Foto: Vesa Reijonen/Flickr.
Foto: Vesa Reijonen/Flickr.

hemlöshet En uppskattning från 25 kommuner visar att minst 5 390 barn lever i hemlöshet, visar ny rapport från Rädda Barnen.

Rädda barnen har genomfört en enkätundersökning bland landets 37 största kommuner för att ta reda på hur många barn som saknar ett hem. Enligt en uppskattning av de 25 kommuner som svarade på enkäten lever över 5 000 barn i hemlöshet. Flera av kommunerna menar dock att mörkertalet antagligen är stort, eftersom man saknar möjlighet eller resurser att kartlägga situationen.

– Bostadsfrågan debatteras ofta i Sverige. Men alldeles för sällan utifrån ett barnperspektiv. Det är uppenbart att det saknas fakta om hur stort problemet med bostadslöshet är på såväl nationell som kommunal nivå. Det är under all kritik. Alla barn har rätt till trygg plats att kalla hemma, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten har visserligen antalet vräkningar av barnfamiljer minskat de senaste tio åren. Men samtidigt stängs allt fler ute från bostadsmarknaden.

»Högre krav på hyresgäster, större konkurrens på bostadsmarknaden och bostadsbristen har alla bidragit till en ökad andel barnfamiljer som är hemlösa«.

Rapporten visar också att de grupper som löper störst risk att växa upp i fattigdom – som barn till ensamstående eller utlandsfödda föräldrar – också löper störst risk för att bli hemlösa.

Rädda Barnen ser att allt fler barn till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer utestängs från bostadsmarknaden efter att ha bott på skyddat boende eller kvinnojourer. Bostadslösheten ökar även bland nyanlända.

– För att effektivt kunna motverka hemlöshet bland barn krävs ett tydligt utpekat statligt ansvar. Sen behövs det mer konkreta och effektiva stödprogram till barnfamiljer som lever i hemlöshet där myndigheter och kommuner lyssnar in barns behov, säger Elisabeth Dahlin.