Lars Ahnland. Foto: Eva WernlidLars Ahnland. Foto: Eva Wernlid

Ekonom: Starkt samband mellan arbetslöshet och SD-röstande

Dela

Sambandet mellan hög arbetslöshet i en kommun och många röster på SD är starkt, visar en ny statistisk analys av valresultatet. Andelen invandrare har däremot inget samband.

Det finns ett tydligt samband mellan arbetslösheten i en kommun och andelen röster på Sverigedemokraterna. Det visar en ny statistisk regressionsanalys av valresultatet av ekonomen Lars Ahnland, doktorand på Ekonomisk historiska institutionen på Stockholms universitet.
– Mina resultat visar på ett signifikant samband mellan hög arbetslöshet i en kommun och en hög andel röster på Sverigedemokraterna i kommunen. Det har inte funnits siffror som visar det lika svart på vitt tidigare, säger Lars Ahnland.

Lars Ahnlands analys visar också på ett tydligt samband mellan låg andel högskoleutbildade och hög andel SD-röster. Samt ett mindre tydligt samband mellan kommuner med liten befolkning, främst landsbygdskommuner, och SD-röstande.

Däremot visar analysen inget samband mellan andelen invandrare i kommunen och andelen SD-röster.
– En rimlig slutsats är att invandringen i sig inte verkar vara problemet. Problemet är arbetslöshet och att man inte satsar på glesbygden och på människor med låg utbildning, säger han.

Utvecklingen i Sverige följer därmed samma mönster som återfinns i andra europeiska länder där extremhögern har gått fram, till exempel Frankrike och Grekland. Partierna får starkast stöd i fattiga landsändar i globaliseringens bakvatten, med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå.
– Här har arbetslösheten ökat under både borgerliga och Socialdemokratiska regeringar. Under båda styrena har även välfärdssystemen nedmonterats och inkomstklyftorna ökat. Här har människor tappat tron på samhället, säger Lars Ahnland.

Fotnot: Fler resultat av studien hittar du här.

21 kommentarer

 1. nisse - 24 september, 2014

  Dags att bege sig ut i verkligheten. I min kommun är en lagd röst på SD orsaken mängden invandrare i kommunen. Din rimliga slutsats är delvis rätt men inte om invandringen. Det är huvudanledningen.

  • Erik - 24 september, 2014

   Har du någon forskning som visar på det nisse? Eller är det bara din känsla? Ens känslor är inte så pålitliga som en kanske kan tro när det gäller statistiska mönster.

   • Daniel - 25 september, 2014

    I Nazityskland och inom det rasbiologiska institutet i Sverige på 30-talet fanns det forskning som visade på skillnader mellan människoraserna.
    ————————————————–
    Forskning som utgår från en a priori-formulering som sedan bevisas är inte trovärdig.
    Detta är ett skolexempel på sådant.
    —————————————————-
    Fast visst drabbas småorter, där t.ex. en ort med 500 invånare plötsligt kan få reda på att Migrationsverket upphandlat ett boende och att 200 asylsökande ska placeras där. Så det är inte konstigt att SD får högre stöd där än i de segregerade storstäderna, där främst de som är anti-SD kan köpa sig fria från mångkulturen.

 2. m - 24 september, 2014

  Man behöver testa fler hypoteser med OLS än ett så här enkelt samband. Exempelvis kan man vikta andelen röster på SD med andelen svensk befolkning. Man kan ha med andelen invandrare i kranskommuner och i länet, man bör ta hänsyn till att SD sprider sig från Söder till Norr och ha med en lägesparameter som förklarande variabel. Man kan ha med avstånd till storstadsregion. Man kan ha med sysselsättningsgrad i länet och arbetslöshetstal som förklarande variabel. Man kan ha med bostadsbrist och bostadspriser. Det finns nog mer möjliga hypoteser att testa. Man kan hursomhelst konstatera att statistik inte är så enkelt att man kan använda minsta kvadratmetoden lite som man tycker.

  • m - 24 september, 2014

   Jag ska kanske vara övertydlig. Den här regressionen mäter inget samband. Variablerna är inte oberoende och de är inte valida och reliabla.

  • Erik - 24 september, 2014

   Vad menar du med vikta andelen röster på SD med ”andelen svensk befolkning”? Det står att undersökningen beaktar andel invånare med utrikes bakgrund. De andra punkterna du nämner kan såklart undersökas. Men innan det gjorts och då eventuellt pekar i en annan riktning så är den korrelation de pekar på ändå mycket intressant.

   • m - 24 september, 2014

    Nej den är inte intressant. Jag har inte studerat undersökningen mer än vad som sägs i ursprungsartikeln av författaren, men kan konstatera bl.a. att arbetslösheten är större i invandrargrupper och därmed är inte arbetslöshet oberoende variabel. Likaså är utbildningsnivåerna i de grupperna lägre. Tittar du exempelvis på siffror från Malmö eller Botkyrka så är det städer som har mer än hälften av befolkningen med invandrarbakgrund. Man vågar sig nästan på ett antagande att rösterna på SD skiljer sig åt mellan personer med svensk bakgrund och invandrarbakgrund. De ungefär 8 % SD fick i Malmö kan motsvara 16 % i den svenska befolkningen. Samtidigt ser bosättningsmönstren helt olika ut dvs i Skåne omges Malmö av villasamhällen och i Stockholm av höghusförorter. Invandrare i innerstaden i Malmö, i förorten i Stockholm. I Botkyrka ser vi hur man i Tullinge vill bryta sig ut och bilda egen kommun på samma sätt som man gjort i Salem. Motsvarande skedde i Nykvarn för Södertäljes del Inställning till invandring är alltså inte enbart beroende av hur det ser ut i den egna kommunen. Det genomsnittliga röstetalen för SD i Skåne är mycket högre än i Stockholm samtidigt som ökningen procentuellt är motsvarande Kommuner är dessutom av olika storlek och bör viktas enligt det. I t.ex. Stockholms kommun med 880 tusen invånare finns det stora skillnader mellan områden. Bostadspriser och bostadsbrist tog jag upp då det bl.a. styr vilka flytt möjligheter man har, men det styr även inflödet av invandrare till kommunen och samvarierar med utbildningsgrad och det finns ofta andra partier som är restriktiva mot invandring kommunalt t.ex. Moderater i Täby eller i Vellinge.

    Mer tid än så lade jag inte på artikeln eller funderingar kring den. Informationen i artikeln om olika andra test som gjorts saknas och troligen har man inte genomfört några. Statistikkunskaper är en bristvara.

   • m - 24 september, 2014

    Man använder andelen invandrare i kommunen som förklarande variabel medan röster på SD är målvariabel dvs man antar apriori att röstandelar på SD i invandrarbefolkningen är densamma som i befolkningsdelen med två svenskfödda föräldrar. Man anger inte heller vilket mått på invandrarandel man använder dvs är det första generationen eller första + andra generationen eller är det två olika variabler i regressionen? Därav mitt uttryck att målvariabeln, den som ska förklaras med korrelation, bör viktas.

 3. /lasse - 24 september, 2014

  Rubriken kunde även ha varit:
  ”Advokatsamfundets generalsekreterare vill fängsla psalmsångare.”
  Maxstraffet för ohörsamhet är 6 mån. fängelse.
  Och som jag läser artikeln tycker Ramberg att rättsväsendet ska försvara den grundlagsfästa demonstrationsfriheten mot de som vill sätta käppar i hjulet för den.

  • /lasse - 24 september, 2014

   där kom det fel.

 4. /lasse - 24 september, 2014

  ”Partierna får starkast stöd i fattiga landsändar i globaliseringens bakvatten, med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå.”
  .
  ”Globaliseringen” bär ansvaret? Den är alltid lika bra som ursäkt för att man på nationell nivå bedriver en ekonomisk politik som inte inkluderar alla medborgare i landet. Antar att försvarslösa gamlingar som svälter och vanvårdas till döds också haft olyckan att hamna i globaliseringens bakvatten. Globaliseringen, dvs den exportledda tillväxtens politik.
  Den massarbetslöshets katastrof som pågår i inte minst södra EU har inget som helst att göra med globalisering utan är till 100% orsakad av EU:s ekonomiska politik.

 5. /lasse - 24 september, 2014

  Att högutbildade vanligen inte röstar Sd är inte så konstigt, dessa har tillbringat längst tid i etablissemangets uppfostringsanstalter – utbildade till att försvara rådande samhällsordning.
  T.ex. undersökning under Vietnamkriget visade att ju högre utbildning desto större tilltro till den politiska och militära överhetens utsagor om kriget. Först när det var övertydligt att kriget var ett folkligt övergrepp mot folket i Sydostasien svängde även dessa.
  .
  Sd är en populistiskt rörelse som vädjar till folket/gräsrötterna som är längst från etablissemanget.
  .
  Alla övriga partier är hårdnackade försvarare av rådande nyliberala ekonomiska ordning. Det paradoxala är att det enda som verkar ha minsta chans att rubba detta ekonomiska tunnelseende är Sd:s växande folkliga stöd. Samma sak i EU/EZ där framgångar för en Marine Le Pen verkar vara det enda som skulle kunna bryta den stenhårda inställningen till åtstramningspolitik.
  Detta ser förstås de ”dumma” ”obegåvade” lågutbildade och röstar på alternativen som kanske kan bryta den destruktiva riktning som de etablerade partierna har och som slår hårdast mot dem.

 6. /lasse - 24 september, 2014

  Hur kom vi från full sysselsättning till dagens massarbetslöshet.
  .
  Time to ditch the export-led growth mania
  http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=29085
  Social democrat governments emboldened by the Post War quest for ‘democracy’ and ‘inclusion’ stood between the workers and the bosses – walking a tightrope between their conflicting aims. I wouldn’t say for one minute that this circus feat was even-handed.
  .
  … But the political processes were less influenced by the 24-hour news cycle and the media manipulation of the likes of the filthy Murdoch camp.
  .
  The rapport between the politicians and the people was mediated in old-style town hall meetings and the like,…
  .
  The fact is that people demanded full employment because the War had embued a collective will – we were all in it together and a job for me should be a job for you. We believed in eliminating poverty and giving everyone a chance.
  .
  Politicians had to resist falling completely captive to capital, who hated full employment. Otherwise, they would lose office. If you examine the political mantras of the 1950s up until, maybe the mid-1970s, you will see how different they were when compared to the narrative of today.
  .
  Even the Republicans in the US, the Liberals in Australia and the Conservatives in the UK, and all the rest of the pro-business political parties couldn’t escape this reality.

  But after 1971, …
  The IMF became one of the neo-liberal attack dogs. Governments could hide behind the anonymous, unaccountable face of the IMF to push back social democratic forces and accept more easily the fact they were captive of capital, increasingly, international in scope and empowered commensurately.
  .
  The captains of industry also started to see a shift in their membership – the old school, the old money, started to see some loud-mouthed, upstarts entering their power spectrum. The era of the financial capital elites had begun in earnest.

  It [OECD] was firmly Keynesian in the 1960s. But it jumped with the IMF to become another attack dog for the neo-liberal policy agenda and its particular role is exemplified in the OECD 1994 Jobs Study which set the framework by which government abandoned their commitments to full employment and, instead, started promoting and pursuing the diminished role of ‘full employability’.
  …”

 7. Sture Stor - 24 september, 2014
  • /lasse - 24 september, 2014

   Populism är när folk där nere går emot rådande etablissemang, det beskrivs alltid i föraktfulla ordalag av elitens historiker, pöbel, mobb, lågavlönade, ej högutbildade etc.

 8. Valle - 26 september, 2014

  Ojoj, vi drunknar nu i imbecilla förklaringar till varför SD går så starkt. Liberaler och socialister i snart sagt all media gör allt för att förklara framgångarna med annat än kritik mot förd invandringspolitik. Hur står dessa ohederliga människor ut med sig själva?

  Artikeln ovan är bara dum. Exempel: Det finns kommuner i övre Norrlands inland som gått ekonomisk kräftgång i 20 års tid. Nu plötsligt händer något med stödet till SD. Vad har hänt? Jo, Reinfeldt har stoppat undan invandringen i småkommuner på landsbyggden, det är vad som hänt.

  Under senaste mandatperiod har också medier på nätet som direkt eller indirekt stödjer hela eller delar av SDs politik, ökat sina läsare i stor omfattning. Kejsaren är numera naken. Sanningen om förd politik sprider sig som en löpeld. Vetskapen om saker och tings tillstånd sjunker in. Till nästa val hinner ytterligare ett stort antal människor omvärdera hela sin politiska uppfattning, gå från förnekelse till insikt och ilska.

  Jag känner ungdomar som inte känner till något annat än en absurd bostadsbrist och osäkra tidsbegränsade anställningar. Det har aldrig varit sötebrödsdagar i deras liv. Det är inte orsaken till deras SD-röster. Invandringspolitiken är orsaken. Storstadsboende unga killar, varav många är andra generationens invandrare. Visst är det en anekdotisk betraktelse, men jag tror inte den saknar relevans.

 9. putte torild - 26 september, 2014

  Det som är intressant med artikeln är att det faktiskt kan/verkar finnas dem som röstat på SD av annan anledning än främlingsfientlighet/främlingsrädsla.

  • m - 26 september, 2014

   EN undersökning som inte är valid och reliabel ur statistisk synvinkel kan man helt enkelt inte dra några slutsatser av.

   • putte torild - 27 september, 2014

    Riktigt. Önsketänkande från min sida!

    • Jägarn - 2 december, 2014

     Skitsnack!!!!!

     Jag och alla mina vänner röstar på SD!

     Vi har alla jobb! Vi är en brokig skara. Allt från sopgubbe, snickare till advokat och läkare.

     jag bor i en fantastisk kommun där SD får mycket röster.

     Vi har inte mycket invandrare/flyktingar här och det är så vi vill ha det framöver.

     Några tiggare/romer hittade hit men dem försvann lika fort igen. Varför? För vi är klokare än stadsbor och ger dem inga pengar!

     Har arbetat sedan jag gick ut skolan och röstat på SD i varje val.

     Kommer rösta annorlunda när dem andra blindpartierna vågar prata invandringspolitik.

     Tyvärr så fattar dem inte att dem lätt kunnat pricka hål på SD bubblan lätt om man vågat prata om det!

     Till och med mina invandrar kompisar som bor i stan röstar på SD. Hur sjukt är inte det?

  • m - 26 september, 2014

   Vad göra? Är all kunskap en fråga om statistik? Nej knappast. Människohjärnan är suverän på att identifiera mönster och samband och det stäms av i en pågående dialog med omvärlden. Människan är inte naturligt lika bra på statistiska resonemang och matematiska ekonomiska modeller och måste träna den logiska förmågan. Detta hör samman med att tänkande är ansträngande när det gäller att
   identifiera och avgränsa samband, planera och se logiska samband. Innan man gör statistiska undersökningar för att identifiera kvantifierbara samband så sker ett mentalt arbete där människan skapar hypoteser om verkligheten och avgränsar och definierar begrepp. Bakom varje statistisk analys finns hypoteser och modeller av verkligheten och man identifierar inte sådana modeller utifrån statistik utan man mäter mha statistik om modellerna förefaller rimliga med förklaringsvärde. Man har nytta av statistisk grundterminologi och grundkunskaper då de kan hjälpa till att skärpa den mänskliga analysen men man bör vara på det klara med att modell kommer före mätning.

   När det gäller att SD väljare skulle vara rasister så kan man ju fundera på vad som tyder på att så skulle vara fallet? Att en grupp från vänster predikar att all motvilja mot dagens invandringspolitik skulle vara rasistiskt ger knappast en bild av hur väljarna tänker. Att samtliga partier utom SD förklarar att dagens invandringspolitik är bra för landet ger inte heller det en sanning utan endast information om hur dessa partier fungerar. Sunt förnuft får väl avgöra. Hög arbetslöshet, brist på bostäder, förändrat samhällsklimat, svensk kultur som minskar i betydelse, tillit till medmänniskorna i samhället är kanske förklaringar? Låt oss diskutera på annan plats vid lämpligt tillfälle.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Rekordmånga tvingas föda i annat län

Nyhet › Efter att BB Sophia stängde har andelen föderskor som tvingas föda i ett annat län ökat dramatiskt. Fortsätter hänvisningarna i samma takt kommer rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län i år. 0Inga delningar

Sveriges mest hatade reporter

Blogg › När bloggaren Julia Caesar avslöjats stängde DN-reportern Niklas Orrenius av mobiltelefonen, skaffade hemlig adress och slutade svara på twitter. Reportern som hyllat pratet och lyssnandet som metod fick till slut nog av hatet. 0Inga delningar

Allt sämre villkor i privat driven äldreomsorg

Nyhet › Lägre löner, mer missnöje med arbetet och högre andel otrygga jobb i privat driven äldreomsorg, visar ny rapport. »Orealistiskt att enbart lita till att marknadskrafterna«, säger Tobias Baudin, Kommunal. 0Inga delningar

Är Kinberg Batra Moderaternas Mona Sahlin?

Ledare › För kvinnosakens skulle får man hoppas att M backar upp sin partiledare. Även när det blåser. Det verkade så rätt när… 0Inga delningar

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Så driver assistansbolagen upp vinsterna

Nyhet › Med hjälp av jurister kan privata bolag driva upp antalet assistanstimmar – och därmed vinsterna. »Lagen sätter få gränser för vad man kan få« säger Cecilia Eek, Försäkringskassan. 68facebook: 68

Andrummet ger mig andnöd

Ledare › Det finns mycket EU kan göra för människor på flykt. I stället väljer medlemsländerna att skaffa sig andrum bakom gränskontroller… 0Inga delningar

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Veckans graf: Minst 27 remissinstanser sågar betyg från fyran

Minst 27 remissinstanser är kritiska till betyg från årskurs 4. Ändå går regeringen vidare med förslaget. 0Inga delningar

LO-bossen: Vi kommer nå målet om att halvera lönegapet

Så blir LO:s samordning


hannafinmo

Varning för Lööfs migrationspolitik

C har hög svansföring gällande invandringens positiva sidor. Samtidigt vill man försämra både jobbvillkor och välfärd för nyanlända... 0Inga delningar

Viktigast var att komma överens

Mer måste göras för jämställda löner


Vesna Prekopic

Vår tids daglönare

Kampen mot de otrygga jobben, de otrygga liven, borde vara den stora kampen fackförbunden driver gemensamt. 0Inga delningar

Vilka politiker vågar göra som i Nyköping?

Polisen behövs, men jämlikhet behövs mer


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  annons2
  pengaropolitik
  annons