Medlingsinstitutets rapport över lönebildningen i Sverige

Nyhet Svenska löntagare har fått små, men ändå stadiga, reallöneökningar de senaste åren. Det visar Medlingsinstitutets årliga rapport. Antalet konfliktdagar är rekordfå, enligt myndigheten. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar också, om än relativt långsamt.

Statliga Medlingsinstitutet presenterade i dag sin årliga rapport över svensk arbetsmarknad. Den visar att löneökningarna år 2018  tycks bli 2,6 procent, jämfört med 2,3 procent 2017. Den reella löneökningen, det vill säga utöver inflation var 0,5 procent, jämfört med 0,3 procent året innan. Det innebär alltså att svenska löntagares köpkraft stärkts något de senaste åren.

Förra årets avtalsförhandlingar var också relativt lugna. Endast 30 kollektivavtal omförhandlades under avtalsrörelsen, och ingen förhandling ledde till stridsåtgärder. Den enda strejk som bröt ut förra året, enligt Medlingsinstitutet, var när Ryanairs piloter krävde kollektivavtal.

Enligt myndigheten var antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikter, inklusive olovliga strejker, i fjol endast 50 stycken. Det är den lägsta siffran sedan Medlingsinstitutets bildades 200.  2017 försvann jämförelsevis 2 570 dagar, och 2003 var siffran över 600 000.

Arbetskostnadernas ökningstakt de senaste åren har varit förenlig med både ökad lönsamhet i näringslivet och en förbättrad arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet för många grupper, enligt Medlingsinstutet. Stigande arbetskostnader i förhållande till omvärlden de senaste åren har kompenserats av en svagare krona och konkurrenskraften har inte påverkats av de ökade kostnaderna.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska i Sverige, men det finns skillnader i olika sektorer. Medlingsinstitutets avvägda bedömning visar att skillnaden är i snitt 4,3 procent till männens fördel på svensk arbetsmarknad. De största skillnaderna finns hos privata tjänstemän, 6,3 procent. Inom kommunal sektor är löneskillnaderna närmast utjämnade enligt Medlingsinstitutet

Arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal är fortsatt hög, även ur ett internationellt perspektiv.