FP:s förslag om höjd jämställdhetsbonus i all ära. Men politiken borde istället satsa mer på de med störst behov av en jämställd arbetsmarknad, ensamstående mammor.

I helgen gick flesta partiledarna, mer eller mindre glatt, viftande med regnbågsflaggor i årets Prideparad. Många presenterade nya förslag för att stärka HBTQ-personers rättigheter. I helgen höll också Jan Björklund (FP) sitt sommartal och presenterade, i linje med partiets profil som liberala feminister, ett förslag om fördubblad jämställdhetsbonus. Familjer kan få upp till 6 000 kronor per månad i stället för dagens 3 000 kronor.

Även om jämställdhetsbonusen hittills inte gett några synliga effekter på uttaget av föräldrapenningen, behöver den inte vara dålig i sig. Men, den får negativa konsekvenser för en sårbar grupp.

Ensamstående föräldrar, varav 78 procent är kvinnor, kommer indirekt att drabbas av en höjd jämställdhetsbonus. Ensamstående kvinnor med barn är redan en utsatt grupp. Andelen fattiga har ökat mer i gruppen än i någon annan hushållstyp. Många har låg utbildning, inkomst och anställningsbarhet, arbetslösheten är hög. Deras pension kommer att bli därefter.

Det redan stora ekonomiska och frihetliga gapet mellan mammor som lever i parrelation och ensamstående mammor kommer att öka ytterligare med Folkpartiets förslag. Och det på grund av att den ena gruppen inte har någon att dela föräldradagarna med. I dag går ensamstående föräldrar miste om 13 500 kronor, med Folkpartiets förslag 27 000 kronor.

Jämställdhetsbonusen ska stärka kvinnors position i arbetslivet. Den ska förändra strukturer som gör arbetsgivare mer benägna att ge kvinnor samma möjligheter som män på arbetsmarknaden. Då räcker det inte att locka med mer pengar till cis-familjer.

En arbetsmarknadspolitik som strävar efter verklig jämställdhet ska se till att alla har möjlighet att slå sig in, stanna kvar, och klättra på arbetsmarknaden. På samma sätt som merparten av landets partier nu står upp för HBTQ-personers rättigheter, bör politiken stå upp för den grupp som mer än många andra behöver en plats på en jämställd arbetsmarknad.