelsen.

Ulf Bjereld är S-märkt statsvetare vid Göteborgs universitet och har sedan 1995 räknat hur många som går i demonstrationstågen i Göteborg. Han menar att intresset har svalnat, speciellt för Socialdemokraterna.

— Första maj har blivit mindre relevant. Det beror bland annat på att partierna överhuvudtaget har blivit mindre relevanta idag för de politiskt engagerade medborgarna än de var tidigare. Partierna har halverat sina medlemsantal på två decennier, säger Ulf Bjereld.

Ulf Bjereld, Statsvetare, Göteborgs Universitet
Ulf Bjereld. Foto: Emelie Asplund

Ett mer individualistiskt politiskt engagemang

Han menar att många politiskt engagerade i dag i större utsträckning söker sig till en rörelse som ger uttryck för det som just den personen tycker är viktigt såsom klimatet, kvinnorörelsen eller antirasism.

— Det gör att de politiska partierna inte uppfattas som lika relevanta idag och då blir inte heller partiernas manifestationer lika viktiga, säger Ulf Bjereld.

Ulf Bjereld menar dock att första maj-manifestationerna trots detta fortfarande är viktiga för vänstern i Sverige. Det mobiliserar ett stort antal människor och det skapar en gemenskap inom partierna, speciellt för Vänsterpartiet.

— Socialdemokraternas demonstrationer är idag på många orter mindre än vad Vänsterpartiets är, deras medlemmar tycks vara mer aktivistiska. Och de som inte känner att de egentligen hör till ett parti väljer hellre att gå med Vänsterpartiet eller Syndikalisterna, säger Ulf Bjereld.

Polariserad debatt drar fler deltagare

Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet, tycker att blandningen av fest och politik som första maj ger gör det till en väldigt rolig dag.

— För Vänsterpartiet är det betydligt större idag än det var för 10, 20 eller 30 år sedan. På det sättet är det ju många fler som tycker det är relevant idag. Och med den här regeringen som bidragit till ekonomisk katastrof för flertalet av befolkningen och välfärden tror jag att det är många som kommer att demonstrera just i år, säger han

Aron Etzler, Partisekreterare Vänsterpartiet
Aron Etzler. Foto: Denny Lorentzen

 

Men att det blev ett regeringsskifte i höst tror inte Ulf Bjereld kommer att påverka antalet deltagare, då han inte sett det mönstret förut. Däremot tror han att det under förra året fortfarande var en pandemieffekt, men också att Sverigedemokraternas inflytande kan påverka årets deltagande.

— Idag är den politiska debatten väldigt polariserad. Det hänger samman med att Sverigedemokraterna har fått ett avgörande inflytande över regeringspolitiken. Sverigedemokraternas ökade inflytande i svensk politik mobiliserar vänstern. Därför tror jag att de allra flesta tågen kommer att ha fler deltagare i år än förra året, säger Ulf Bjereld.

Första maj-tågens framtid

Inför framtiden tror Ulf Bjereld att partierna behöver vända på den nedåtgående trenden och göra sig relevanta för de politiskt engagerade medborgarna. Lyckas de med det kommer första maj-tågen att leva vidare.

— Men om de inte lyckas att vända trenden tror jag att fler och fler orter kommer att avveckla sina första maj-demonstrationer och ersätta dem med någon mindre intern manifestation. Blir man för få som deltar blir det inte så meningsfullt, säger Ulf Bjereld.

Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet, tror inte att att deras manifestationer kommer att avvecklas. Han ser i stället ljust på framtiden.

— Vi utvecklar ju ständigt första maj – med bild, musik, fester och olika sätt att delta, så det kommer garanterat innebära nya inslag. Jag hoppas att det fortsätter växa och att ännu fler ser hur kul det kan vara, säger han.