6f_D

6F: Regeringen måste investera mer!

Dela

Svenska folket är missnöjda med regeringens satsningar på järnväg och bostäder. Det skriver 6F-förbunden som nu kräver betydligt mer omfattande investeringar.

För två veckor sedan presenterade regeringen sin vårbudget. Riktningen på budgeten är bra. Men det krävs större insatser i den kommande höstbudgeten.

Vi, 6F- fackförbund i samverkan, anser att behoven är större än vad regeringen visar på. Behoven av både underhåll och nyinvesteringar inom järnvägen och den alarmerande bostadsbristen kräver åtgärder i en större omfattning. En uppfattning som delas av svenska folket.

Sifo har på uppdrag av 6F kartlagt svenska folkets uppfattningar om regeringens satsningar på järnväg och bostäder. Undersökningen är gjord efter att regeringen aviserade sina satsningar.

Resultatet är tydligt.

Endast två av tio väljare anser att regeringen satsar tillräckligt på järnvägen. Hela 66 procent svarar nej på frågan om det satsas tillräckligt på järnvägen. Bland S-väljare är missnöjet än större, 70 procent svarar nej. MP-väljare är aningen nöjdare, 63 procent svarar nej.

Svarsmönstret är likadant när frågor ställs om bostadssatsningar. Även om svenska folket är något mer missnöjda med regeringens järnvägssatsningar svarar 63 procent att regeringen inte satsar tillräckligt på att bygga nya bostäder. 24 procent svarar att regeringen satsar tillräckligt. Bland väljarkåren är KD:s och MP:s väljare mest nöjda, där 31 procent av väljarna anser att regeringen satsar tillräckligt.

På frågan om man anser att regeringen satsar tillräckligt på upprustning av miljonprogrammen svarat 46 procent nej och 12 procent ja. Hela 42 procent är tveksamma och vet ej. MP-väljarna är bland de mest missnöjda, 59 procent svarar nej,

Svenska folket ser att behoven är större än det som levereras politiskt. Sverige har negativ ränta och hög arbetslöshet. Det finns ett dåligt resursutnyttjande i ekonomin. Om det någon gång funnits ett bra tillfälle för en mer expansiv finanspolitik är det här nu.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen, inte minst om man jämför med den förra regeringen, har höga ambitioner när det gäller investeringar och sysselsättning. Inriktningen på politiken är rätt, men det finns mer att göra.

I Sverige går 410 000 människor arbetslösa. Arbetslösheten uppgår till åtta procent. Arbetslösheten kostar uppskattningsvis det svenska samhället uppemot 200 miljarder kronor varje år i ersättningar och förlorade skatteintäkter. Långtidsarbetslösheten biter sig fast och 22 procent av landets ungdomar går utan jobb. Alternativkostnaden för att stimulera ekonomin är låg.

Samtidigt som arbetslöshetssiffrorna är höga går det inte hitta en bostad i de städer där jobben finns. Arbetspendlingen fungerar dåligt eftersom infrastrukturen och kollektivtrafiken är gammal och försliten.

Varje år går fem miljarder kronor förlorade på grund av förseningar i tågtrafiken. Godset, som på sina hjulaxlar bär stora delar av exportindustrin, levererar inte varorna i tid. Människor kommer för sent till sina arbeten och tågpersonalen får arbeta hårt för att lugna landets resenärer. Järnvägsspåren är så trafikerade att underhållet inte sker i takt med slitaget på spåren. Underhållsskulden växer.

Regeringen har på årsbasis lagt 1,2 miljarder extra till järnvägsunderhållet. Väl behövliga pengar som de borgerliga tidigare röstade bort i höstens budget. Men 1,2 miljarder täcker inte behovet fullt ut. Det saknas fortfarande cirka 3 miljarder årligen för underhåll av den svenska trafikinfrastrukturen.

I det korta perspektivet är underhållet avgörande. Men regeringen måste tänka längre än så. Transportsektorn är central för att nå de framtida klimatmålen. Därför måste åtgärder vidtas för att på lite längre sikt förbättra kollektivtrafiken, arbetspendlingen samt underlätta för företag att transportera varor. Detta kan bara göras genom aktiva klimatsmarta investeringar i infrastrukturen.

De statliga investeringsnivåerna i transportinfrastruktur kräver därför en ambitionshöjning. För att nå dit anser vi inom 6F att investeringarna måste upp på en uthållig nivå om en procent av BNP årligen. Det innebär för i år att investeringsbudgeten behöver öka med 10 miljarder kronor.

Samtidigt råder allvarlig bostadsbrist. 156 av landets kommuner säger sig ha obalans på bostadsmarknaden på grund av underskott av bostäder. Bostadsbristen finns i stor utsträckning i de större städerna, det vill säga där jobben finns. Ska bostadsmarknaden uppnå balans krävs att 50 000 bostäder per år byggs i Sverige fram till år 2030. I genomsnitt är det 20 000 fler än vad som normalt byggs.

För att få igång detta bostadsbyggande krävs statligt stöd som vi bedömer till nio miljarder kronor årligen. Regeringens stöd, som aviserats i vårbudgeten men kommer i höstbudgeten, uppgår till 3,2 miljarder kronor. Det saknas därmed cirka sex miljarder kronor årligen.

För att nå målet om ett energieffektivare samhälle behöver bostadssektorn bidra. Därför måste det befintliga bostadsbeståndet klimatsäkras. 6F vill att 60 000 bostäder ska renoveras varje år fram till 2050. Nu renoveras endast cirka 20 000 bostäder per år.

För att klara ökningen krävs att staten finansierar en tredjedel av renoveringskostnaden, vilket innebär tio miljarder i statligt stöd per år.

Den storleken på pengarna ryms inte i den löpande statsbudgeten. Totalt handlar det om cirka 29 miljarder kronor. Finansieringen kan med fördel tas via lån, svenska staten lånar gratis just nu. Det kommer betala tillbaka sig i ökad tillväxt.

Sysselsättningseffekterna blir mycket stora när projekten kommer igång. Med indirekta effekter inräknat blir sysselsättningseffekten närmare 150 000 nya jobb per år.

Regeringen satsar inte tillräckligt på järnväg och bostäder. Det krävs mer investeringar. Det är fullt möjligt att börja nu. Att investera för framtiden minskar arbetslösheten såväl i dag som i morgon. Det underlättar för människor att ta sig till jobbet.

Därför startar 6F kampanjen ”Sätt fart på Sverige”. Vi är fem LO-förbund som vill se en mer aktiv investeringspolitik. 6F räknar med att regeringens nästa budget är mer offensiv för en kraftfull upprustning av Sverige.

Sverige har stora problem med en infrastruktur som inte fungerar och en stor bostadsbrist. Stora problem kräver stora lösningar. Det är hög tid att tänka större.

6F – fackförbund i samverkan
Janne Rudén, förbundsordförande, Seko
Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
Mikael Johansson, förbundsordförande, Målarna
Magnus Pettersson, förbundsordförande, Fastighets
Jonas Wallin, förbundsordförande, Elektrikerna

2 kommentarer

 1. /lasse - 1 maj, 2015

  Hela EUropa behöver finanspolitiska stimulanser för att ekonomin ska komma igång (ökad efterfrågan), men hur ska man komma ut ur det hörn man målat in sig i med ett regelverk som med artificiella teorier förbjuder detta. ”Investeringar” är ett fikonlöv för detta men hur ska det kunna bli av den storleken som behövs när indirekt kan fianansiera detta via typ ECB.

 2. Henrik Unné - 2 maj, 2015

  Stora problem kräver stora lösningar. Här är mitt förslag: släpp marknadskrafterna loss!

  http://henrik-unne.blogspot.se/2009/07/rattvisekrafterna.html

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


Johanna Senneby

I stället för miljardkonsulter – 1 700 sjuksköterskor i ett år

En miljard kronor har Stockholms landsting lagt på konsulter de senaste fem åren. För de pengarna hade Stockholms sjuksköterskor kunnat få över 1 700 välbehövliga kollegor i ett år. 0Inga delningar

Kinnunen (SD) döms för bokföringsbrott – behåller riksdagsplats

Kvinnors långa sjukskrivningar skjuter i höjden


Nina Brevinge

Pisa: Bättre resultat – men ojämlikheten ökar

Svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen och bryter därmed trenden. Men likvärdigheten har försämrats och ligger nu under OECD-genomsnittet. 0Inga delningar

Fortsatt starkt stöd för SD bland LO-väljare

Arbetsförmedlingen: Invandring nödvändig för att möta arbetskraftsbristen


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  annons_julkap_2016
  pengaropolitik