Mikael Johansson, Magnus Pettersson, Johan Lindholm, Jonas Wallin, Valle Karlsson.

Välfärdsvinst 8 av 10 medlemmar inom 6F-förbunden motsätter sig idén om att bolag obehindrat ska kunna plocka ut vinst ur skolan, vården och omsorgen.Vi välkomnar därför regeringens besked om att införa vinstbegränsning i välfärden, skriver fem förbundsordföranden i Byggnads, Elektrikerna, Fastighet, Målarna och Seko.

Sverige har blivit en experimentverkstad, där en stor och växande del av den offentligt finansierade välfärden i form av vård, skola och omsorg drivs av vinstdrivande aktörer.

Varje dag möts vi av tidningsrubriker om hur skattepengar går till skatteparadis, hur äldre vanvårdas eller skolor som lägger ner.

8 av 10 medlemmar inom 6F-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko motsätter sig idén om att bolag obehindrat ska kunna plocka ut vinst ur skolan, vården och omsorgen. Vi välkomnar därför regeringens besked om att införa ett vinsttak inom skolan och omsorgen. Vi välkomnar också att regeringen i samråd med professionen öppnar upp för att vidare utreda möjligheterna att begränsa vinsterna i vården.

]När vinstkranen står vidöppen forsar miljarder ut ur välfärden, och rätt ner i aktieägares fickor.

Inget barn ska behöva få beskedet att skolan ska lägga ner. Ett samhälle där man från födseln tvingas vara kund bland privatskolor och privatsjukhus föder även orättvisa, där ett felval kan drabba dig som individ hårt.

Systemet skapar olika livschanser beroende på var du bor, storleken på dina föräldrars plånbok och driver marknadskrafterna att enbart söka efter de mest vinstdrivande kunderna.

Att som medborgare i Sverige kunna garanteras lika chanser från födseln är grundläggande för det jämlika samhällsbygget. Därför måste vinstjakten bort.

Vi ser med oro på att de borgerliga partierna samt Sverigedemokraterna är beredda att rösta ner regeringens förslag. En majoritet av svenska folket ser tydliga brister i dagens system och samtidigt lyssnar landets borgerliga politiker hellre på lobbyister.

Tilliten till den offentliga sektorn och skattesystemet är aldrig starkare än dess svagaste länk.

När vinstkranen står vidöppen forsar miljarder ut ur välfärden, och rätt ner i aktieägares fickor. Pengar som kunde gått till bättre löner och villkor samt förbättrad kvalité inom välfärden hamnar någon annanstans istället.

Vinstjakten leder till försämrade arbetsvillkor, sämre kvalité, ökad ojämlikhet och minskad tilltro till skattesystemet.

För några veckor sedan såg vi hur det rapporterades att friskolorna under det senaste året ökat sina vinster med 50 procent, samtidigt som det rapporterades att  snittlönerna och bemanningen generellt var sämre hos de privata.

Det är dags att skruva åt vinstkranen. Därför ser vi som representanter för över 250.000 skattebetalare positivt på regeringens förslag om vinstbegränsning inom välfärden.

Johan Lindholm är förbundsordförande i Byggnads.

Jonas Wallin är förbundsordförande i Elektrikerna.

Magnus Pettersson är förbundsordförande i Fastighets.

Mikael Johansson är förbundsordförande i Målarna.

Valle Karlsson är förbundsordförande i Seko.

Fotnot: 6F är ett samarbete mellan fackförbunden, Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko.