Hetta. Det är vad som har präglat sommaren 2014. Men i första hand har det handlat om den värmebölja som greppat Sverige. Trots att vi redan är en vecka in i augusti och att det nu bara är fem veckor kvar till valet har temperaturen i politiken varit förvånansvärt sval.

Fram till i kväll det vill säga. Under den jobbdebatt som SVT ordnade under söndagen var tonläget högt. Tyvärr till priset av att programmet – trots att det tog en och en halv timme i anspråk – blev mycket rörigt.

Det var synd. För där fanns många vassa replikskiften som nu nog dessvärre gick många väljare förbi.

Som när är Folkpartiets Erik Ullenhag tog ställning för sänkta ingångslöner för unga. Ylva Johansson (S) markerade sylvasst: ”Problemet är att många kommunalare har för dålig löneutveckling, men lösningen på det är ju inte att sänka lönerna”.

Lika talande var replikskiftet om rutavdrag mellan Ullenhag och Ali Esbati (V).
– Här har vi tre partier som på ett eller annat sätt vill inskränka möjligheten till RUT-bidraget. Men vad ska du säga till alla de invandrarkvinnor som riskerar att bli av med jobbet, frågade Erik Ullenhag.

Repliken kom blixtsnabbt.
– Det är fantastiskt att vi har en integrationsminister som det första han tänker på när han pratar om invandrarkvinnor är att de ska arbeta som tjänstefolk hemma hos rika människor, kontrade Ali Esbati.

De politiska skiljelinjerna kan knappast bli tydligare. Men dessvärre var det nog få tittare som orkade hänga med och hänga kvar till dessa tillfällen.

Nu är det inte politikerna som ska belastas för rörigheten. Dessvärre har SVT gett programmet ett hopplöst format.

Rutavdrag, YA-jobb, arbetskraftsinvandring, rasism, kvinnolöner, pensioner. Ämnena haglade och kastades in om vartannat. Några större möjligheter för den oinsatte att förstå vad till exempel ett YA-jobb är för något gavs inte. Deltagarna tilläts inte prata till punkt och följdfrågorna uteblev.

Det är synd. För när man har en och en halv timme till förfogande borde det rimligtvis finnas tid för fördjupning. Motfrågor ska vara en självklarhet och rimligtvis borde sifferexempel mötas med snabba faktakollar. Det borde också finnas möjlighet att på ett tydligare sätt redogöra för vad partierna tycker och vad det egentligen betyder.

Fem veckor återstår. Valutgången är fortfarande helt öppen. Låt oss få se en valrörelse där utrymme ges för både längre resonemang och vass faktagranskning.