Högsta Domstolen huserar i Bondeska palatset i Stockholm. Bild: Holker.Ellgard/Wikimedia commons

fackligt Högsta domstolen har beslutat att inte pröva målet mellan facket Transport och en SD-politiker som uteslutits som medlem. Det är ett bakslag för facket.

Målet har handlat om Mats Fredlund, tidigare Transport-medlem som uteslöts ur förbundet  sedan det stod klart att han hade politiska förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna som han inte var beredd att lämna. Fredlund gick till domstol för att få uteslutningen prövad och tingsrätten gick på hans linje; facket hade inte rätt att utesluta honom. En dom som senare bekräftades av hovrätten.

Transport valde att överklaga till Högsta domstolen (HD). Men tidigare i sommar kom beskedet från HD att de inte väljer att pröva målet på nytt, ett beslut som facket Transport beklagar.

– Vi tycker att domen kränker våra medlemmars föreningsfrihet. Målet har varit oerhört viktigt för oss och för hela fackföreningsrörelsen i stort, säger Lars Mikaelsson, förbundssekreterare på Transport till tidningen Transportarbetaren.

Olika tolkningar av föreningsfrihet

Transport och deras jurister har hävdat att domen inskränker fackets rätt att själva besluta vilka som ska vara medlemmar.

Mats Fredlund menar istället att hans föreningsfrihet har kränkts genom att han fråntogs möjligheten att vara med i det fackförbund som organiserar anställda inom hans yrke.

Transports företrädare menar också att domstolarna borde ha vägt in Europadomstolens praxis vad gäller facklig föreningsfrihet. Nu överväger Transport att lämna in ett klagomål till Europadomstolen, skriver Transportarbetaren.