bostad Förra året bodde i genomsnitt hälften av alla unga EU-invånare mellan 18 och 34 år kvar hos föräldrarna. Männen bor hemma längre i betydligt högre utsträckning än kvinnor.

Medan 56 procent av männen i åldern 18-34 år bor kvar hemma var det bara 43 procent av kvinnorna i samma ålder.

Det är Ekot och TT som rapporterar om nya siffror från EU:s statistiskmyndighet Eurostat som har kartlagt unga som bor kvar i föräldrahemmet.

Skillnaderna mellan EU-länder är stor. Medan Kroatien hade allra högst andel hemmaboende i åldern 18-34 år, 74 procent, så var motsvarande siffra för de nordiska länderna bara mellan 18 och 25 procent.

Om man bara ser till en högre ålder av unga – 25 till 34 år – så bodde enbart sex procent av svenskarna kvar hos sina föräldrar. I många länder i Sydeuropa är siffran dock 50 procent eller högre, till exempel Italien, Grekland, Kroatien och Slovakien.