Rosenbad

regeringsbildning Ett upprop av 261 opolitiska tjänstemän i regeringskansliet har lämnats in till deras arbetsgivare. De undrar hur en kommande regering kan påverkar värdegrunden om alla människors lika värde.

Tjänstemännen skriver att de vill få svar på vad som går först: deras lojalitetsplikt gentemot kommande regering eller regeringsformens bestämmelse om alla människors lika värde.

De skriver också att de hittills, som anställda under regeringar av olika färg, inte har behövt oroa sig för en sådan lojalitetskonflikt, men att de nu vill få garantier för att nästa regering eller regeringsunderlag inte kommer att »urholka regeringskansliets värdegrund och policys inom mångfald och icke-diskriminering«, enligt DN.

Brevskrivarna pekar inte ut något särskilt parti i sitt brev.

– Det är inget politiskt ställningstagande. Det är tydligt uttryckt i brevet att vi som tjänstemän har en lojalitetsplikt, säger Pernilla Nilsson, kansliråd vid UD som företräder brevskrivarna, till DN.

Trots det tolkas brevets budskap av statsvetaren Magnus Erlandsson vid Malmö högskola som en markering mot framförallt SD. Han ser dock inget hinder för varför brevskrivarna inte skulle ha rätt att ta upp frågan.

Regeringskansliets förvaltningschef Mikael Granholm uppger för medier att det är viktigt att ha en dialog med medarbetarna kring de frågor de väcker i sitt brev.