Så blev Frankfurtskolan SvD-högerns nya hatobjekt

Dela på Facebook

Konspirationen om de judiska teoretikerna är en gammal antisemitisk myt. Det borde ledarskribenter som Ivar Arpi vara medvetna om.

I en uppmärksammad ledare kontemplerar Svenska Dagbladets Ivar Arpi över det faktum att det blivit mer socialt stigmatiserande att komma ut som sverigedemokrat än som homosexuell. Hans slutsats är att det därmed blivit hög tid att ”göra motstånd mot den nya vänsterns intolerans”.

Riktigt hur motståndet ska organiseras, vilka lagar som eventuellt måste skrivas om och vilka Arpi ser som sina allierade i motståndskampen får vi inte veta. Men Arpi har en teori om vänstertoleransens framväxt och teoretiska rötter. Allt är Frankfurtskolans fel; han nämner särskilt Theodor Adorno och Herbert Marcuse.

Frankfurtskolan är benämningen på en samhällsteoretisk gruppering som formerades vid Institutet för socialforskning i Frankfurt under 1930-talet. Eftersom flertalet av forskarna hade judisk bakgrund tvingades de fly Tyskland efter Hitlers maktövertagande. I amerikansk exil var flera av de överlevande Frankfurtteoretikerna med om att utveckla den marxistiska filosofin, vilket innebar att den också öppnades mot andra idéströmningar som t.ex. psykoanalysen.

Hos den amerikanska ytterkantshöger har Frankfurtskolan utmålats som centrumet i en lömsk konspiration. De judiska marxisterna som flydde till USA förstörde den amerikanska kulturen och undergrävde den kristna moralen. I sin förlängning påstås detta ha gjort att judiska lobbygrupper nu kontrollerar den amerikanska Mellanösternpolitiken.

Frankfurtskolan sägs vara ansvarig för dagens dominerande »kulturmarxism«, »politiska korrekthet« och »mångkulturalism«, termer som överhuvudtaget inte förekommer i Frankfurtteoretikernas egna arbeten. Denna konspirationsteori är en typisk antisemitisk myt om hur mäktiga judar slår sönder den nationella enheten och förstör kulturen. Nu har teorin gått på export till Sverige.

Hösten 2014 ägnade den sverigedemokratiska nättidningen Samtiden en hel artikelserie om Frankfurtskolans närmast obegränsade inflytande över den svenska debatten. Artiklarna stödde sig främst på den amerikanske konservative debattören William S. Lind. I Anders Behring Breiviks omtalade kompendium, som hans terrorhandlingar syftade till att uppmärksamma, är de första femtio sidorna ett direkt plagiat av en antologi med texter som Lind skrivit eller redigerat.

Förre etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg skrev i våras en lång bloggpost – senare publicerad på nätsidan Exponerat – om hur den judiska Frankfurtskolan lyckats pådyvla den kristna civilisationen en skuld för Förintelsen och sjukdomsstämplat all antisemitism. Samma strategi om skuldbeläggande kunde sedan övertas av andra minoritetsgrupper och feminister. På sin blogg försvarade Arnstberg också den amerikanske utvecklingspsykologen och antisemitiske ideologen Kevin MacDonald. MacDonald driver tesen att Frankfurtskolan är ett exempel på judarnas »gruppevolutionära strategi«, där man med framgångsrik fortplantning, genetisk förädling och etnisk medvetenhet lyckats omforma den västerländska kulturen så att den gynnar det egna gruppintresset. MacDonald är en av den svenska nynazismens främsta ideologer. Det är mot denna bakgrund man ska förstå varför det på nazistiska hemsidor och kommentarfält jublats över att Arpi – som den förste inom »mainstreammedia« – lyckats »lösa gåtan« med den judiska konspirationen.

Arpi menar att vänstern varit bättre än högern på att demonisera sin motståndare. Nåja. Mitt syfte är emellertid inte att i så fall bättra på den statistiken genom att vänsterslentriansmässigt neo-fasciststämpla honom. För jag tror faktiskt inte att Arpi är antisemit eller att han skriver för att tillmötesgå en nynazistisk publik. Och självklart måste en borglig skribent få vara kritisk till marxistisk filosofi.

Men det är oroväckande att en ledarskribent på Svenska Dagbladet lånar teorier och retoriska figurer från dessa miljöer. För det är lätt att se vilken säck de här teorierna var i innan de hamnade i Arpis påse. Därför borde han redovisa sina källor och öppna sitt bibliotek. Därinne är luften nämligen väldigt unken.

Klas Gustavsson är sociolog och kulturkritiker

Publicerad i #1 2016 av Magasinet Arena. Vid citering, referera till Magasinet Arena. En prenumeration av tidningen kan tecknas här »

21 kommentarer

 1. Anders Nilssson - 22 februari, 2016

  Marcuse, t ex, är Lenin i ny kappa: vanligt folk förstår inte sitt eget
  bästa; folket är förvillat av borgerligt styrda media. – Är det tillåteet
  att vara kritisk till sådant flum?
  F ö är DN postmodernistisk: alla har sin egen sanning. DN har sin, t ex
  då det rörde vinsterna av asylmottagandet i Sandviken, + 500 mkr varje år
  efter mottagandet at statliga bidrag!

 2. Alexandra Grönvall - 22 februari, 2016

  Värt att notera är att Arpi hämtat det mesta om Marcuse direkt från ett blogginlägg av April Kelly-Woessner http://heterodoxacademy.org/2015/09/23/how-marcuse-made-todays-students-less-tolerant-than-their-parents/

  Heterodoxacademy säger sig vilja uppmärksamma och motverka vad de menar är en ”vänsterdominans” i den amerikanska akademien.

 3. Anders Jacobson - 23 februari, 2016
 4. Wilhelm S - 28 februari, 2016

  SvD-högers hatobjekt? Den rubriken säger mer om Gustavsson än om Arpi. Det Arpi gör och det han är tydlig med är att kritisera vänsterdebattörer som försöker nazist/fascist-stämpla meningsmotståndare utan att diskutera sakfrågorna. Att vissa forskare vid den sk Frankfurtskolan var judar är knappast relevant och det är inget som Arpi tar upp. Det är i stället Gustavsson som tar upp detta. Det ironiska är att Gustavsson sen i praktiken ger Arpi rätt genom att han direkt implicerar att Arpi är nazist, eller åtminstone är inspirerade av nazism, vilket i praktiken är samma sak som att vara nazist. Och detta gör Gustavsson utan att bemöda sig om att bemöta Arpi i sak. Det är bara djupt oförskämt.

 5. Terry - 29 februari, 2016

  Vem är Arpis chef? Vem anställer en sådan som Ivar Arpi för att skriva den propaganda han gör och till vilket syfte?

  Arpi och hans företrädare Gudmundson har inte gjort något annat än att företräda marknadsfundamentalism (nedmontering av välfärdsstaten, och agiterande för att vi behöver en ny låglöneklass) och rasism. Båda har skrivit propagandavridna artiklar som bidragit till att Sverigedemokraterna har blivit större.

  Säger mycket om värderingarna som finns på Svenska Dagbladet, som desperat försöker värva politiska anhängare till högern. Spelar ingen roll vilka metoder som används.

 6. bengt gunnar - 14 mars, 2016

  Efter att ha läst Arpis artikel och sedan Gustavssons är jag förvånad. Arpi resonerar om tolerans. Gustavsson ser det som en antisemitisk konspiration.
  Hur skulle det vara om den som angriper bemötte det som den angripne tar upp, dvs här intolerans. Man får intrycket att Gustavsson är ute för att briljera med sina kunskaper om Frankfurterskolan. Föga imponerad tycker jag att han blandar bort korten – och det alltför tydligt.

 7. Ulf Claesson - 16 mars, 2016

  Tror inte Arpi för en sekund nämnde de ansvarigas judiskhet, sannolikt för att den är totalt ointressant. Ska man inte kunna kritisera en teoris upphovspersoner bara för att de råkar vara judar? Dessutom är judarna bland de som mest får lida för kulturmarxismens härjningar bl.a genom dess konstanta avsugning av islam, och relativisering av dess illgärningar. Man kan heller inte avstå från att kritisera, som i det här fallet, Frankfurtskolan, bara därför att ANDRA använt upphovsmännens judiskhet på ett oacceptabelt sätt. Det som kritiseras, och SKA kritiseras, brännmärkas och motarbetas till varje pris, är det som i ”folkmun” kommit att kala kulturmarxism, för den undermineras hela det demokratiska samhällsbygget och hela idéarvet efter Upplysningen, franske revolutionen etc etc etc. Upphovspersonernas etnicitet är totalt irrelevant i sammanhanget,

 8. andra förbjudna åsikter - 20 mars, 2016

  Vilken skit. Vilken smörja. Vilken rent otroligt förljugen text.
  Frankfurtskolan startades av judar. Judarna förföljdes av nazisterna. Alltså måste kritiker av Frankfurtskolan vara nazister. Verkligen ett genomtänkt ”argument”.
  Vill vi se hur ”toleranta” vänsterextremisterna är så kan vi bara titta på deras uppförande vid deras illegala motdemonstrationer. Finns inte tillstymmelse till intelligenta motargument, enbart skrik och bröl. Vilket inte förvånar. Intelligenta motargument fordrar studier och studier är arbete och arbete är något som vänsterextremisterna avskyr.
  Vidare brukar vänsterextremister anse att Israel (och USA) är de sanna fienderna. Utom när man, som här, försöker vända saken till ”högerextremism”.
  För övrigt så är nazism en VÄNSTERideologi, nästan lika mordisk som kommunism.

 9. Ulf - 25 mars, 2016

  Arpi gör onekligen en rejäl tankevurpa i sin ledare. Att jämföra en sexuell läggning som homosexualitet med att sympatisera med ett extremt intolerant parti som Sverigedemokraterna är helt enkelt ologiskt.
  Sverigedemokraterna har öppet visat att det vill göra det omöjligt att leva som religös jude i Sverige. Partiet har lagt fram motioner i riksdagen som om de antagits hade gjort omskärelse av nyfödda pojkar och import av kosherslaktat kött olagligt.

  Björn Söders uttalanden om den judiska minoriteten i Sverige för ett par år sedan väckte berättigad uppmärksamhet men vad många inom massmedia missade var att Björns uttalanden ligger väl i linje på hur Sverigedemokraterna ser de religösa judarna i dagens Sverige som ett ”problem”.

  Om Arpi satt sig in i vad partiet står för så hade han inte behövt bli så förvånad över att det fortfarande tack och lov finns människor som upprörs när en person uppger sig sympatisera med ett så intolerant part som Sverigedemokraterna.

  • andra förbjudna åsikter - 26 mars, 2016

   Sd anser att lidande vid slakt samt – i synnerhet – att skära bort kroppsdelar på personer som inte har någon som helst möjlighet att stoppa detta är totalt förkastligt. Jag håller fullständigt med Sd här. Djurens och pojkarnas väl och ve går helt klart före vanföreställningar som definitivt inte ska ha någon plats i ett modernt och upplyst samhälle.
   Eftersom du uppenbart inte håller med så utgår vi ifrån att DU Ulf helhjärtat stödjer både djurplågeri och misshandel.
   Vidare kan vi också sluta oss till att eftersom du är för omskärelse av pojkar så stödjer du också omskärelse av flickor där deras könsorgan vanställs av tradition och religiösa orsaker.
   Fast som vi har konstaterat många gånger tidigare, ett människoliv är inte värt mycket för er vänsterextremister, det har både kommunism och nazism mycket tydligt visat.
   Dina vantolkningar visar återigen att gammelmedias granskning av vänsterextremister lämnar mycket att önska.

   • Ulf - 26 mars, 2016

    I USA är omskärelse av nyfödda pojkar en rutinåtgärd och har inget med religion att göra. Att jämställa omskärelse av pojkar med den typ av omskärelse unga kvinnor utsätts för i främst Afrika är bara okunnigt och visar att du helt enkelt inte är insatt i ämnet. Du tycks även mena att omskärelse av pojkar är ett ingrepp förknippat med vänsterextremism, menar du på allvar att USA styrs av vänsterextremister!

    Förbudet mot kosher slakt infördes i Tyskland kort efter Hitlers maktillträde.
    Lagarna infördes sedan successivt i de länder som erövrades av nazisterna. I samband med befrielsen av Västeuropa 1944-45 så försvann lagarna om kosher slakt tillsammans med alla andra lagar riktade mot judarna. I Sverige blev dock lagarna mot kosher slakt kvar..
    Det är en skam att vi i Sverige mer än sjuttio år efter Hitlers död håller fast vid den lagstiftning Hitler och nazisterna införde i syfte att trakassera de tyska judarna.
    Att sedan Sverigedemokraterna vill skärpa lagstiftningen mot kosher slakt ytterligare visa tydligt hur starkt partiet forfarande präglas av sitt förflutna i den antisemitska vit makt-miljön.
    Du skriver illa om gammalmedia men om alternativet är Metapedia som verkar vara din främsta informationskälla så föredrar jag Dagens Nyheter i alla väder :-).

    • andra förbjudna åsikter - 27 mars, 2016

     Du kan ta och studera Godwins lag. Du har redan förlorat debatten. Fast det gjorde du ren på dumhet och okunnighet ändå. Din läsförståelse ligger ungefär där man kan förvänta sig från en arbetsskygg vänsterextremist.
     Med ditt stupida resonemang så är det fullt ok att jag söker upp dig och med tvång skär av dig din förhud. Eftersom jag inte är blödig av mig så kan du ge mig din adress så kommer jag förbi någon gång med ett rakblad. Du betalar resan. Med helikopter. I förskott. Jag litar inte på vänsterextremister då ni ljuger så fort ni öppnar munnen.
     Ditt ”försvar” av kosherslakt är lika hjärndött det. Nazisterna hade omfattande antirökkampanjer så då slopar vi det. Nazisterna hade omfattande välfärdsprogram så då slopar vi det. Nazisterna införde jaktskyddslagar så då slopar vi det. Nazisterna införde fem dagars arbetsvecka så då slopar vi det.
     Fast vi kan ta och fokusera på det faktum att du försvarar djurplågeri. Vilket alltså inte ens nazisterna gjorde. Säger väldigt mycket om dig…
     Tro mig, det märks mycket, mycket tydligt att du inte läser något mer avancerat än DN. Jag antar att det är ungefär vad din intellektuella kapacitet klarar av…

     • Ulf - 27 mars, 2016

      Ditt erbjudande att omskära min penis upptar jag med tacksamhet men ingreppet är redan gjort så jag måste tyvärr tacka nej till ditt flotta erbjudande :-)
      Nazisterna knullade också en hel del men ingen vill förbjuda knulleri för det. Du måste skilja på vad som är relevanta argument och vad som inte är det .
      Däremot så Du har fortfarande inte svarat på frågan, styrs USA av vänsterextremister?

     • andra förbjudna åsikter - 27 mars, 2016

      Till Ulf: Din ”fråga” är ett direkt resultat av att din läsförmåga har lika fatala luckor som skeppet Wasa. Det faktum att du dessutom är dum nog att upprepa den visar återigen hur urbota outbildade ni vänsterextremister är. För att riktigt visa hur puckad din fråga är så konstaterar vi att i USA är dödsstraff tillåtet så då är du för det också. Vidare satsar USA enorma belopp på militären så då är du för det också. Bara för att nu nämna några små detaljer… Eftersom USA tillåter omskärelse så betyder det verkligen inte att vi ska göra det, lika lite som att vi ska ha dödsstraff. Dessutom bygger USA:s bestämmelser på att varje människa får göra i stort sett vad hon eller han vill vilket är raka motsatsen till vänsterextremistisk övertygelse.
      Och det är inte du som avgör huruvida ett argument är relevant. Bara för att du inte förstår så är ett argument inte irrelevant.
      Vad gäller ditt ”knulla” så är det en drift hos människan och inte ett politiskt beslut. Å andra sidan så brukar ni vänsterextremister inte få ”knulla” speciellt ofta. Jag misstänker att det är en starkt bidragande orsak till det uppförande vi alltid ser vid era så kallade ”motdemonstrationer”. Sexuell frustration kallas det med ett annat namn. Detta visar att 40 år av feminazistiska ”teorier” inte slår fyra miljoner år av evolution och det ni vänsterextremister erbjuder är helt enkelt inte attraktivt ens inom er egen grupp. Fet, dum och lat är inte direkt något som en partner önskar.
      Vad gäller din omskärelse så är jag inte petig, jag kan säkert skära bort mer. Dock får vi konstatera att det var inte bara det huvudet på dig som fick vävnad bortskuret…

 10. Ulf - 27 mars, 2016

  Du har fortfarande inte svarat på frågan jag ställde. Du menar uppenbarligen att det bara är vänsterextremister som stödjer omskärelse av nyfödda pojkar av icke religösa skäl och då måste ju dessa extremister stå bakom USA:s lagstiftning. Eller ska jag förstå av ditt något dunkla resonemang att USA är ett undantag?
  Jag har inget emot att USA lägger ut stora pengar på sitt militära försvar och jag är mycket tacksam över att så många amerikanska män offrade sina liv över gangsterstäder som Berlin och Dresden under andra världskriget. Utan dessa offer hade Europa aldrig kunnat befrias från sitt självvalda barbari.
  Jag har inget principiellt emot dödsstraff och när det används mot krigsförbrytare som Streicher och Kaltenbrunner så applåderar jag det!
  Naturligtvis har du rätt i att sexualiteten är en drift hos människan men det hindrade ju inte nazisterna att hitta på en massa pellejönslagar som skulle förhindra sex mellan ”fel” kön eller personer.
  Du och andra som älskar gamla nasselagar borde ju älska en lagstiftning mot knulleri också, det är ju en del av er idétradition!

  • andra förbjudna åsikter - 27 mars, 2016

   Jodå, jag svarade på frågan du ställde. Problemet är att svaret föga förvånande gick över huvudet på dig som en Airbus på marschhöjd.
   Jag repeterar utan något som helst hopp om att du någonsin kommer att förstå: det helt avgörande för ett beslut är den bakomliggande idén. Detta kan till exempel ses genom att man i domstolsutslag hänvisar till det så kallade förarbetet. I USA genomför man omskärelse med motiveringen att staten inte ska lägga sig i den enskilda människans liv. Eftersom det finns en uppsjö exempel på att ni vänsterextremister är totalt emot människans frihet, t ex kvoteringen av föräldraförsäkringen, så kan vi lätt sluta oss till att det är verkligen inte av den orsaken som ni stödjer omskärelse eller kosherslakt. Återstår då det jag ursprungligen påstod: ni skiter totalt i vilka som skadas, människa som djur, bara ni kan försöka klämma åt de som ni kallar för ”nazister”.
   Det tragiska är att ni är lika usla inom politiken som inom alla andra områden så ni vet inte om att nazismen är en VÄNSTERrörelse, nästan lika mordisk som kommunism. Det visas av att du räknar upp nazistiska krigsförbrytare utan att nämna kommunistiska företrädare som dömts men som i så fall borde avrättats. Jag tänker närmast på Röda khmererna fast det finns gott om exempel där inte ens en rättegång har hållits. Mao och Stalin är praktexempel där.
   Vidare kan vi konstatera att dina historiska kunskaper är lika usla som din läsförståelse. Efter (terror)bombningarna av Dresden så avslutades bombkampanjerna. I stort sett alla offer i Dresden var civila. Det gick inte att motivera vidare bombningar då precisionen var urusel och det fanns i stort sett inget mer som gick att bomba med dåtidens teknik.
   Hade en bombning som den av Dresden skett idag hade det med stor sannolikhet lett till en biljett till krigsförbrytartribunalen i Haag för befälhavaren.
   Det var framför allt ryssarna som satte in manskapet. Det amerikanerna bidrog med i Europa var den enorma industrin.
   Fan att man ska behöva undervisa dig i allmänbildning.
   Det var DU och ingen annan som drog in nazismen i detta. Jag har på inget vis sagt att nazism är något att eftersträva, lika lite som andra vänsterrörelser. Det slutar alltid i förtvivlan för befolkningen. Därmed inte sagt att en vänsterrörelse inte kan göra några enstaka rätt här och där, som i det aktuella fallet förbjuda djurplågeri vid slakt.
   För övrigt är det min absoluta erfarenhet att de som använder sexuella ord typ ”knulleri” är de som väldigt, väldigt sällan faktisk får uppleva detta i verkligheten.Du kan ju prova med en docka. Fast jag tvivlar på att det är lika skönt som med en riktig person…

 11. Ulf - 27 mars, 2016

  Att varken borgliga eller socialdemokratiska regeringar inte upphävt lagarna mot kosher slakt är en skandal i sig men Sverigedemokraterna vill inte bara behålla dem, de vill skärpa lagarna genom att även förbjuda även import av kosherkött!
  Denna önskan att skärpa lagstiftningen i syfte att göra det omöjligt för religösa judar att bo i Sverige är onekligen en del av Sverigedemokraternas onda arv från åttio och nittiotalets vit makt-miljö. Att sedan partimedlemmar avslutar mejl med frasen ”Heil Hitler” eller kallar sig för ”Herr Strasser” visar brutalt hur stark identifikationen med nazismen är bland många av partiets främsta talesmän.
  Om man inte tar upp Sverigedemokraternas kopplingar till nazismen så blir partiets vurm för tvångssteriliseringar , brist på intern partidemokrati och synen på svenska judar som ett ”problem” helt obegripligt.

  Du skriver så här när det gäller omskärelse, citat: ”ett människoliv är inte värt mycket för er vänsterextremister”. Det måste alltså finnas massor av vänsterextremister i USA eftersom så många föräldrar väljer att låta omskära sina nyfödda :-)
  Uppenbarligen hade du ingen aning om situationen i USA och nu försöker du blanda bort korten.

  • andra förbjudna åsikter - 28 mars, 2016

   Jag skrev också ”Jag repeterar utan något som helst hopp om att du någonsin kommer att förstå”. Och mycket riktigt, som den svagbegåvade vänsterextremist du är så förstod du inte alls att man kan landa i samma slutsatser utifrån olika idéperspektiv. Jag tänker inte upprepa mig eftersom vi uppenbart skulle behöva sätta ihop en pekbok utan text för att möjligen få dig att förstå. Dock fortfarande ytterst tveksamt.
   Vidare kan vi sluta oss till att det för dig är viktigare att vissa människor får hålla fast vid uråldriga ritualer som inte har någon plats i ett modernt samhälle än att lidandet för djuren minimeras.
   Som sagt, ett liv är inte värt något för er vänsterextremister.
   Detta till skillnad mot USA där en våldtäkt eller mord ger ett mycket, mycket långt fängelsestraff. I Sverige är brottsoffren, helt enligt Frankfurtskolan, totalt rättslösa. Offer för mycket grova brott får i Sverige lägre eller möjligen obetydligt högre skadestånd än en invandrare som vägrar ta i hand. Detta kan vi tacka er vänsterextremister för.
   Om inte jag tar helt fel så blev de som skrev under på det viset uteslutna ur Sd. För att vänsterextremister skulle bli utesluten ur vänsterpartiet krävdes det att de öppet stödjer våld. Detta visar återigen var fokus måste ligga vad gäller granskning och övervakning: på VÄNSTERN.
   Resten av din smörja är samma vantolkningar som ditt skitsnack om kosherslakt. Men eftersom sanningen är värd lika mycket som ett människoliv, dvs ingenting, för dig och övriga vänsterextremister så är det inte förvånande att du kommer drällande med sådan skit. Alla partier är ”toppstyrda”. Det hade du vetat ifall du följer med i verkligheten istället för att ”läsa DN” vilket i ditt fall tycks betyda seriesidan och TV-tablån.
   Som avslutning kan vi konstatera att du måste vara dum eftersom du inte klarar av att trycka på rätt ‘Svara’. En gång må vara hänt men två gånger på rad är en tydlig indikation. Om nu dina idiotier i dina kommentarer inte var tydliga nog vill säga…

 12. Ulf - 5 april, 2016

  Du har uppenbarligen fortfarande inte förstått att du med ditt virriga resonemang definierar de amerikaner som väljer att omskära sina pojkar som vänsterextremister :-)

  Björn Söder blev inte utesluten från Sverigedemokraterna trots att hans tirader om svenska judar hamnade på Simon-Wiesenthal centrers lista över de de grövsta antisemitiska uttalandena under 2014.

  Nej, alla partier är inte lika toppstyrda som Sverigedemokraterna. Har du verkligen missat att SD dumpade sitt ungdomsförbund i höstas, anledningen var att ungdomsförbundet vägrade att blint lyda dekreten från SD-toppen. När hände något liknande senast i ett svenskt riksdagsparti!

 13. Håkan - 17 april, 2016

  Jag uppskattar verkligen dagens arena. Det behövs verkligen en motvikt mot arbetsgivarföreningens tankesmedja Timorot. Men att ha ett mer eller mindre öppet kommentarsfält sänker kvaliteten. väsentligt. Så mycket skitsnack från bägge sidor. Visst finns det saker att bemöta i artikeln men all saklig och spännande idédebatt försvinner i vulgätdebatten ni släpper fram.på sidan och den typen av debatt vill jag aldrig förknippas med.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


Johanna Senneby

I stället för miljardkonsulter – 1 700 sjuksköterskor i ett år

En miljard kronor har Stockholms landsting lagt på konsulter de senaste fem åren. För de pengarna hade Stockholms sjuksköterskor kunnat få över 1 700 välbehövliga kollegor i ett år. 0Inga delningar

Kinnunen (SD) döms för bokföringsbrott – behåller riksdagsplats

Kvinnors långa sjukskrivningar skjuter i höjden


Nina Brevinge

Pisa: Bättre resultat – men ojämlikheten ökar

Svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen och bryter därmed trenden. Men likvärdigheten har försämrats och ligger nu under OECD-genomsnittet. 0Inga delningar

Fortsatt starkt stöd för SD bland LO-väljare

Arbetsförmedlingen: Invandring nödvändig för att möta arbetskraftsbristen


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  annons_julkap_2016
  pengaropolitik