Jessica Klementsson, ordförande i Kommunal Stockholms län.

Hemtjänst Det är bra att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad vill skärpa kraven på utförare i hemtjänst. Men förslaget skyddar inte de anställda och måste göras om, skriver Jessica Klementsson, ordförande i Kommunal Stockholms län.

Stockholms stad kommer att riva upp alla avtal med privata hemtjänstföretag för att sedan skärpa kraven på utförarna. i att Kommunal välkomnar givetvis att äldreborgarrådet Clara LIndblom (V), tillsammans med den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus vill förbättra villkoren för dem som arbetar i hemtjänsten. I en intervju  i Dagens Nyheter nämner Lindblom såväl större personalkontinuitet som rätt till arbetskläder, omklädningsrum och kollektivavtalsliknande arbetsvillkor. Det är bra.

Men samtidigt ser vi också stora risker med det tjänstemannaförslag som har tagits fram av förvaltningen. Bland annat föreslås det att utförare ska kunna tillämpa villkor ur annat centralt kollektivavtal utan att behöva vara bundna till det. Det vill säga att den som vill bedriva hemtjänst inte behöver teckna ett kollektivavtal så länge de påstår sig följa villkoren från ett.

Det ställer sig Kommunal starkt kritiskt till eftersom det kommer bli mycket svårt att tillämpa en ordning där stadens tjänstemän löpande ska tolka innehållet i olika kollektivavtal och utvärdera om enskilda utförare sedan följer dessa.

Detta är betydligt svårare att kontrollera än om en utförare betalar ut en viss lön eller är bunden av ett kollektivavtal. Det kommer i praktiken att leda till att förslaget som helhet förlorar sin funktion. Den sociala dumpingen kommer inte att stävjas och utförare som erbjuder oskäliga löner och villkor kommer behålla sin nuvarande konkurrensfördel.

Förslaget saknar krav på tjänstepension och försäkringar. Den sociala dumpningen kommer inte att stävjas.

Dessutom saknar förslaget krav på tjänstepension och försäkringar. Frånvaron av sådana krav riskerar att leda till att utförare aktivt väljer bort att teckna kollektivavtal för att skära i kostnaderna på de anställdas bekostnad.

Det har påståtts att krav på tjänstepension och försäkringar är otillåtet eftersom dem typen av försäkringslösningar saknas på marknaden idag. Kommunal anser att en sådan passiv hållning måste utmanas.

Själva syftet med att ställa sociala krav är att den offentliga beställaren ska driva på marknaden att utveckla och leverera de lösningar som det offentliga efterfrågar, och en tolkning som innebär att det är förbjudet att ställa arbetsrättsliga krav om tjänstepension och försäkringar saknar stöd i praxis.

Det är inte rimligt att partier som anser sig stå till vänster och vara feministiska går med på att genomföra en politik som slår hårt mot kvinnor i LO-kollektivet. Stockholms stad är den kommun som andra kommuner följer för att se vad som är möjligt att göra i kommunpolitiken. Så var det när det var borgerligt styre, och så är det nu.

Därför måste de kommuner som har en progressiv majoritet också gå före och genomföra en lokal politik som ökar jämlikheten i samhället och förbättrar villkoren för de som arbetar i välfärden.

Den politiska majoriteten i stadshuset har goda intentioner. Ge därför tjänstemännen bakläxa och ta fram ett förslag som garanterar schyssta villkor för de som arbetar i hemtjänsten.

Jessica Klemetsson, Ordförande, Kommunal Stockholms län