Regeringens utredning om politisk extremism kritiseras för att inte förstå skillnaden mellan höger-, vänster- och islamistisk extremism. Polisen säger enligt en vittnesuppgift till en kvinna i antinazistdemonstrationen i Kärrtorp att “Ni är inte så jävla mycket bättre ni”. Det tycks finnas en uppslutning kring lika-goda-kålsuparteorin när det kommer till politiskt våld.

Inte ens DN, med sin långa liberala tradition av att fördöma och aldrig relativisera nazismens brott, lyckas skriva en ledare som tydligt fokuserar på och fördömer nazisternas attack i Kärrtorp. I stället skriver DN om “de extrema av alla kulörer”. Auktoritär politik är alltid av samma skrot och korn, tycks många “liberaler” resonera.

Det finns säkert många teoretiska perspektiv som förklarar oförmågan att tala om nazistiskt våld utan att reflexmässigt också tala om vänsterextremt. Men låt mig fokusera på ett icke-teoretiskt argument för att visa skillnaden mellan höger- och vänsterextremism i Sverige i dag.

Det enda som behövs för att själv få en glimt av skillnaden på nazistiskt och icke-nazistiskt våld är att du har mörkt hår. Nazisterna är ute efter dig på grund av hur du ser ut. På grund av det du inte kan ändra. Vänsterextrema är däremot ute efter politiskt aktiva nazister. Det är en enorm skillnad, för att använda ett understatement. Nazisterna är ute efter minoriteter. Antinazisterna är ute efter dem som är ute efter minoriteter.

Politiskt våld är inte försvarbart i Sverige. Trots det är känslan av tacksamhet mot AFA utbredd bland oss med mörkt hår. Liksom bland antinazister i allmänhet. Många uttrycker sin tacksamhet efter Kärrtorp på till exempel Facebook. Det är inte bra att det blir AFA som försvarar demonstranter. Men när polisorganisationen brister så blir tacksamheten mot AFA en naturlig, om än beklaglig, reaktion.

De som jämställer vänster- och högerextremism tycks inte förstå vad den territoriekamp som utspelar sig i Kärrtorp handlar om. De fattar inte att de klottrade hakkorsen betyder: “det här är vårt kvarter, här ska du passa dig om du har mörkt hår”. Polisen kan inte göra allt för att göra ett område säkert. Antinazism handlar om att göra gatorna säkra för mörkhåriga. Det är därför vi stödjer Kärrtorpbornas kamp om sina gator.