Tommy Wreeth, ordförande för Transport, och Zandra Michal, ordförande Kommunal Stockholm. Foto: Martin Hörnet Kloo & Lotta Ljungberg

Facket Under onsdagen publicerades de motioner som ska avhandlas på LO:s kongress i maj. Flera av motionerna behandlar arbetstidsförkortning, men vägarna dit skiljer sig åt. Dagens Arena har pratat med två förbund som bidragit, Kommunal Stockholms län och Transport. 

Totalt har det lämnats in sex motioner kring frågan om arbetstidsförkortning, vilket Dagens Arena skrev om tidigare i veckan. Två av motionerna har samma mål, men tillvägagångssätten skiljer sig åt. Transportförbundet uppmanar LO till att påverka Socialdemokraterna att ta vidare frågan politiskt. Kommunal Stockholms län menar istället att frågan borde drivas hårdare fackligt. 

Motionen från Transport inkluderar två förslag till kongressen. De vill att LO ska verka för att riksdagen fattar beslut om lagstadgad arbetsförkortning för hela arbetsmarknaden med målet 30 timmars arbetsvecka. De vill också att LO ska driva på Socialdemokraterna att “aktivt jobba för 30-timmarsveckans införande på hela arbetsmarknaden”.  

– Vi tror att den här frågan är mogen att gå igenom på kongressen. Vi anser också att vägen att gå är lagstiftning, då det är en rättvisefråga. De stora förbunden har haft råd att förhandla fram detta. Men även de förbund och avtalsområden som inte har samma förutsättningar behöver få denna möjlighet, säger Tommy Wreeth, ordförande för Transport.

“LO behöver ta strid i frågan”

Kommunals förslag menar att arbetstiden ska justeras via facken och LO. De menar att LO behöver “ta en tuffare strid” för arbetstidsförkortningen. De vill också att samtliga förbund ska prioritera frågan om förkortad arbetstid i kommande avtalsrörelser. LO har i sitt svar på motionen föreslagit bifall för de första delarna, men anser inte att förbunden bör tvingas till den prioriteringen. 

Zandra Michal är ordförande för Kommunal Stockholms län och menar att hon kan förstå att det finns en delad bild av vad de gemensamma prioriteringarna borde vara.

– Detta är en viktig fråga för oss som medlemmar i Kommunal och vi behöver stöd i förhandlingarna. Sen får man titta på hur man bäst tar sig till målet som är 30 timmars arbetsvecka. Det kan vara via avtalen eller så är det via lagstiftning. Men vi vill att LO tar strid i frågan och intensifierar sin hållning i den så att det kan bli verklighet snart och inte om 50 år, säger Zandra Michal.

Lönar sig långsiktigt

Kommunal varslade i veckan om strejk då deras förhandling med SKR strandat. Även förhandlingen mellan Vårdförbundet och SKR har strandat och en fråga som varit uppe i den förhandlingen är just arbetstidsförkortning . SKR sa då till Dagens Arena att det inte finns pengar eller arbetskraft för en sådan satsning nu.

– Vi ser inte det problemet baserat på våra utredningar. Det krävs såklart en investering i början, men det lönar sig långsiktigt. Inte på 50 år, utan det skulle löna sig på 4-5 år. Pengarna finns att investera, bara viljan finns. Och rekryteringen skulle bli lättare om våra medlemmar till exempel kunde få inflytande över sina egna scheman, säger Zandra Michal.

Även Tommy Wreeth tycker inte att motargument om kostnader och arbetskraft håller.

– Bevisligen fungerar det utomlands och även på svenska industri-arbetsplatser. Går man ner till 35 timmar kan nog många fler hålla ett helt arbetsliv, säger han.