Björn Söder (SD) och Andreas Norlén (M).

Val2018 Alliansens förslag av moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat kommer att få stöd av SD.

Alliansen presenterade under fredagen vid en presskonferens moderaten Andréas Norlén som gemensam talmanskandidat. Andréas Norlén är riksdagsledamot sedan 2006 och ordförande för Konstitutionsutskottet, KU. *Sverigedemokraterna meddelade under helgen att de kommer att ge kandidaten sitt stöd. I ett sms till DN skriver Moderaternas gruppledare Tobias Billström att de välkomnar ett brett stöd för Andreas Norlén i riksdagen.

Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman skriver till DN att beskedet innebär en tydlig politisering av talmansämbetet.

Alliansföreträderna meddelade också att de stöder den traditionella principen att fördela talmansposterna, nämligen enligt partiernas storlek. Genom att nominera en moderat till talman bryter de dock mot regeln efter den posten traditionellt går till största partiet.

Att de i övrigt vill hålla fast vid storleksordning som princip avvisar Vänsterpartiets initiativ att nominera en egen andre vice talman, då de anser att Björn Söder (SD) är anti-demokratisk. Samtidigt uppger de att de inte kommer att rösta för Björn Söder, utan lägga ned sina röster. Hur det går för Vänsterpartiets kandidat är därmed inte klart. På Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedts begäran kommer omröstningen om posten som andre vice talman att vara sluten.

De fyra borgerliga partierna är också överens om att Sverigedemokraterna inte ska få några ordförande-poster i riksdagens utskott. Istället vill de fördela de posterna de traditionella politiska blocken emellan.

Centerpartiet föreslår också ledamoten Kerstin Lundgren som tredje vice talman.

Socialdemokraterna svarade på alliansens besked genom att kalla till en presskonferens en timme senare där de presenterade Åsa Lindestam som egen talmanskandidat. De har försökt att få till samtal om att utse en gemensam talmanskandidat med allianspartierna, men fick kalla handen – något de beklagade vid presskonferensen som hölls av gruppledaren Anders Ygeman.

Han beklagade också att alliansen valt att frångå praxis när det gäller att ge största parti talmansposten. Anders Ygeman fick frågan om Socialdemokraterna kan tänka sig att stödja Vänsterpartiets kandidat till andre vice talman, Lotta Johnsson Fornarve, istället för att låta Björn Söder sitta kvar på posten

– I grunden vill vi följa de praxis och principer som gäller för Sveriges riksdag men skulle det visa sig att ingen annan följer de reglerna så, kanske, sa Anders Ygeman.

*FOTNOT:Artikeln uppdaterad söndag 23 september kl 10:23