Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson.

regeringsbildning Även Stefan Löfvens tid för att försöka bilda regering tog slut. Även han ger upp försöken att bilda regering. Talmannen vill nu »ta en något mer aktiv roll i regeringsbildningen«.

Andreas Norlén kommer, efter att Stefan Löfven gett upp försöken att bilda regering, att ta en mer aktiv roll i regeringsbildningen för att kunna bilda sig en bättre uppfattning om vilka alternativ som finns. Det uppger han på måndags eftermiddagen.

Norlén säger att han kommer vilja träffa partiledarna i grupp. I de samtalen kommer inte V och SD sitta med, även om talmannen kommer sitta ner även med dem var och en för sig.

De alternativ som han kommer titta närmre på, i inbördes ordning, är en samlingsregering med alliansen och Socialdemokraterna och/eller miljöpartiet, en S, C och L-regering och alliansen och någon av de varianter som Kristersson har nämnt tidigare.

Norlén säger att det kommer att komma statsministeromröstningar under hösten.

–Det kan krävas ytterligare sonderingar, men förr eller senare så måste kammaren ta ställning, säger talmannen.

Andreas Norlén har fått kritik för att bland annat gett partiledarna, Ulf Kristersson och Stefan Löfven, för lång tid för att sondera möjligheterna att bilda regering. Men Norlén medger visserligen att regeringsbildningen har tagit längre tid än vanligt, men tillägger att det i ett europeiskt perspektiv inte är någon längre tid.

– Min utgångspunkt har varit att ligga så nära etableringspraxis som möjligt, säger Andreas Norlén.

Han säger att hans uppfattning är att extraval är ett nederlag och det skulle riskera att skada den allmänna tilltron för partierna. Även om han inte utesluter att extraval som sista utväg.

– Men det är en sistahandslösning.

Under dagen har Norlén träffat alla partiledare.

Efter ett möte med talmannen på morgonen höll Stefan Löfven en presskonferens där han meddelade att han inte har lyckats få fram ett regeringsunderlag under de två veckor som han har haft sonderingsuppdraget.

– Jag står fortfarande redo att leda en blocköverskridande regering, sa Stefan Löfven som också sa att han är redo att ta över sonderingsuppdraget i ett senare skede om det blir aktuellt igen.

Stefan Löfven sa också att han inte tänker gå in i detalj på vilka och hur de samtal som har skett med övriga partier under de veckor han har haft sonderingsuppdraget.

Han ville inte säga hur han tycker att talmannen ska agera nu eller vem som eventuellt bör få sonderingsuppdraget.

– Talmannen har den bästa överblicken efter samtal med alla partiledare och tänker inte säga vad jag tycker han ska göra. sa han.

Löfven sa också att det är läge att smalna av valmöjligheterna – »vi kan inte ha alla teoretiska alternativ på bordet« – men att det i första hand är upp till partierna att uppge var de står.

Om talmannen skulle vilja att en statsministerkandidat prövas för omröstning i riksdagen bör det inte bli han själv i första hand, sa Stefan Löfven.

– Jag har blivit bortröstad i riksdagen och om någon ska prövas för omröstning är det kanske i första hand de som röstade bort mig som bör testa sin plan B, sa Löfven.

På frågan om han kunde tänka sig att leda en enpartiregering lät han något tveksam:

– Vi ska inte utesluta något från start, men då är det det klart, att den skulle ju ha färre mandat redan från början, sa Löfven.

Under dagen kommer partiledarna, återigen, möta talmannen en och en, och sent på eftermiddagen kommer talmannen själv att hålla en presskonferens.

Strax efter halv ett började Moderaternas partiledare Ulf Kristerssons presskonferens efter hans möte med talmannen. Ulf Kristersson konstaterade att inte mycket har hänt under de fyra veckor som har gått av först hans, och sedan Löfvens, regeringssonderingar.

Nu kan Kristersson tänka sig att gå till omröstning som statsministerkandidat.

– Om talmannen vid något tillfälle vill föra fram mitt namn i kammaren kommer jag att tacka ja, sa Ulf Kristersson enligt Aftonbladet.

Fortfarande vill han i första hand göra det som ledare för en alliansregering, men han kan också tänka sig att gå till omröstning som ledare för en enpartiregering bestående av Moderaterna, eller med de allianspartier som vill vara med.

På frågan om hur han ställer sig till en S+M-regering menade han att han inte ser ett behov av en sådan »samlingsregering« i dag.

– Jag tycker man ska vara varsam med en sådan regering. Jag tycker inte att Sverige i dag är i en situation där man ska använda en samlingsregering bara för vi är i ett komplicerat parlamentariskt läge, sa Ulf Kristersson.

Efter Ulf Kristersson var det Jimmie Åkessons (SD) tur att träffa talmannen och hålla presskonferens. Åkesson meddelade att han hade föreslagit talmannen att ge honom sonderingsuppdraget.

Han sa också att han kräver inflytande för att stödja en M-ledd regering, och att det innebär att Kristersson ska visa någon form av politiskt program.

– Vi har sagt att det som Ulf Kristersson skrev på DN Debatt skulle vara ett bra utgångsläge för fortsatta konstruktiva samtal och diskussion, sa Åkesson enligt DN.

Dagens Arena har tidigare skrivit om vilka av Kristerssons förslag på DN Debatt som kan tänkas få stöd av SD.

Samtidigt var artikeln inte tillräckligt tydlig, enligt Åkesson som föreslår att Kristersson skulle kunna skicka »ett PM« med förslag till Åkesson om han vill ha SD:s stöd för sin regering. Åkesson kritiserade också att Kristerssons senaste besked var att han vill driva allianspolitik, även om det inte blir en alliansregering.

På frågan om huruvida extraval är SD:s främsta alternativ svarade Åkesson med en ganska lång utläggning

– Det är inte mitt främsta alternativ, men mitt parti vill ha nyval. De ser inte något problem med det – tvärtom ser man att det kan gynna oss. Om man som Moderat-väljare nu tycker att Ulf Kristersson har agerat svagt när han inte ens vill prata med oss, kan vi kanske få med oss de väljarna. Det kan också tänkas att man röstar på de största partierna i ett extraval, och det kan också gynna oss, sa Jimmie Åkesson.

Att SD fått ökad makt i kommuner, ibland i styre ihop med M, är långsiktigt positivt för partiet, tror Åkesson.

– Om det visar sig vara långsiktiga och stabila styren tror jag det är positivt för oss. På kort sikt tror jag att det kanske mest har upprört Moderaterna att vi gör så här.

Annie Lööf (C) meddelade efter sitt möte med talmannen att hon fortsatt ser förutsättningar för samarbete över blockgränsen med Miljöpartiet och Socialdemokraterna, men att det i första hand ska ske tillsammans med de andra allianspartierna.

– Jag sa innan valet att jag inte kommer att sitta i en S-ledd regering, och att jag vill ha en alliansregering, och där står jag fast, sa Annie Lööf.

På frågan om hon kan tänka sig att stödja en M+KD-regering sa hon, enligt DN:

– Vi har ju meddelat hur vi ställer oss till en M-KD-regering. Om talmannen går till skarp omröstning i kammaren, kommer vi att ta upp det återigen i partiet. Sist var svaret nej, säger Lööf.

Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet anser fortsatt att Stefan Löfven är den som ska bilda regering, och han kritiserar Kristerssons besked att M kan lägga en egen budget.

– Det Moderaterna gör när de öppnar för en egen budget är att be om SD:s stöd. Det skulle skapa ett kaotiskt läge och spilla över på frågan om regeringsbildningen, sa Jonas Sjöstedt.

Ebba Busch Thor (KD) sa under sin pressträff att sonderingarna inte har gett något hittills, och att vägen framåt inte är att ge en ny person sonderingsuppdraget. Löfven saknar det förtroende som krävs, menar Busch Thor som föreslår att riksdagen går till omröstning om Ulf Kristersson som statsministerkandidat.

Jan Björklund (L) mötte pressen som näst sista partiledare under eftermiddagen.

– Jag anser att det är rimligt att Annie Lööf får sonderingsuppdraget nu, sa Jan Björklund enligt DN.

Liberalerna står fast vid sitt beslut att rösta nej till en Moderat enpartiregering. Jan Björklund anser inte att alternativet alliansen + MP i regering är tillräckligt prövat för att avfärdas.

Han fick frågan vad han tror skulle krävas för att Miljöpartiet skulle vara beredda att byta block.

– Till sist handlar det om det politiska innehållet, MP har bytt block på många håll. Det är klart att de har väldigt ambitiösa mål när det gäller klimatarbetet och de måste vi vara beredda att lyssna på, sa Jan Björklund.

Sist ut för dagen, innan talmannen, var Miljöpartiets bägge språkrör Isabella Lövin och Gustav Fridolin som sa att de fortfarande ser sig som en del i ett rödgrönt block, där Löfven är naturlig regeringsbildare. Att förespråka att talmannen går fram med en statsministeromröstning om Ulf Kristersson i riksdagen, anser Gustav Fridolin främst är ett sätt för M och KD att sätta press på C och L att ändra sig.

Hur de skulle ställa sig till Annie Lööf som statsminister är en »hypotetisk fråga« enligt Isabella Lövin.

På frågan om det skulle bli lättare att samarbeta med det borgerliga blocket efter att Fridolin avgår i maj, svarade han själv med ett leende:

– Det är nog att överdriva min betydelse.

Jämförelsen med Stockholm, där MP har bildat majoritet med alliansen i både kommunen och på landstingsnivå, kom upp, och frågan ställdes

– Det finns stor skillnad mellan riksnivån och Stockholm, där man kunde bilda en majoritet genom samarbete, vilket gjorde att sakpolitiskt fick MP oerhört mycket ut av det samarbetet. På riksplanet finns det inte en sådan förutsättning för oss bilda majoritet. Vi sitter redan i det största blocket. Alliansen är ju splittrad i två block, som värderingsmäsigt skiljer sig åt, sa Isabella Lövin.

 

Artikeln uppdateras.