Eliya Syed, en av de allmänläkare som undertecknat ett upprop på DN Debatt.

Val 2018 Mer än hälften av landstingen kan bli alliansstyrda kommande mandatperiod, visar en kartläggning av Dagens Samhälle. Det kan leda till fler vårdval och privata vårdgivare.

Förra mandatperioden var det alliansstyre i bara fem av 21 landsting och regioner i Sverige. Fyra hade blocköverskridande styre, medan hela tolv regioner och landsting styrdes av S-V-MP, och i vissa fall bara S och MP.

Efter valet har mycket hänt. Som Dagens Arena tidigare har berättat har flera enfrågepartier som riktar in sig på sjukvården vuxit. Dessutom har Socialdemokraterna gjort stora valförluster. I landstingen Norrbotten, Dalarna och Blekinge förlorar S makten efter att ha styrt i nästan ett sekel, skriver Dagens Samhälle.

I Stockholms läns landsting backade S svagt och det borgerliga blocket ser ut att behålla makten genom att luta sig på MP. Med tanke på den stora kritik som funnits mot Nya Karolinska, som tätt kopplas samman med Moderaterna och Alliansen, var det många som väntade sig att Socialdemokraterna skulle öka snarare än minska.

Några av de förändringar som kan väntas när fler av Sveriges landsting och regioner styrs av borgerliga partier är mer inslag av privata vårdgivare och mer vårdval, skriver Dagens Samhälle. Exempelvis vill det nya alliansstyret i Region Skåne införa fyra nya vårdval redan nu, och de ska åka till Stockholm för att studera deras vårdvalssystem.

– Vi ska åka dit och studera för- och nackdelar. Vi ska också ta med professionen i diskussionen, säger Carl-Johan Sonesson (M), troligen regionstyrelsens nya ordförande i Skåne, till Dagens Samhälle.

Eliya Syed är allmänläkare, och en av personerna bakom ett upprop med drygt 700 allmänläkare som skrev ett inlägg i dag på DN Debatt. Deras mål är en bättre primärvård där varje läkare får en rimligare arbetsbörda genom ett tak på max 1 500 listade patienter per person och krav på att viss del av arbetstiden går till vidareutbildning.

– Vi har inte tillräckligt med resurser och enligt vissa rapporter har en femtedel av läkarna inom primärvården varit sjukskrivna på grund av stress. Det beror på att vårt uppdrag är brett och vi vill kunna jobba både preventivt, med kroniskt sjuka och med det mer akuta, säger Eliya Syed, som arbetar på den privata vårdcentralen Helsa vårdcentral Sundbyberg.

I debattartikeln skriver specialistläkarna inom allmänmedicin bland annat att 70 procent av alla cancerfall upptäcks i primärvården, vilket lägger ett stort ansvar på läkarna där. Hälften av alla vårdcentraler har i dag vakanta läkartjänster och det bedöms saknas 1 200–1 500 allmänläkare totalt i Sverige.

Eliya Syed ser inte att några särskilda partier, eller något block, för en politik som gynnar primärvården mer än andra. Det handlar istället om att förverkliga de förslag som Göran Stiernstedt och Anna Nergårdh kommit fram till i sina utredningar om primärvården.

– Jag tror på att man behöver blocköverskridande överenskommelser så det blir långsiktig politik, säger Eliya Syed.

Läkare har tidigare på Dagens Arenas debattsida argumenterat för att de många vårdvalen i Stockholms läns landsting försvårar kompetensförsörjningen, då de privata vårdgivarna sägs vara mindre angelägna att anställa vårdpersonal under utbildning.

Men Eliya Syed ser inte att det nödvändigtvis behöver vara ett problem.

– Jag vet att för två år sedan hade vi svårigheter att få ST-platser för läkare inom gynekologi, eftersom de privata mottagningarna inte hade i sitt avtal att de skulle ta emot ST-läkare i allmänmedicin under utbildning. Men nu har det blivit bättre, sedan det skrivits in i avtalen att man måste utbilda, säger hon.

Detta är en potentiell lösning för all sidoutbildning för att säkra att man får färdiga specialister, säger Eliya Syed.

Marina Tuutma är ordförande för Svenska Distriktsläkarföreningen (distriktsläkare är samma sak som specialist i allmänmedicin, red.anm.). Hon menar att både Socialdemokraterna och Alliansen har anammat de förändringsförslag för primärvården som föreningen driver, som mer resurser och satsning på kontinuitet genom exempelvis en fast läkarkontakt.

Däremot har hon märkt att det Allianspartiernas företrädare lokalt säger inte alltid stämmer överens med politiken de driver på nationell nivå.

– På nationell nivå pratar de om listning hos en fast läkarkontakt, och att resurser ska gå ihop med uppdraget. Men när jag mötte regionala politiker pratade de mer om dygnet runt-öppna vårdcentraler och att utöka uppdraget, och inte alls om kompetensförsörjning och att fördela resurser, säger Marina Tuutma.

Hon ser inte att vårdvalet i sig behöver innebära några problem när det gäller kompetensförsörjning för primärvården.

– Det beror på om ersättningsmodellen premierar fortbildning och att vidareutbilda nya läkare, eller inte. Jag kan förstå att inom vissa fält inom specialistvård kan kompetensförsörjningen med vårdval bli ett problem, säger hon.