Britta Lejon, ordförande ST och civilminister Ardalan Shekarabi (S).

MYNDIGHETER Sju myndigheter ska flyttas från Stockholm till andra delar av landet, vilket berör 500–550 anställda. Det meddelade regeringen vid en presskonferens på förmiddagen. Fackförbundet ST är kritiskt.

Statsminister Stefan Löfven (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) höll på förmiddagen en presskonferens i Katrineholm för att presentera sina planer på att flytta ut ytterligare sju statliga myndigheter från Stockholm till övriga delar av landet. Stefan Löfven betonade att det här är ett led i hans så kallade »hela Sverige-perspektiv« för svensk politik.

– Vi har sett ett svalt intresse för övriga delar av landet, det har varit en Stockholmsfixering. Jag har lagt kraft på att bryta den trenden och nu är det slut på centraliseringen till Stockholm, sade statsministern på presskonferensen.

Utflyttningen av statliga myndigheter är ett led i åtgärder för att värna kompetens som finns i hela Sverige. Åtgärden ska inte ses som en arbetsmarknadsåtgärd eller som en kompensation till kommuner i landet som haft det tufft, sade Stefan Löfven.

Fackförbundet ST som organiserar statligt anställda är kritiska till planerna på utflyttning.

– Vi håller med om ambitionen som regeringen har med fler statliga jobb och verksamheter i hela landet. Men det här innebär bara en flytt av jobb och ingen bättre service för medborgarna, säger Britta Lejon, ordförande för ST.

Hon pekar på utvärderingar som Riksrevisionen och Statskontoret har gjort av tidigare flyttar av statlig verksamhet från Stockholm till andra delar av landet, som visar att det ofta blivit en besvärlig omställning där flytten kostat extra mycket pengar.

– Regeringen skickar inte med extra pengar för den här flytten, så risken är att man behöver göra sig av med folk istället, säger Britta Lejon.

Ett bättre sätt än att flytta befintliga jobb och myndigheter är att bygga ut statliga myndigheters verksamhet på olika håll.

– Vi hade hellre sett att man anställt fler inom polismyndigheten, Lantmäteriet och Försäkringskassan, genom att ge de bättre förutsättningar att ge service, säger hon.

 

Följande sju myndigheter kommer att omlokaliseras, helt eller delvis:

* Strålsäkerhetsmyndigheten Katrineholm, ca 120 anställda

* Polarforskningssekretariatet Luleå

* Myndigheten för kulturanalysGöteborg

* Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MucfVäxjö

* Delar av svenska ESF-rådetGävle 

* Delar av Universitets- och högskolerådet, UHR Visby 

* Delar av TillväxtverketÖstersund

 

Utflyttningen ska vara klar under slutet av 2018 eller början av 2019, med olika datum som gäller för olika myndigheter.