Gabriel Wikström, SSU-ordförande, Talla Alkurdi, förbundsordförande S-studenter och Stefan Löfven.

Stefan Löfven höll på söndagen i ett seminarium med Talla Alkurdi, förbundsordförande S-studenter och Gabriel Wikström, ordförande i SSU. ”Förrädiskt”, säger Alkurdi om regeringens förslag att sänka studiebidraget.

Talla Alkurdi var inte alls nöjd över finansminister Anders Borgs förslag om att studiebidraget ska sänkas med 300 kronor i månaden från och med i höst när Dagens Arena mötte henne på Stockholms universitet.

– Det är ett förrädiskt förslag. Jag skulle i stället vilja ta ett steg mot 40/60 systemet (40 procent bidrag och 60 procent lån, reds anm.). Regeringen vill ju gå ifrån det rejält. Nu blir det 25 procent bidrag.

Stefan Löfven talade mycket om att alla ska ha rätt till att studera, oavsett föräldrar och egen inkomst.

– Det ökar konkurrensen och det är det som gör att Sverige kan konkurrera globalt, säger han.

Axel Åström är medlem i föreningen Socialdemokratiska teknologer och studerar på KTH. Han håller med Löfven.

– Det har blivit en viss klassfråga att studera. Jag är från Örebro och kunde flytta till Stockholm med kort varsel bara för jag bor hos min farbror. Det är tur att han har ett tillräckligt stort hus.

Bostadsbristen för studenter ägnade Stefan Löfven en stor del av föredraget. Vid ett eventuellt regeringsskifte vill han, till att börja med, investera en miljard i studentlägenheter. Det är något som Jakob Stone, sociologistudent och medlem i S-studenter, välkomnar.

– Jag bor hos mina föräldrar så jag tar inga studielån. Om bidragen sänks kommer jag behöva söka lån. Då skulle jag vilja flytta hemifrån, men ett femtehandskontrakt någonstans långt borta lockar inte så mycket.