Daniel Nyman

Inom tre till fem år måste mer än 25 procent av anställda i den svenska hissbranschen nyanställas på grund av pensionsavgångar. Vi är beredda att göra vår del av att utbilda arbetslösa om stat och kommun slutar vara så kortsiktiga i sina utbildningssatsningar, skriver Hissförbundets ordförande Daniel Nyman.

Det pågår en politisk debatt kring hur arbetslösheten och utanförskapet ska lösas. Ett område där det dock inte råder någon konflikt är vikten av utbildning för de som vill vidareutveckla sig och bli mer anställningsbara.

Arbetslösheten, framförallt för utrikesfödda är ett stort problem.

Jag ser dock utmaningen i att få fram rätt utbildade personer som företag kan anställa. Sättet att lära sig beror på individen. Att ta till sig teoretisk kunskap passar inte alla. Förutom de rent akademiska utbildningarna har man sedan länge arbetat med Yrkeshögskolan (YH) för mer konkret arbetsrelaterad utbildning.

I den svenska hissbranschen arbetar ca 3 500 personer som bygger nya hissar samt underhåller och moderniserar de 130 000 existerande hissarna. Branschen växer med 2 till 5 procent varje år, och kommer göra det under åtminstone de kommande 10 åren givet de globala trenderna, urbanisering och demografisk utveckling.

Hissförbundet har gjort en enkät som visar att vi har ett behov av 900 personer inom de kommande 3-5 åren på grund av marknadstillväxten och pensionsavgångar. Det är mer än 25 procent av hela branschen, på 3-5 år. Det är en enorm utmaning!

Hissförbundet har sedan lång tid tillbaka arbetat med denna fråga och arbetar aktivt med att utbilda nya medarbetare genom Yrkeshögskolan. 2015 startade en ny YH-utbildning vid Xenter i Tumba. Där kan vi utbilda upp till 32 personer per år.

Vi kan konstatera att mer än 90 procent av de som går utbildningen har arbete före eller på examensdagen. Matchningsgraden över tid är närmare 100 procent. Hissförbundet ser därför YH som den önskade lösningen för våra nuvarande och kommande utbildningsbehov för att få kvalificerad personal in i branschen.

Då utbildningen har varit en succé så har Hissförbundet beslutat att ansöka om att få starta ytterligare en utbildning i Kungsbacka för att täcka upp behovet i Västsverige.

Utmaningen med YH är att bara 1/3 av alla ansökningar blir beviljade och att myndigheten som beviljar dessa utbildningar generellt bara godkänner dem för 2 år i taget.

Mer än 90 procent av de som går utbildningen har arbete före eller på examensdagen.

Denna kortsiktighet skapar problem för hissutbildningar då skolorna behöver investera upp till en miljon kronor i att sätta upp relevant skolmiljö. Branschen Investerar 1 till 2 miljoner kronor genom att sponsra med material att arbeta med. Det innebär dessutom en utmaning för YH skolan att långsiktigt arbeta med sin organisation då man inte vet om man kommer att ha kvar utbildningen om två år.

Rimligen ökar även arbetsbelastningen på myndigheten då de måste hantera fler ansökningar av utbildningar än vad som är nödvändigt.

Nu när myndigheten fått möjlighet att bevilja mer än två starter är det mitt förslag att man ger ett längre förordnande till de utbildningar som kan visa på ett långsiktigt behov hos arbetslivet och som kräver stora investeringar.

Istället för att ge ett generellt beviljande om 2 år bör man antingen ge ett beviljande om 5 år direkt alternativt ett om 2 år med option på förlängning, efter tillsyn, på ytterligare 3 år.

Därmed kan myndigheten kontrollera kvaliteten på utbildningen och skolorna får ett ökat incitament att säkerställa att utbildningen är långsiktigt hållbar avseende personal och kvalitet.

Om stat och kommun kan hjälpa hissbranschen att få en långsiktig utbildningsplattform som vi kan arbeta med så kan jag garantera att branschen kommer att uppfylla vår del av samhällskontraktet genom att de som kommer ut får en långsiktig anställning i en av de tryggaste framtidsbranscher det här landet har.

Daniel Nyman är ordförande i Hissförbundet