Aftonbladet gör en nyhet på vad de själva kallar för en grav förenkling av verkligheten. De spelar därmed SD i händerna.

”SD är snart störst bland männen”. Rubriken är mycket entydig när Aftonbladet i dag gör ett stort nummer av att SD kan gå om S och M som största parti bland män. Men nyheten – som Aftonbladet drar upp stort på tidningens förstasida och som åtföljs av en analys skriven av Lena Mellin – håller inte för närmare granskning.

Artikeln bygger på Aftonbladets egen läsarpanel ”Sverige tycker”. Utifrån hur opinionsmätningarna sett ut de senaste månaderna med uppåtgående siffror för Sverigedemokraterna gör man en framtidsprognos. Enligt den kan SD ha gått om M och S som största parti bland män lagom till augusti.

Den som läser själva nyhetsartikeln tycker rimligtvis att varningsklockorna borde ringa hos de stora partierna. Men den som bemödar sig om att läsa faktarutan förstår snart att den så kallade prognosen inte är något som borde ha hamnat på nyhetsplats: ”Notera att den prognostiserade utvecklingen är teoretisk och en grav förenkling av verkligheten”.

Att dra slutsatsen ”SD är snart störst bland männen” är alltså inte korrekt. Aftonbladet gör alltså en nyhet på vad de själva kallar för en grav förenkling av verkligheten. Det kan knappast anses vara bra journalistik.

För att belägga tesen tar man in citat av statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors. Som svarar med att varna för att lita på den sortens analyser som Aftonbladet gör i det här fallet. Någonstans här kan man tycka att tidningen borde ha dragit öronen åt sig.

Som journalist sitter du på en väldigt stor makt att sätta bilden av verkligheten. Aftonbladet skapar här en nyhet utifrån något som de inte har belägg för. Det är att använda statistik på sämsta tänkbara sätt – och att missbruka den inflytandeposition Aftonbladet besitter.

Över lag finns det starka skäl att förhålla sig skeptisk till resultaten från Sverige tycker-panelen. Sverige tycker består av en självrekryterad panel. Självrekryterade paneler är omdiskuterade och många gånger kritiserade. Just sverigedemokratiska sympatier tenderar dessutom att vara större i självrekryterade paneler än i undersökningar med ett traditionellt urval.

Den som klickar sig fram till Sverige tycker-panelen upptäcker snabbt att hen kan registrera hur många konton hen vill – så länge hen har flera mejladresser.

Själv passade jag på att registrera mig både som en 32-årig kvinna som ska ha röstat på Vänsterpartiet i senaste valet och en 70-årig man som ska ha röstat på Moderaterna. Med vändande mejl välkomnades jag till panelen av Schibsted och Inizio.

Fritt fram att börja manipulera mätningarna med andra ord.

Till Aftonbladet säger SD:s partisekreterare Richard Jomshof att det vore ”fantastiskt” om partiet fortsatte att växa. Konstigt vore väl annars. SD borde i det närmaste skicka ett tackmejl till Aftonbladet. För SD-engagerade finns starka incitament att registrera så många konton som möjligt – Aftonbladet kommer ju med stor sannolikhet bara att se det som en bekräftelse på den egna prognosen.

Men Aftonbladets ansvariga borde ta sig en funderare på hur smart det är att fabricera nyheter utifrån grava verklighetsförenklingar. Liksom hur lågt man kan tänka sig att sjunka när det kommer till kvalitetsnivån på opinionsmätningar.

Mitt förslag lyder: Skrota Sverige tycker. Gör opinionsmätningar som håller måttet. Och ägna er åt den skickliga journalistik ni i vanliga fall brukar vara bra på.