Bild: Mo Bielgrado/Flickr.

Endast på grund av sitt kön ansågs män vara mer kompetenta, anställningsbara och förtjäna högre lön än sina kvinnliga kollegor.

127 professorer inom naturvetenskap i USA fick utvärdera var sin ansökan från en kvinnlig eller manlig student. Trots att alla ansökningshandlingar var identiska utöver kön rankades de manliga studenterna som mer kompetenta och anställningsbara, samt förtjänta av mer mentorskap och en högre ingångslön.

Siffrorna är framtagna av Anna Sandberg, IIES, Stockholms universitet.

 

Källa: Moss-Racusin et al. (2012), “Science faculty´s subtle gender biases favor male students”, Proceedings of the National Academy of Sciences 109(41).

 

Grafen är tidigare publicerad i Magasinet Arena #1 2015.