Xavier Bettel, Luxemburgs premiärminister talar. Alexis Tsipras, Greklands premiärminister är tredje person från vänster.

Sociala EU-toppmötet Omställning, tillträde till arbetsmarknaden och rättvisa jobb och arbetsvillkor var teman för diskussionerna på EU-toppmötet. Frankrikes president Macron ville satsa mer pengar, och Greklands premiärminister Tsipras betonade att EU måste ta hänsyn till ländernas olika villkor.

– Vi unga är hänvisade till osäkra jobb och lågbetala praktikplatser, vilket inte ger oss möjlighet att ta del av sociala trygghetssystem, sade 23-åriga Zuzana Vaneckova, en av de representanter för civilsamhället som bjudits in till dialog med EU-ledarna under toppmötet i Göteborg. 

Det var under EU-toppmötets förmiddag som tre parallella paneldiskussioner anordnades, där ländernas statschefer blandades med andra politiker, arbetsmarknadens parter och intresseorganisationer.

Under rubriken »Mellan arbeten: att stödja övergångar« fick Frankrikes president Emmanuel Macron, Greklands premiärminister Alexis Tsipras och Ungerns premiärminister Viktor Orbán möta LO:s Karl-Petter Thorwaldsson och Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne, samt en rad andra deltagare.

Statscheferna fick börja med ett tre minuter långt anförande var, en tidsgräns som Emmanuel Macron översteg.

Den franska presidenten tryckte på att mer pengar och satsningar behövs för omställning, men också för att utbytesprojeket Erasmus ska få större effekt.

– Vi kanske måste sänka ribban för att kunna använda EU-fonder till omställning för arbetslösa, idag krävs det att minst 500 personer varslas, sade Macron.

Han tryckte också på att företag och länder måste ta ett större ansvar för att de anställdas löner inte dumpas i den internationella konkurrensen, och att ett sådant krav kan ställas för att få ta del av olika EU-fonder.

När det gäller Erasmus betonade Macron särskilt att lärlingsdelen av systemet borde utökas. I dag är nästan alla inom Erasmus högskolestudenter.

Greklands premiärminister Alexis Tsipras började med att påpeka att hans land är ett »väldigt speciellt fall«, varpå han tog upp de svårigheter hans land har haft under EU:s stabilitetspakt, som sätter gränser för hur stora skulder och budgetunderskott euroländerna tillåts ha.

– EU måste inse att situationen på arbetsmarknaden ser väldigt olika ut i olika EU-länder, sade Alexis Tsipras.

Hans budskap var att man måste anpassa villkoren som ställs utifrån enskilda länders situation. Tsipras förespråkade också en utvidgning av program för utbildning och fortbildning, bland annat för att hjälpa långtidsarbetslösa i Grekland att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Portugal är ett annat europeiskt land som har gått igenom en svår ekonomisk kris, men vars ekonomi nu börjar återhämta sig. Landets premiärminister António Costa pratade under seminariet om vikten av att behålla Europas välfärdsmodell som en ekonomisk framgångsfaktor.

– Jag tycker inte att vi ska stänga våra gränser, för möjligheten att röra på oss gör Europa bättre, sade António Costa apropå migrationsfrågan.

En som var tydlig med sitt motstånd mot migration till Europa var däremot Ungerns premiärminister Viktor Orbán.

– Vi vill inte lösa demografiska problem genom migration utifrån, sade Viktor Orbán.

Däremot berömde han Sveriges välfärdsmodell, och sitt eget lands flexibla system när det gäller skatteregler och utbildning som han menar var en av nycklarna till ekonomisk framgång.

Efter att statscheferna hållit sina anföranden välkomnades fler in i dialogen.

23-åriga Zuzana Vaneckova från European Youth Forum riktade ett budskap till EU-ledarena om att inkludera unga européer i de sociala trygghetssystemen. I dag är unga hänvisade till osäkra anställningar utan förmåner och lågbetalda praktikplatser, sade hon.

Hon lyfte också vikten av att förbättra kvaliteten när det gäller praktik.

– Alla lärlings- och praktikplatser måste ha större kvalitet. Jag är glad över att Frankrike är på väg att införa en lag för att förbättra det här, sade hon.