Mattias Bergman, vd Bil Sweden (överst), och Martin Prieto Beaulieu, talesperson Gröna bilister. Foto: Martin Prieto Beaulieu, Gröna Bilister, David Thunander

NYHET Marknaden för nya bilar går knackigt. Bland förklaringarna finns att antalet nyinköpta tjänstebilar minskar. ”Med det nya skattesystemet är det bättre att behålla tjänstebilen längre” säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

Antalet nyregistrerade bilar fortsätter minska och sjönk med 14,5 procent i januari och februari 2019 jämfört med samma månader förra året, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Främst är det antalet nyköpta personbilar som blivit färre, från 51 630 första två månaderna 2018 till 44 906 samma period i år.

Samtidigt visar en sammanställning från Vroom, som för statistik över den svenska fordonsmarknaden, att tjänstebilsmarknaden har gått ner med 13 procent under samma tidsperiod.

Mattias Bergman, vd på Bil Sweden, tror att nedgången på tjänstebilsmarknaden kan vara en av flera förklaringar till att antalet nyregistrerade bilar minskar så kraftigt.

– Vi ser att tjänstebilsanvändarna som normalt leasar fordon under en treårsperiod nu väljer att förlänga perioden med omkring ett år. Bonus malus-systemet som infördes förra året gör det dyrare att skaffa en ny bil än att behålla den gamla, det är en av de negativa följder vi sett med det nya skattesystemet, säger han.

Bonus malus-systemet infördes juli förra året och innebär att nya bensin- och dieseldrivna bilar samt lätta bussar och lastbilar får en förhöjd fordonsskatt de tre första åren. Enligt SCB:s statistik för årets första månader minskar även nyregistreringen av lastbilar med 17,1 procent jämfört med samma månader 2018. Antalet nyregistrerade bussar är däremot fler, med en uppgång från 101 till 134 nyregistrerade bussar eller 32,7 procent januari-februari i år jämfört med 2018.

Mattias Bergman på Bil Sweden betonar att det är logiskt att nybilsregistreringarna dyker rejält i år jämfört med januari-februari 2018 sett till vetskapen om att det nya skattesystemet skulle införas till sommaren.

– Första halvåret 2018 var det bästa någonsin för nybilsförsäljningen eftersom så många gjorde investeringar innan det nya skattesystemet skulle införas. Vi ser också att det nya europeiska regelverket för testning av bilar, WLTP, som infördes i september förra året fortfarande ger långa köer till de certifierade testlaboratorierna. Efterfrågan på de renaste nya fordonen, främst elbilar och laddhybrider, är fortfarande större än tillgången, säger han.

Bil Sweden ser också tendenser till att bilköparna håller hårdare i plånboken nu när en period av högkonjunktur är förbi och sämre tider kan väntas framöver.

Från Gröna Bilisters sida tycker talespersonen Martin Prieto Beaulieu att SCB-statistiken är talande ur en annan synvinkel.

– Trots alla larm om klimatet är det fortfarande 90 procent fossildrivna bilar som säljs. Framförallt vad gäller tjänstebilar borde företagen ta ett större ansvar för en omställning som stämmer överens med deras egna hållbarhetsprofiler.

Han konstaterar att försäljningssiffrorna för bland annat elbilar och laddhybrider fortfarande är blygsamma. Även om antalet nyregistrerade elbilar ökade mest denna period, med 289,3 procent första två månaderna i år jämfört med samma månader 2018, så är det en liten del av den totala fordonsflottan.