Torbjörn Hållö, Annika Qarlsson (C)

Arbetslöshet Arbetslösheten sjunker både bland inrikes och utrikes födda. Men fortfarande är arbetslösheten bland utrikesfödda fem gånger högre, visar Arbetsförmedlingens senaste rapport. 

Arbetslösheten i Sverige sjunker. I april förra året var 7,5 procent arbetslösa, en siffra som nu har sjunkit till 7,1 procent. Totalt är 180 048 personer öppet arbetslösa, vilket innebär att man inte deltar i något av de program med aktivitetsstöd som Arbetsförmedlingen erbjuder, visar Arbetsförmedlingens senaste rapport, som kom under måndagen.  

Minskningarna sker för både inrikes och utrikes födda men skillnaden mellan grupperna är fortfarande stor. För inrikes födda ligger arbetslösheten nu på 3,7 procent, medan siffran för de födda utrikes ligger på 20,5 procent. 

Även bland nyanlända är allt färre arbetslösa. Hittills i år har 4 700 nyanlända gått vidare till arbete eller studier efter Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Förra året låg den siffran på 2 400 personer.

Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, menar att de subventionerade anställningsformerna är en faktor bakom den sjunkande arbetslösheten. 

– Vi ser att arbetslösheten sjunker stadigt bland både inrikes och utrikes födda och det går allt bättre för nyanlända. Subventionerade anställningar som nystartsjobb och extratjänster är viktiga vägar in på arbetsmarknaden för den som är ny i Sverige och saknar tillräcklig utbildning eller eget kontaktnät, säger Annika Sundén i en presskommentar till rapporten. 

De subventionerade anställningarna gör det möjligt för arbetsgivare att inte betala hela lönen. Istället betalas den delen av en andra part, oftast staten.

Annika Qarlsson, riksdagsledamot från Centerpartiet, menar att inriktningen på subventionerade anställningar blir felaktig. 

– Vi befinner oss mitt i en het högkonjunktur. Det är den viktigaste orsaken till att arbetslösheten minskar. De subventionerade anställningarna behövs men är ett viktigare hjälpmedel när vi befinner oss i en lågkonjunktur.

Hon menar att inriktningen istället borde ligga på bättre matchning från Arbetsförmedlingens sida för att få ner arbetslösheten. 

– Arbetsförmedlingens matchning har blivit kritiserad, både från de som söker och från arbetsgivare. Det är en av orsakerna till att vi inte lyckats bättre i den högkonjunktur som vi befinner oss i.

LO-ekonomen Torbjörn Hållö ser positivt på Arbetsförmedlingens nya siffror. 

– Man kan konstatera att arbetslösheten för inrikes födda nästan är nere på de nivåer som vi hade innan finanskrisen 2008. Sen ser vi att närmare 60 procent av de som är arbetslösa på Arbetsförmedlingen är utrikes födda och det är där utmaningen ligger. 

Torbjörn Hållö pekar även på att en stor del av de arbetslösa inte har tillräcklig utbildning. 

– På nästan alla typer av jobb på i Sverige finns det höga krav, har man inte klarat gymnasiet så är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. En del av de som är inskrivna på arbetsförmedlingen borde egentligen vara på komvux istället.

Även han är skeptisk till vissa av Arbetsförmedlingens insatser. 

– Regeringen tillsammans med Arbetsförmedlingen har haft en bred palett av insatser. Många av dem har inte varit en stor succé då man haft för få personer på de insatserna. Extratjänster verkar dock fungera bra och där har man fått in fler utrikes födda.

Ett sätt att få in människor på arbetsmarknaden tror han är genom etableringsjobben, som också är en sorts subventionerad anställning, som regeringen och arbetsmarknadens parter håller på och arbetar fram. 

– Många som kommer till Sverige i vuxen ålder föreställer sig inte att de ska behöva sätta sig i skolbänken igen. Då blir etableringsjobben där man jobbar och samtidigt utbildar sig en väg in.