Foto: Wikimedia

Kollektivavtal Transport säger upp avtalet med Svensk Direktreklam, eftersom man anser att lönerna är alldeles för låga. Men fackförbundet får mothugg från Almega, som menar att arvodet höjts i enlighet med märket.

Lönerna för dem som delar ut reklam via Svensk Direktreklam är prestationsbaserade, vilket innebär att man har rätt till garantilön om man uppnår vissa uppställda mål. Mål som blivit allt svårare att komma upp i, enligt Magnus Thelander, ombudsman på fackförbundet Transport som förhandlar om kollektivavtalen för dem som jobbar åt Svensk Direktreklam. 

– Det har har gjorts en rejäl höjning i hur mycket man måste prestera per timme för att ens komma upp i garantilön. Vi har bett medlemmar att prova detta och de tycker att det är svårt, säger han. 

Låg timlön enligt Transport

Men Almega Tjänsteföretagens förhandlingschef Joakim Josefsson håller inte med.

– Lönesystemet i kollektivavtalet är inte något kontroversiellt. Utdelarna kan i stor utsträckning själva styra utfallet av sin lön och när arbetet ska utföras. Sedan kanske inte arbetet passar för alla. Men vi anser att lönerna är skäliga.

Enligt Magnus Thelander handlar det dock om en väldigt låg lön om man inte lyckas komma upp i det som kallas för ”normal prestation”. 

– Det kan vara att man kanske får 30–40 kronor i timmen, konstaterar han. 

Högre tempo ger högre lön 

Almega å sin sida menar att det inte går att generalisera på det sättet. 

– Direktreklamsavtalet är ett så kallat betingsavtal som innehåller flera olika parametrar som påverkar de prestationsbaserade utdelarlönerna. Det går alltså inte att generalisera utfall per timme. Med ett betingsbaserat löneavtal så styr arbetstagaren själv, ett högre tempo innebär en högre timlön och vice versa, säger förhandlingschef Joakim Josefsson. 

Magnus Thelander på Transport påpekar att fackförbundet inte har något principiellt emot löner som ges efter prestation, men att man här känt sig tvungen att dra en gräns. 

Vi har andra kollektivavtal med prestationslön som fungerar bra, men det här är helt enkelt för lågt. Lönerna är så dåliga så det är inget vi kan ställa oss bakom. Hade vi gått med på att teckna kollektivavtal med de här villkoren så hade vi legitimerat den här lönenivån och det är vi inte beredda att göra.  

Men enligt Almega har lönerna höjts helt i enlighet med märket. 

– Almega Tjänsteföretagen har att förhålla sig till det så kallade ”industrimärket” som är normerande för löneökningar och parterna på den svenska arbetsmarknaden. Vi har erbjudit Transport ett avtal med motsvarande löneökningar enligt industrimärket vilket de tackat nej till, säger Almega Tjänsteföretagens förhandlingschef Joakim Josefsson.