Eftersom regeringens budget föll försvinner 1,24 miljarder kronor från det redan svårt eftersatta underhållet av järnvägen.

Ett av förslagen i regeringens budget var att förstärka järnvägsunderhållet med 1,24 miljarder kronor för varje år under fem år framåt. Men eftersom regeringens budget föll, och alliansens budget i stället röstades igenom, blir det inga extra pengar.

– Underhållet är extremt eftersatt. Förra året byttes 25 spårväxlar medan behovet var att byta 660. Det byttes 90 kilometer spår, behovet var 1 400 kilometer spår. Man hinner inte byta i den takt som delar av anläggningen passerar sin tekniska livslängd, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng som är utredare på fackförbundet Seko.

Enligt honom skulle de extra pengarna gjort skillnad på sikt.
– Det hade inneburit att vi kommit närmare att hinna i kapp med underhållet. Det skulle ha bytts fler spårväxlar, fler kontaktledningar än vad som kommer att hända nu. Anläggningen är så eftersatt att man inte hade hunnit fixa allt under ett budgetår. Men det är klart: 1,24 miljarder i fem år, då händer ganska mycket, säger han.

För resenärerna kommer det innebära fortsatta problem med tågtrafiken.
– Det kommer vara fortsatt mycket störningar, mycket förseningar i trafiken och inställda tåg, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng.