Bild: Stockholms läns landsting
Bild: Stockholms läns landsting

En ny undersökning om stockholmares inställning till privatsjukhus kastar nytt ljus över en av de märkligaste debattartiklarna som vårdjättarna någonsin fått in i en respektabel tidning.

Innan jul publicerades en RÄTT SÅ speciell debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det var företrädare för de privata vårdjättarna Aleris, Capio och GHP Specialty Care som var ursinniga på att politiska debattörer hänvisade till folkviljan när de diskuterade privat vårds vara eller icke vara. Och att de var negativt inställda på fel grunder. Aleris med vänner ville därför ta reda på fakta.

»Som man frågar får man svar«, skrev debattörerna och ställde frågan hur svenskarna ställer sig till privat vård på detta högst neutrala sätt: »Tycker du att landstingen ska köpa vård från privata vårdgivare om det är billigare än den offentliga vården och har minst samma kvalitet eller tycker du inte det?«

31 procent vill inte ha billigare vård om det innebär att den utförs av en privat vårdgivare.

Mer än hälften – 56 procent – svarade ja, medan 31 procent var negativt inställda. Faktumet att majoriteten av svenskarna vill ha billigare vård till samma kvalitet tar vårdjättarna sedan som intäkt för att svenskarna är positivt inställda till privat utförd vård – »det var som vi trodde«. (Än mer anmärkningsvärt är väl ändå att 31 procent inte vill ha billigare vård om det innebär att den utförs av en privat vårdgivare?)

I dag får vi dock en uppdaterad bild av hur svenskarna, eller i just denna undersökning stockholmarna, ser på privat utförd vård. Kampanjorganisationen Skiftet har låtit Novus fråga över 1 000 personer om de tycker att det är bra eller dåligt om fler sjukhus i Stockholm privatiseras om det finns möjlighet att ta ut vinst. 54 procent tycker att det är en dålig eller mycket dålig idé.

54 procent tycker att ytterligare ett privatsjukhus är en dålig eller mycket dålig idé.

Men liksom Aleris, Capio och GHP Specialty Care bryr sig Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, föga om folkviljan.

– Jag formar ju inte mina idéer och politik utifrån enstaka opinionsmätningar utan utifrån vad jag bedömer är det riktiga och viktiga för vården och det bästa för stockholmarna. Vi vet att S:t Görans sjukhus som drivs av Capio är ett väldigt bra sjukhus och vi tror att det vore bra om vi fick in fler aktörer i sjukvården i Stockholm, säger hon till SVT.