6f_D

6F: Regeringen måste investera mer!

Dela

Svenska folket är missnöjda med regeringens satsningar på järnväg och bostäder. Det skriver 6F-förbunden som nu kräver betydligt mer omfattande investeringar.

För två veckor sedan presenterade regeringen sin vårbudget. Riktningen på budgeten är bra. Men det krävs större insatser i den kommande höstbudgeten.

Vi, 6F- fackförbund i samverkan, anser att behoven är större än vad regeringen visar på. Behoven av både underhåll och nyinvesteringar inom järnvägen och den alarmerande bostadsbristen kräver åtgärder i en större omfattning. En uppfattning som delas av svenska folket.

Sifo har på uppdrag av 6F kartlagt svenska folkets uppfattningar om regeringens satsningar på järnväg och bostäder. Undersökningen är gjord efter att regeringen aviserade sina satsningar.

Resultatet är tydligt.

Endast två av tio väljare anser att regeringen satsar tillräckligt på järnvägen. Hela 66 procent svarar nej på frågan om det satsas tillräckligt på järnvägen. Bland S-väljare är missnöjet än större, 70 procent svarar nej. MP-väljare är aningen nöjdare, 63 procent svarar nej.

Svarsmönstret är likadant när frågor ställs om bostadssatsningar. Även om svenska folket är något mer missnöjda med regeringens järnvägssatsningar svarar 63 procent att regeringen inte satsar tillräckligt på att bygga nya bostäder. 24 procent svarar att regeringen satsar tillräckligt. Bland väljarkåren är KD:s och MP:s väljare mest nöjda, där 31 procent av väljarna anser att regeringen satsar tillräckligt.

På frågan om man anser att regeringen satsar tillräckligt på upprustning av miljonprogrammen svarat 46 procent nej och 12 procent ja. Hela 42 procent är tveksamma och vet ej. MP-väljarna är bland de mest missnöjda, 59 procent svarar nej,

Svenska folket ser att behoven är större än det som levereras politiskt. Sverige har negativ ränta och hög arbetslöshet. Det finns ett dåligt resursutnyttjande i ekonomin. Om det någon gång funnits ett bra tillfälle för en mer expansiv finanspolitik är det här nu.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen, inte minst om man jämför med den förra regeringen, har höga ambitioner när det gäller investeringar och sysselsättning. Inriktningen på politiken är rätt, men det finns mer att göra.

I Sverige går 410 000 människor arbetslösa. Arbetslösheten uppgår till åtta procent. Arbetslösheten kostar uppskattningsvis det svenska samhället uppemot 200 miljarder kronor varje år i ersättningar och förlorade skatteintäkter. Långtidsarbetslösheten biter sig fast och 22 procent av landets ungdomar går utan jobb. Alternativkostnaden för att stimulera ekonomin är låg.

Samtidigt som arbetslöshetssiffrorna är höga går det inte hitta en bostad i de städer där jobben finns. Arbetspendlingen fungerar dåligt eftersom infrastrukturen och kollektivtrafiken är gammal och försliten.

Varje år går fem miljarder kronor förlorade på grund av förseningar i tågtrafiken. Godset, som på sina hjulaxlar bär stora delar av exportindustrin, levererar inte varorna i tid. Människor kommer för sent till sina arbeten och tågpersonalen får arbeta hårt för att lugna landets resenärer. Järnvägsspåren är så trafikerade att underhållet inte sker i takt med slitaget på spåren. Underhållsskulden växer.

Regeringen har på årsbasis lagt 1,2 miljarder extra till järnvägsunderhållet. Väl behövliga pengar som de borgerliga tidigare röstade bort i höstens budget. Men 1,2 miljarder täcker inte behovet fullt ut. Det saknas fortfarande cirka 3 miljarder årligen för underhåll av den svenska trafikinfrastrukturen.

I det korta perspektivet är underhållet avgörande. Men regeringen måste tänka längre än så. Transportsektorn är central för att nå de framtida klimatmålen. Därför måste åtgärder vidtas för att på lite längre sikt förbättra kollektivtrafiken, arbetspendlingen samt underlätta för företag att transportera varor. Detta kan bara göras genom aktiva klimatsmarta investeringar i infrastrukturen.

De statliga investeringsnivåerna i transportinfrastruktur kräver därför en ambitionshöjning. För att nå dit anser vi inom 6F att investeringarna måste upp på en uthållig nivå om en procent av BNP årligen. Det innebär för i år att investeringsbudgeten behöver öka med 10 miljarder kronor.

Samtidigt råder allvarlig bostadsbrist. 156 av landets kommuner säger sig ha obalans på bostadsmarknaden på grund av underskott av bostäder. Bostadsbristen finns i stor utsträckning i de större städerna, det vill säga där jobben finns. Ska bostadsmarknaden uppnå balans krävs att 50 000 bostäder per år byggs i Sverige fram till år 2030. I genomsnitt är det 20 000 fler än vad som normalt byggs.

För att få igång detta bostadsbyggande krävs statligt stöd som vi bedömer till nio miljarder kronor årligen. Regeringens stöd, som aviserats i vårbudgeten men kommer i höstbudgeten, uppgår till 3,2 miljarder kronor. Det saknas därmed cirka sex miljarder kronor årligen.

För att nå målet om ett energieffektivare samhälle behöver bostadssektorn bidra. Därför måste det befintliga bostadsbeståndet klimatsäkras. 6F vill att 60 000 bostäder ska renoveras varje år fram till 2050. Nu renoveras endast cirka 20 000 bostäder per år.

För att klara ökningen krävs att staten finansierar en tredjedel av renoveringskostnaden, vilket innebär tio miljarder i statligt stöd per år.

Den storleken på pengarna ryms inte i den löpande statsbudgeten. Totalt handlar det om cirka 29 miljarder kronor. Finansieringen kan med fördel tas via lån, svenska staten lånar gratis just nu. Det kommer betala tillbaka sig i ökad tillväxt.

Sysselsättningseffekterna blir mycket stora när projekten kommer igång. Med indirekta effekter inräknat blir sysselsättningseffekten närmare 150 000 nya jobb per år.

Regeringen satsar inte tillräckligt på järnväg och bostäder. Det krävs mer investeringar. Det är fullt möjligt att börja nu. Att investera för framtiden minskar arbetslösheten såväl i dag som i morgon. Det underlättar för människor att ta sig till jobbet.

Därför startar 6F kampanjen ”Sätt fart på Sverige”. Vi är fem LO-förbund som vill se en mer aktiv investeringspolitik. 6F räknar med att regeringens nästa budget är mer offensiv för en kraftfull upprustning av Sverige.

Sverige har stora problem med en infrastruktur som inte fungerar och en stor bostadsbrist. Stora problem kräver stora lösningar. Det är hög tid att tänka större.

6F – fackförbund i samverkan
Janne Rudén, förbundsordförande, Seko
Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
Mikael Johansson, förbundsordförande, Målarna
Magnus Pettersson, förbundsordförande, Fastighets
Jonas Wallin, förbundsordförande, Elektrikerna

2 kommentarer

 1. /lasse - 1 maj, 2015

  Hela EUropa behöver finanspolitiska stimulanser för att ekonomin ska komma igång (ökad efterfrågan), men hur ska man komma ut ur det hörn man målat in sig i med ett regelverk som med artificiella teorier förbjuder detta. ”Investeringar” är ett fikonlöv för detta men hur ska det kunna bli av den storleken som behövs när indirekt kan fianansiera detta via typ ECB.

 2. Henrik Unné - 2 maj, 2015

  Stora problem kräver stora lösningar. Här är mitt förslag: släpp marknadskrafterna loss!

  http://henrik-unne.blogspot.se/2009/07/rattvisekrafterna.html

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Erik Hansson (forskare): Lösningen på tiggeriet har inga gränser

Debatt › Att argumentera för att lösningen på tiggerifrågan finns i EU-migranternas hemland är att skjuta problemet ifrån sig. Retoriken för oss närmare ett tiggeriförbud, skriver Erik Hansson, Uppsala universitet. 0Inga delningar

Historien går igen

Blogg › Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare vill göra livet för romer i Sverige så svårt att de väljer att flytta till andra länder. Det är en välkänd historia. 23facebook: 23

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

EU har misslyckats i grunden

Ledare › Frågan om invandringen var det som avgjorde brexit-omröstningen. EU-projektet behöver nu omdefinieras.  459facebook: 459

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 156facebook: 156

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1516facebook: 1516

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 605facebook: 605

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vård och omsorg värst i klassen

Nyhet › På över 500 arbetsplatser är arbetsmiljön så ohållbar att skyddsombuden anmält sin arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Allra värst är det inom vård och omsorg, visar Dagens Arena granskning. 64facebook: 64

»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
Kraftig ökning av larm om ohållbar arbetsmiljö
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Johanna Senneby

Visa vad ni går för, S!

Halvvägs in i mandatperioden är hög tid för regeringen att presentera en fördelningspolitik värd namnet. 0Inga delningar

LO sågar Timbros förslag om arbetskraftsinvandring

Studentbostäder – alldeles för få och alldeles för dyra


Nina Brevinge

Nytt avtal för personliga assistenter på gång

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter strandade i våras. Imorgon träffas parterna igen... 0Inga delningar

Regeringen slopar förslag om hälsoväxling

Regeringens läslov – en årsgammal Bonnierkampanj


Lisa Gemmel

Hur kunde det hända igen?

Med stora hål av sorg i hjärtat måste vi fortsätta kampen mot hatet och våldet.  40facebook: 40

Nu tar Dagens Arena semester!

Är du feminist eller nationalist?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev