Jessica P Klementsson,
Tobias Baudin,
Jessica P Klementsson, Tobias Baudin,

Nya skärpta krav för upphandlad hemtjänst i Stockholms stad ger bättre inkomster, högre pensioner och tryggare anställningar. En facklig seger, skriver Tobias Baudin, ordförande, Kommunal och Jessica P Klemetsson, ordförande Kommunal, Stockholms län.

I förra veckan skärpte Stockholms stad villkoren för upphandling av hemtjänst. Det var inte en dag för tidigt. I de nya reglerna finns nu krav som gör att nivåerna på lön, arbetstider och semester som regleras i Kommunals kollektivavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utgör ett golv för de som arbetar i hemtjänsten i Stockholm. Det är en viktig facklig seger som kan tjäna som exempel för fler kommuner – ingen kommun kan nu låta bli med hänvisning till att förbättringar inte är möjliga.

I det nya avtalet i Stockholm finns också krav på att de anställda ska få tjänstepension och att hemtjänstutförarna ska verka för att tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm. Dessutom kommer de hemtjänstföretag som anlitar underentreprenörer att ha fullt ansvar för att dessa uppfyller samma anställningsvillkor.

Bättre inkomster, högre pensioner och tryggare anställningar gör våra medlemmars vardag lite enklare och ger dem lite större möjligheter att själva forma sina liv.

Det är betydligt bättre än det varit tidigare då det inte funnits några krav alls på de privata utförarna när det gäller villkoren för personalen i hemtjänsten. Villkor enligt avtalet med SKL gäller för företag som inte sedan tidigare har kollektivavtal med en annan arbetsgivarorganisation.

Att kunna garantera schysta villkor innebär att det blir lättare att rekrytera omsorgspersonal med utbildning.

Det förändrade regelverket är ett ordentligt steg i rätt riktning och en seger för medlemmarna i Kommunal. Men regelverket är även en seger för Stockholms äldre som behöver omsorg. Att kunna garantera schysta villkor innebär att det blir lättare att rekrytera omsorgspersonal med utbildning. Detta höjer kvaliteten och kompetensen i äldreomsorgen.

Kommunal har tidigare kritiserat det tjänstemannaförslag som den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset lyfte fram som en progressiv reform. De goda intentionerna som politikerna hade riskerade att rinna ut i sanden när man inte ställde tydligare krav på villkor i nivå med kollektivavtal och att de anställda i hemtjänsten ska ha tjänstepension.

Men efter ett gott samarbete mellan Kommunal och ansvariga politiker och tjänstemän har vi lyckats förbättra kraven för upphandling vilket kommer leda till bättre villkor för våra medlemmar inom hemtjänsten i Stockholm.

Politiken och tjänstemän tog till sig av Kommunals kritik och har formulerat en politik som är betydligt bättre än vad som annars hade varit fallet. Det är värt att berömma.

Stockholms stad har agerat som den föregångare huvudstaden ska vara. Man har fattat beslut som kommer göra vardagen lättare för både de som utför hemtjänsten och för de medborgare som behöver den.

Nu hoppas vi att andra kommuner följer efter och ställer upphandlingskrav som innebär att våra medlemmar får schysta villkor.

Tobias Baudin, ordförande, Kommunal

Jessica P Klemetsson, ordförande Kommunal, Stockholms län