Så blev Frankfurtskolan SvD-högerns nya hatobjekt

Dela på Facebook

Konspirationen om de judiska teoretikerna är en gammal antisemitisk myt. Det borde ledarskribenter som Ivar Arpi vara medvetna om.

I en uppmärksammad ledare kontemplerar Svenska Dagbladets Ivar Arpi över det faktum att det blivit mer socialt stigmatiserande att komma ut som sverigedemokrat än som homosexuell. Hans slutsats är att det därmed blivit hög tid att ”göra motstånd mot den nya vänsterns intolerans”.

Riktigt hur motståndet ska organiseras, vilka lagar som eventuellt måste skrivas om och vilka Arpi ser som sina allierade i motståndskampen får vi inte veta. Men Arpi har en teori om vänstertoleransens framväxt och teoretiska rötter. Allt är Frankfurtskolans fel; han nämner särskilt Theodor Adorno och Herbert Marcuse.

Frankfurtskolan är benämningen på en samhällsteoretisk gruppering som formerades vid Institutet för socialforskning i Frankfurt under 1930-talet. Eftersom flertalet av forskarna hade judisk bakgrund tvingades de fly Tyskland efter Hitlers maktövertagande. I amerikansk exil var flera av de överlevande Frankfurtteoretikerna med om att utveckla den marxistiska filosofin, vilket innebar att den också öppnades mot andra idéströmningar som t.ex. psykoanalysen.

Hos den amerikanska ytterkantshöger har Frankfurtskolan utmålats som centrumet i en lömsk konspiration. De judiska marxisterna som flydde till USA förstörde den amerikanska kulturen och undergrävde den kristna moralen. I sin förlängning påstås detta ha gjort att judiska lobbygrupper nu kontrollerar den amerikanska Mellanösternpolitiken.

Frankfurtskolan sägs vara ansvarig för dagens dominerande »kulturmarxism«, »politiska korrekthet« och »mångkulturalism«, termer som överhuvudtaget inte förekommer i Frankfurtteoretikernas egna arbeten. Denna konspirationsteori är en typisk antisemitisk myt om hur mäktiga judar slår sönder den nationella enheten och förstör kulturen. Nu har teorin gått på export till Sverige.

Hösten 2014 ägnade den sverigedemokratiska nättidningen Samtiden en hel artikelserie om Frankfurtskolans närmast obegränsade inflytande över den svenska debatten. Artiklarna stödde sig främst på den amerikanske konservative debattören William S. Lind. I Anders Behring Breiviks omtalade kompendium, som hans terrorhandlingar syftade till att uppmärksamma, är de första femtio sidorna ett direkt plagiat av en antologi med texter som Lind skrivit eller redigerat.

Förre etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg skrev i våras en lång bloggpost – senare publicerad på nätsidan Exponerat – om hur den judiska Frankfurtskolan lyckats pådyvla den kristna civilisationen en skuld för Förintelsen och sjukdomsstämplat all antisemitism. Samma strategi om skuldbeläggande kunde sedan övertas av andra minoritetsgrupper och feminister. På sin blogg försvarade Arnstberg också den amerikanske utvecklingspsykologen och antisemitiske ideologen Kevin MacDonald. MacDonald driver tesen att Frankfurtskolan är ett exempel på judarnas »gruppevolutionära strategi«, där man med framgångsrik fortplantning, genetisk förädling och etnisk medvetenhet lyckats omforma den västerländska kulturen så att den gynnar det egna gruppintresset. MacDonald är en av den svenska nynazismens främsta ideologer. Det är mot denna bakgrund man ska förstå varför det på nazistiska hemsidor och kommentarfält jublats över att Arpi – som den förste inom »mainstreammedia« – lyckats »lösa gåtan« med den judiska konspirationen.

Arpi menar att vänstern varit bättre än högern på att demonisera sin motståndare. Nåja. Mitt syfte är emellertid inte att i så fall bättra på den statistiken genom att vänsterslentriansmässigt neo-fasciststämpla honom. För jag tror faktiskt inte att Arpi är antisemit eller att han skriver för att tillmötesgå en nynazistisk publik. Och självklart måste en borglig skribent få vara kritisk till marxistisk filosofi.

Men det är oroväckande att en ledarskribent på Svenska Dagbladet lånar teorier och retoriska figurer från dessa miljöer. För det är lätt att se vilken säck de här teorierna var i innan de hamnade i Arpis påse. Därför borde han redovisa sina källor och öppna sitt bibliotek. Därinne är luften nämligen väldigt unken.

Klas Gustavsson är sociolog och kulturkritiker

Publicerad i #1 2016 av Magasinet Arena. Vid citering, referera till Magasinet Arena. En prenumeration av tidningen kan tecknas här »

21 kommentarer

 1. Anders Nilssson - 22 februari, 2016

  Marcuse, t ex, är Lenin i ny kappa: vanligt folk förstår inte sitt eget
  bästa; folket är förvillat av borgerligt styrda media. – Är det tillåteet
  att vara kritisk till sådant flum?
  F ö är DN postmodernistisk: alla har sin egen sanning. DN har sin, t ex
  då det rörde vinsterna av asylmottagandet i Sandviken, + 500 mkr varje år
  efter mottagandet at statliga bidrag!

 2. Alexandra Grönvall - 22 februari, 2016

  Värt att notera är att Arpi hämtat det mesta om Marcuse direkt från ett blogginlägg av April Kelly-Woessner http://heterodoxacademy.org/2015/09/23/how-marcuse-made-todays-students-less-tolerant-than-their-parents/

  Heterodoxacademy säger sig vilja uppmärksamma och motverka vad de menar är en ”vänsterdominans” i den amerikanska akademien.

 3. Anders Jacobson - 23 februari, 2016
 4. Wilhelm S - 28 februari, 2016

  SvD-högers hatobjekt? Den rubriken säger mer om Gustavsson än om Arpi. Det Arpi gör och det han är tydlig med är att kritisera vänsterdebattörer som försöker nazist/fascist-stämpla meningsmotståndare utan att diskutera sakfrågorna. Att vissa forskare vid den sk Frankfurtskolan var judar är knappast relevant och det är inget som Arpi tar upp. Det är i stället Gustavsson som tar upp detta. Det ironiska är att Gustavsson sen i praktiken ger Arpi rätt genom att han direkt implicerar att Arpi är nazist, eller åtminstone är inspirerade av nazism, vilket i praktiken är samma sak som att vara nazist. Och detta gör Gustavsson utan att bemöda sig om att bemöta Arpi i sak. Det är bara djupt oförskämt.

 5. Terry - 29 februari, 2016

  Vem är Arpis chef? Vem anställer en sådan som Ivar Arpi för att skriva den propaganda han gör och till vilket syfte?

  Arpi och hans företrädare Gudmundson har inte gjort något annat än att företräda marknadsfundamentalism (nedmontering av välfärdsstaten, och agiterande för att vi behöver en ny låglöneklass) och rasism. Båda har skrivit propagandavridna artiklar som bidragit till att Sverigedemokraterna har blivit större.

  Säger mycket om värderingarna som finns på Svenska Dagbladet, som desperat försöker värva politiska anhängare till högern. Spelar ingen roll vilka metoder som används.

 6. bengt gunnar - 14 mars, 2016

  Efter att ha läst Arpis artikel och sedan Gustavssons är jag förvånad. Arpi resonerar om tolerans. Gustavsson ser det som en antisemitisk konspiration.
  Hur skulle det vara om den som angriper bemötte det som den angripne tar upp, dvs här intolerans. Man får intrycket att Gustavsson är ute för att briljera med sina kunskaper om Frankfurterskolan. Föga imponerad tycker jag att han blandar bort korten – och det alltför tydligt.

 7. Ulf Claesson - 16 mars, 2016

  Tror inte Arpi för en sekund nämnde de ansvarigas judiskhet, sannolikt för att den är totalt ointressant. Ska man inte kunna kritisera en teoris upphovspersoner bara för att de råkar vara judar? Dessutom är judarna bland de som mest får lida för kulturmarxismens härjningar bl.a genom dess konstanta avsugning av islam, och relativisering av dess illgärningar. Man kan heller inte avstå från att kritisera, som i det här fallet, Frankfurtskolan, bara därför att ANDRA använt upphovsmännens judiskhet på ett oacceptabelt sätt. Det som kritiseras, och SKA kritiseras, brännmärkas och motarbetas till varje pris, är det som i ”folkmun” kommit att kala kulturmarxism, för den undermineras hela det demokratiska samhällsbygget och hela idéarvet efter Upplysningen, franske revolutionen etc etc etc. Upphovspersonernas etnicitet är totalt irrelevant i sammanhanget,

 8. andra förbjudna åsikter - 20 mars, 2016

  Vilken skit. Vilken smörja. Vilken rent otroligt förljugen text.
  Frankfurtskolan startades av judar. Judarna förföljdes av nazisterna. Alltså måste kritiker av Frankfurtskolan vara nazister. Verkligen ett genomtänkt ”argument”.
  Vill vi se hur ”toleranta” vänsterextremisterna är så kan vi bara titta på deras uppförande vid deras illegala motdemonstrationer. Finns inte tillstymmelse till intelligenta motargument, enbart skrik och bröl. Vilket inte förvånar. Intelligenta motargument fordrar studier och studier är arbete och arbete är något som vänsterextremisterna avskyr.
  Vidare brukar vänsterextremister anse att Israel (och USA) är de sanna fienderna. Utom när man, som här, försöker vända saken till ”högerextremism”.
  För övrigt så är nazism en VÄNSTERideologi, nästan lika mordisk som kommunism.

 9. Ulf - 25 mars, 2016

  Arpi gör onekligen en rejäl tankevurpa i sin ledare. Att jämföra en sexuell läggning som homosexualitet med att sympatisera med ett extremt intolerant parti som Sverigedemokraterna är helt enkelt ologiskt.
  Sverigedemokraterna har öppet visat att det vill göra det omöjligt att leva som religös jude i Sverige. Partiet har lagt fram motioner i riksdagen som om de antagits hade gjort omskärelse av nyfödda pojkar och import av kosherslaktat kött olagligt.

  Björn Söders uttalanden om den judiska minoriteten i Sverige för ett par år sedan väckte berättigad uppmärksamhet men vad många inom massmedia missade var att Björns uttalanden ligger väl i linje på hur Sverigedemokraterna ser de religösa judarna i dagens Sverige som ett ”problem”.

  Om Arpi satt sig in i vad partiet står för så hade han inte behövt bli så förvånad över att det fortfarande tack och lov finns människor som upprörs när en person uppger sig sympatisera med ett så intolerant part som Sverigedemokraterna.

  • andra förbjudna åsikter - 26 mars, 2016

   Sd anser att lidande vid slakt samt – i synnerhet – att skära bort kroppsdelar på personer som inte har någon som helst möjlighet att stoppa detta är totalt förkastligt. Jag håller fullständigt med Sd här. Djurens och pojkarnas väl och ve går helt klart före vanföreställningar som definitivt inte ska ha någon plats i ett modernt och upplyst samhälle.
   Eftersom du uppenbart inte håller med så utgår vi ifrån att DU Ulf helhjärtat stödjer både djurplågeri och misshandel.
   Vidare kan vi också sluta oss till att eftersom du är för omskärelse av pojkar så stödjer du också omskärelse av flickor där deras könsorgan vanställs av tradition och religiösa orsaker.
   Fast som vi har konstaterat många gånger tidigare, ett människoliv är inte värt mycket för er vänsterextremister, det har både kommunism och nazism mycket tydligt visat.
   Dina vantolkningar visar återigen att gammelmedias granskning av vänsterextremister lämnar mycket att önska.

   • Ulf - 26 mars, 2016

    I USA är omskärelse av nyfödda pojkar en rutinåtgärd och har inget med religion att göra. Att jämställa omskärelse av pojkar med den typ av omskärelse unga kvinnor utsätts för i främst Afrika är bara okunnigt och visar att du helt enkelt inte är insatt i ämnet. Du tycks även mena att omskärelse av pojkar är ett ingrepp förknippat med vänsterextremism, menar du på allvar att USA styrs av vänsterextremister!

    Förbudet mot kosher slakt infördes i Tyskland kort efter Hitlers maktillträde.
    Lagarna infördes sedan successivt i de länder som erövrades av nazisterna. I samband med befrielsen av Västeuropa 1944-45 så försvann lagarna om kosher slakt tillsammans med alla andra lagar riktade mot judarna. I Sverige blev dock lagarna mot kosher slakt kvar..
    Det är en skam att vi i Sverige mer än sjuttio år efter Hitlers död håller fast vid den lagstiftning Hitler och nazisterna införde i syfte att trakassera de tyska judarna.
    Att sedan Sverigedemokraterna vill skärpa lagstiftningen mot kosher slakt ytterligare visa tydligt hur starkt partiet forfarande präglas av sitt förflutna i den antisemitska vit makt-miljön.
    Du skriver illa om gammalmedia men om alternativet är Metapedia som verkar vara din främsta informationskälla så föredrar jag Dagens Nyheter i alla väder :-).

    • andra förbjudna åsikter - 27 mars, 2016

     Du kan ta och studera Godwins lag. Du har redan förlorat debatten. Fast det gjorde du ren på dumhet och okunnighet ändå. Din läsförståelse ligger ungefär där man kan förvänta sig från en arbetsskygg vänsterextremist.
     Med ditt stupida resonemang så är det fullt ok att jag söker upp dig och med tvång skär av dig din förhud. Eftersom jag inte är blödig av mig så kan du ge mig din adress så kommer jag förbi någon gång med ett rakblad. Du betalar resan. Med helikopter. I förskott. Jag litar inte på vänsterextremister då ni ljuger så fort ni öppnar munnen.
     Ditt ”försvar” av kosherslakt är lika hjärndött det. Nazisterna hade omfattande antirökkampanjer så då slopar vi det. Nazisterna hade omfattande välfärdsprogram så då slopar vi det. Nazisterna införde jaktskyddslagar så då slopar vi det. Nazisterna införde fem dagars arbetsvecka så då slopar vi det.
     Fast vi kan ta och fokusera på det faktum att du försvarar djurplågeri. Vilket alltså inte ens nazisterna gjorde. Säger väldigt mycket om dig…
     Tro mig, det märks mycket, mycket tydligt att du inte läser något mer avancerat än DN. Jag antar att det är ungefär vad din intellektuella kapacitet klarar av…

     • Ulf - 27 mars, 2016

      Ditt erbjudande att omskära min penis upptar jag med tacksamhet men ingreppet är redan gjort så jag måste tyvärr tacka nej till ditt flotta erbjudande :-)
      Nazisterna knullade också en hel del men ingen vill förbjuda knulleri för det. Du måste skilja på vad som är relevanta argument och vad som inte är det .
      Däremot så Du har fortfarande inte svarat på frågan, styrs USA av vänsterextremister?

     • andra förbjudna åsikter - 27 mars, 2016

      Till Ulf: Din ”fråga” är ett direkt resultat av att din läsförmåga har lika fatala luckor som skeppet Wasa. Det faktum att du dessutom är dum nog att upprepa den visar återigen hur urbota outbildade ni vänsterextremister är. För att riktigt visa hur puckad din fråga är så konstaterar vi att i USA är dödsstraff tillåtet så då är du för det också. Vidare satsar USA enorma belopp på militären så då är du för det också. Bara för att nu nämna några små detaljer… Eftersom USA tillåter omskärelse så betyder det verkligen inte att vi ska göra det, lika lite som att vi ska ha dödsstraff. Dessutom bygger USA:s bestämmelser på att varje människa får göra i stort sett vad hon eller han vill vilket är raka motsatsen till vänsterextremistisk övertygelse.
      Och det är inte du som avgör huruvida ett argument är relevant. Bara för att du inte förstår så är ett argument inte irrelevant.
      Vad gäller ditt ”knulla” så är det en drift hos människan och inte ett politiskt beslut. Å andra sidan så brukar ni vänsterextremister inte få ”knulla” speciellt ofta. Jag misstänker att det är en starkt bidragande orsak till det uppförande vi alltid ser vid era så kallade ”motdemonstrationer”. Sexuell frustration kallas det med ett annat namn. Detta visar att 40 år av feminazistiska ”teorier” inte slår fyra miljoner år av evolution och det ni vänsterextremister erbjuder är helt enkelt inte attraktivt ens inom er egen grupp. Fet, dum och lat är inte direkt något som en partner önskar.
      Vad gäller din omskärelse så är jag inte petig, jag kan säkert skära bort mer. Dock får vi konstatera att det var inte bara det huvudet på dig som fick vävnad bortskuret…

 10. Ulf - 27 mars, 2016

  Du har fortfarande inte svarat på frågan jag ställde. Du menar uppenbarligen att det bara är vänsterextremister som stödjer omskärelse av nyfödda pojkar av icke religösa skäl och då måste ju dessa extremister stå bakom USA:s lagstiftning. Eller ska jag förstå av ditt något dunkla resonemang att USA är ett undantag?
  Jag har inget emot att USA lägger ut stora pengar på sitt militära försvar och jag är mycket tacksam över att så många amerikanska män offrade sina liv över gangsterstäder som Berlin och Dresden under andra världskriget. Utan dessa offer hade Europa aldrig kunnat befrias från sitt självvalda barbari.
  Jag har inget principiellt emot dödsstraff och när det används mot krigsförbrytare som Streicher och Kaltenbrunner så applåderar jag det!
  Naturligtvis har du rätt i att sexualiteten är en drift hos människan men det hindrade ju inte nazisterna att hitta på en massa pellejönslagar som skulle förhindra sex mellan ”fel” kön eller personer.
  Du och andra som älskar gamla nasselagar borde ju älska en lagstiftning mot knulleri också, det är ju en del av er idétradition!

  • andra förbjudna åsikter - 27 mars, 2016

   Jodå, jag svarade på frågan du ställde. Problemet är att svaret föga förvånande gick över huvudet på dig som en Airbus på marschhöjd.
   Jag repeterar utan något som helst hopp om att du någonsin kommer att förstå: det helt avgörande för ett beslut är den bakomliggande idén. Detta kan till exempel ses genom att man i domstolsutslag hänvisar till det så kallade förarbetet. I USA genomför man omskärelse med motiveringen att staten inte ska lägga sig i den enskilda människans liv. Eftersom det finns en uppsjö exempel på att ni vänsterextremister är totalt emot människans frihet, t ex kvoteringen av föräldraförsäkringen, så kan vi lätt sluta oss till att det är verkligen inte av den orsaken som ni stödjer omskärelse eller kosherslakt. Återstår då det jag ursprungligen påstod: ni skiter totalt i vilka som skadas, människa som djur, bara ni kan försöka klämma åt de som ni kallar för ”nazister”.
   Det tragiska är att ni är lika usla inom politiken som inom alla andra områden så ni vet inte om att nazismen är en VÄNSTERrörelse, nästan lika mordisk som kommunism. Det visas av att du räknar upp nazistiska krigsförbrytare utan att nämna kommunistiska företrädare som dömts men som i så fall borde avrättats. Jag tänker närmast på Röda khmererna fast det finns gott om exempel där inte ens en rättegång har hållits. Mao och Stalin är praktexempel där.
   Vidare kan vi konstatera att dina historiska kunskaper är lika usla som din läsförståelse. Efter (terror)bombningarna av Dresden så avslutades bombkampanjerna. I stort sett alla offer i Dresden var civila. Det gick inte att motivera vidare bombningar då precisionen var urusel och det fanns i stort sett inget mer som gick att bomba med dåtidens teknik.
   Hade en bombning som den av Dresden skett idag hade det med stor sannolikhet lett till en biljett till krigsförbrytartribunalen i Haag för befälhavaren.
   Det var framför allt ryssarna som satte in manskapet. Det amerikanerna bidrog med i Europa var den enorma industrin.
   Fan att man ska behöva undervisa dig i allmänbildning.
   Det var DU och ingen annan som drog in nazismen i detta. Jag har på inget vis sagt att nazism är något att eftersträva, lika lite som andra vänsterrörelser. Det slutar alltid i förtvivlan för befolkningen. Därmed inte sagt att en vänsterrörelse inte kan göra några enstaka rätt här och där, som i det aktuella fallet förbjuda djurplågeri vid slakt.
   För övrigt är det min absoluta erfarenhet att de som använder sexuella ord typ ”knulleri” är de som väldigt, väldigt sällan faktisk får uppleva detta i verkligheten.Du kan ju prova med en docka. Fast jag tvivlar på att det är lika skönt som med en riktig person…

 11. Ulf - 27 mars, 2016

  Att varken borgliga eller socialdemokratiska regeringar inte upphävt lagarna mot kosher slakt är en skandal i sig men Sverigedemokraterna vill inte bara behålla dem, de vill skärpa lagarna genom att även förbjuda även import av kosherkött!
  Denna önskan att skärpa lagstiftningen i syfte att göra det omöjligt för religösa judar att bo i Sverige är onekligen en del av Sverigedemokraternas onda arv från åttio och nittiotalets vit makt-miljö. Att sedan partimedlemmar avslutar mejl med frasen ”Heil Hitler” eller kallar sig för ”Herr Strasser” visar brutalt hur stark identifikationen med nazismen är bland många av partiets främsta talesmän.
  Om man inte tar upp Sverigedemokraternas kopplingar till nazismen så blir partiets vurm för tvångssteriliseringar , brist på intern partidemokrati och synen på svenska judar som ett ”problem” helt obegripligt.

  Du skriver så här när det gäller omskärelse, citat: ”ett människoliv är inte värt mycket för er vänsterextremister”. Det måste alltså finnas massor av vänsterextremister i USA eftersom så många föräldrar väljer att låta omskära sina nyfödda :-)
  Uppenbarligen hade du ingen aning om situationen i USA och nu försöker du blanda bort korten.

  • andra förbjudna åsikter - 28 mars, 2016

   Jag skrev också ”Jag repeterar utan något som helst hopp om att du någonsin kommer att förstå”. Och mycket riktigt, som den svagbegåvade vänsterextremist du är så förstod du inte alls att man kan landa i samma slutsatser utifrån olika idéperspektiv. Jag tänker inte upprepa mig eftersom vi uppenbart skulle behöva sätta ihop en pekbok utan text för att möjligen få dig att förstå. Dock fortfarande ytterst tveksamt.
   Vidare kan vi sluta oss till att det för dig är viktigare att vissa människor får hålla fast vid uråldriga ritualer som inte har någon plats i ett modernt samhälle än att lidandet för djuren minimeras.
   Som sagt, ett liv är inte värt något för er vänsterextremister.
   Detta till skillnad mot USA där en våldtäkt eller mord ger ett mycket, mycket långt fängelsestraff. I Sverige är brottsoffren, helt enligt Frankfurtskolan, totalt rättslösa. Offer för mycket grova brott får i Sverige lägre eller möjligen obetydligt högre skadestånd än en invandrare som vägrar ta i hand. Detta kan vi tacka er vänsterextremister för.
   Om inte jag tar helt fel så blev de som skrev under på det viset uteslutna ur Sd. För att vänsterextremister skulle bli utesluten ur vänsterpartiet krävdes det att de öppet stödjer våld. Detta visar återigen var fokus måste ligga vad gäller granskning och övervakning: på VÄNSTERN.
   Resten av din smörja är samma vantolkningar som ditt skitsnack om kosherslakt. Men eftersom sanningen är värd lika mycket som ett människoliv, dvs ingenting, för dig och övriga vänsterextremister så är det inte förvånande att du kommer drällande med sådan skit. Alla partier är ”toppstyrda”. Det hade du vetat ifall du följer med i verkligheten istället för att ”läsa DN” vilket i ditt fall tycks betyda seriesidan och TV-tablån.
   Som avslutning kan vi konstatera att du måste vara dum eftersom du inte klarar av att trycka på rätt ‘Svara’. En gång må vara hänt men två gånger på rad är en tydlig indikation. Om nu dina idiotier i dina kommentarer inte var tydliga nog vill säga…

 12. Ulf - 5 april, 2016

  Du har uppenbarligen fortfarande inte förstått att du med ditt virriga resonemang definierar de amerikaner som väljer att omskära sina pojkar som vänsterextremister :-)

  Björn Söder blev inte utesluten från Sverigedemokraterna trots att hans tirader om svenska judar hamnade på Simon-Wiesenthal centrers lista över de de grövsta antisemitiska uttalandena under 2014.

  Nej, alla partier är inte lika toppstyrda som Sverigedemokraterna. Har du verkligen missat att SD dumpade sitt ungdomsförbund i höstas, anledningen var att ungdomsförbundet vägrade att blint lyda dekreten från SD-toppen. När hände något liknande senast i ett svenskt riksdagsparti!

 13. Håkan - 17 april, 2016

  Jag uppskattar verkligen dagens arena. Det behövs verkligen en motvikt mot arbetsgivarföreningens tankesmedja Timorot. Men att ha ett mer eller mindre öppet kommentarsfält sänker kvaliteten. väsentligt. Så mycket skitsnack från bägge sidor. Visst finns det saker att bemöta i artikeln men all saklig och spännande idédebatt försvinner i vulgätdebatten ni släpper fram.på sidan och den typen av debatt vill jag aldrig förknippas med.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Erik Hansson (forskare): Lösningen på tiggeriet har inga gränser

Debatt › Att argumentera för att lösningen på tiggerifrågan finns i EU-migranternas hemland är att skjuta problemet ifrån sig. Retoriken för oss närmare ett tiggeriförbud, skriver Erik Hansson, Uppsala universitet. 0Inga delningar

Historien går igen

Blogg › Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare vill göra livet för romer i Sverige så svårt att de väljer att flytta till andra länder. Det är en välkänd historia. 23facebook: 23

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

EU har misslyckats i grunden

Ledare › Frågan om invandringen var det som avgjorde brexit-omröstningen. EU-projektet behöver nu omdefinieras.  459facebook: 459

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 156facebook: 156

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1516facebook: 1516

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 605facebook: 605

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Nina Brevinge

Annelie Nordström: Tuppfajt och kartellbildning hotar LO-samordning

»Tuppfajt« och «kartellbildning« inom LO hotar samordningen, säger före detta kommunalbasen Annelie Nordström till Arbetet... 0Inga delningar

Nya pensionsregler för ex-ministrar ingen lex Reinfeldt

Veckans graf: Flest arvsmiljardärer i Europa


Johanna Senneby

»Förhoppningsvis ett steg bort från nolltolerans mot droger«

Regeringen vill minska de drogrelaterade dödsfallen. »Tillslut kan vi förhoppningsvis ta bort kriminaliseringen av eget bruk av droger... 0Inga delningar

Eleverna fortsätter fly från yrkesprogram

»En stram budget«


Lisa Gemmel

Hur kunde det hända igen?

Med stora hål av sorg i hjärtat måste vi fortsätta kampen mot hatet och våldet.  40facebook: 40

Nu tar Dagens Arena semester!

Är du feminist eller nationalist?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik