I ett öppet brev kräver 16 Concord-medlemmar att regeringen hittar ett nytt sätt att finansiera flyktingmottagandet.

Concord Sverige publicerade på onsdagen ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson där organisationen kritiserar de avräkningar som görs ur den svenska biståndsbudgeten.

Av 40,4 miljarder kronor som är budgeterade för bistånd stannar 8,8 miljarder inom landet. Denna summa avräknas ur biståndsbudgeten och går i stället till det svenska flyktingmottagandet. Avräkningarna beräknas bli än högre nästa år.

Concord Sverige skriver att Sveriges ambition att ha en solidarisk och human flyktingpolitik inte går ihop med att ta pengar från människor som lever i fattigdom för att betala för andra människors rätt till skydd och asyl.

De undertecknade kräver att regeringen tar fram ett nytt system för att finansiera flyktingmottagandet utan att biståndet urholkas helt. Organisationen har även två frågor för regeringen att besvara innan ett sådant system är på plats:

1. Hur stor andel av biståndsbudgeten anser regeringen att det är rimligt att ta från arbetet för att minska fattigdom och stärka demokrati, istället för att finansiera flyktingmottagandet från andra nationella budgetposter eller med andra möjliga finansieringsalternativ?

2. Vilka biståndsinsatser kommer att nedprioriteras när avräkningarna ur biståndsbudgeten nu når nya rekordnivåer och eventuellt ökar ytterligare?

Concord Sverige representerar över 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor.