Hamnkonflikten Den långdragna konflikten mellan lokala fackföreningen Hamn4an och terminalbolaget APMT i Göteborgs hamn ser ut fortsätta sedan Hamnarbetarförbundet svarat nej på förslaget från de medlare som utsetts att lösa konflikten.

Idag lämnade företrädarna för Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen Svenska Hamnar sina svar på Medlingsinstitutets hemställan.

Förslaget från medlarna skulle bland annat ge Hamnarbetarförbundet rätt till facklig tid och att delta på MBL-förhandlingar.

Arbetsgivarna godtog beslutet, men för andra gången nobbade Hamn4an medlarnas förslag. Man konstaterar att det nya budet skulle innebära sämre villkor, då det ytterligare skulle inskränka fackföreningens inflytande på arbetsplatsen.

Hamn4an organiserar 85 procent av dem som arbetar i hamnen, men APMT har kollektivavtal med LO-förbundet Transport. Det gör att Hamn4an inte är bundna av fredsplikt.

Det nya förslaget skulle ge Hamn4an rätt till facklig tid och att sitta med på förhandlingar, förutom de fall som berör paragraferna 34- 36 i mbl, paragrafer som reglerar bestämmanderätt om tvister och avtal. I utbyte mot detta skulle Hamn4an avsäga sig rätten till konfliktåtgärder.

Ska vi godta fredsplikt måste vi få möjlighet att påverka.

– Medlemmarna vill kunna påverka sin situation på arbetsplatsen. Har vi inte kollektivavtal så kan vi påverka genom konfliktåtgärder. Det nya förslaget innebär möjligheter att bli kallade till förhandlingar men vi skulle inte ha möjlighet att påverka. Förhandlingar har vi redan idag lagligen rätt till, säger Peter Annerbäck ordförande, Hamn4an.

Det framkom också i Medlingsinstitutets hemställan att APMT accepterat Hamn4ans förslag om ett trepartsavtal, men att detta inte kan realiseras då Transport »ej avser att teckna några former av trepartsavtal«. Peter Winsten är Transports ombudsman med ansvar för hamnfrågor:

– Vi har företrätt Hamnarbetarförbundet i 120 år, det har gått jättebra, och sista 45 åren har vi haft ett riksavtal med Sveriges hamnar. Alla som är medlemmar i Hamnarbetarförbundet är välkomna att vara med hos oss, då har de möjlighet att påverka.

– Vi har inte någon som helst avsikt att teckna något trepartsavtal. Sedan är inte Hamnarbetarförbundet ute efter att teckna något avtal – de vill vara utan fredsplikt.

Svenska Hamnars vd Joakim Ärlund har varit APMTs ombud i tvisten.Han kallar Hamn4ans agerande för oseriöst och menar också att fackföreningen inte är intresserade av att överhuvudtaget teckna kollektivavtal.

– Den uppfattning vi har är att Hamn4an vill ha rätt att strejka när man känner att man är vid behov, men man vill samtidigt ha de fackliga rättigheterna som man i stort sett bara får om man skriver på ett kollektivavtal.

– Medlingsinstitutet har ansträngt sig väldigt mycket för att lägga fram ett förslag, så jag har svårt att se hur vi som parter ska lösa den här situationen, eftersom en part inte vill ha avtal, säger Joakim Ärlund.

Peter Annerbäck avvisar påståendet om att man inte skulle vara intresserade av att teckna kollektivavtal.

– Det är fel. Men det finns ingen fackförening i hela Sverige som skulle köpa fredsplikt enligt det avtal som de erbjuder idag. Det är för lite. Någonstans måste det ske ett utbyte. Att bara bli kallad till en förhandling som du inte kan påverka är inte att erbjuda något konkret.

Vad skulle i sådana fall krävas för att ni skulle underteckna fredsplikt?

–  Någon form av inflytande. Fortfarande är det så att en fackförening vill kunna uppnå vissa mål. Men om du enligt de kollektivavtal du tecknar, inte har den möjligheten utan bara får fredsplikt, så blir det väldigt svårt att i fortsättningen agera som fackförening. För oss är det självklart att, ska vi godta fredsplikt, så måste vi få möjlighet att påverka.