Dagens Arena är på plats på LO:s hearing om vinster i välfärden.

Dagens Arena har bänkat sig på åhörarbänken under LO:s hearing om vinster i välfärden. Vi uppdaterar kontinuerligt från hearingen.

“Vårt förslag kommer innebära en vinstbegränsning av välfärden”, säger Tobias Baudin inledningsvis.

Baudin säger att LO:s styrelse nu har satt ner foten och att ett påverkansarbete kommer att inledas. Inledningsvis kommer man rikta in sig på den borgerliga regeringen.

Siffran att 100 000 svenskar har gått ned i arbetstid för att äldreomsorgen inte fungerar fullt ut uppmärksammas, av Baudin.

Vi ska inte tro att vi är färdiga med det här förslaget, säger Baudin, men de flesta av förslagen ska införas under nästa mandatperiod.

11.46  Paneldebatten ska inledas. På plats är Karin Pettersson (politisk chefredaktör Aftonbladet), Göran Greider (chefredaktör Dala-Demokraten), Maria Ludvigsson (ledarskribent SvD) och Karin Svanborg Sjövall (Timbro).

Karin Svanborg Sjövall menar att vinster i välfärden ska vara en självklarhet.

Karin Pettersson säger att vi har fått en oligopolmarknad och att man måste konstatera att det inte blev som man tänkt när man släppte in privata aktörer i välfärden.

Maria Ludvigsson menar att det är en maktfråga; var ska makten ligga, hos medborgarna eller hos politikerna.

Göran Greider säger att det finns företagsintressen som är intresserade av att exploatera skattebasen.

Karin Svanborg Sjövall kontrar med att privata verksamheter är mer effektiva.

Karin Pettersson menar att det också är en moralisk fråga. De som arbetar får det inte bättre, stora vinster plockas ut.

Maria Ludvigsson säger att vinsterna till stor del återinvesteras i verksamheten. Hon säger att man i debatten ofta glömmer de som använder välfärdstjänsterna.

Göran Greider menar att det inte är något problem, att det bara är för kommunerna att ta över verksamheterna och att personalen som arbetat där tidigare får vara kvar.

Karin Svaborg Sjövall säger att man inte kan radera ut möjligheten att driva bolag på ett sådant sätt.

Dagens Arena kan här konstatera få nyheter har framkommit i debatten mellan de fyra, positionerna är välkända sedan tidigare. Redaktionen hoppas att vi vid någon punkt under hearingen får svar på frågan vad det innebär att  kommunerna ska kunna gå ifrån den ordning som LO föreslår.

Karin Svaborg Sjövall säger vidare att Attendo, Carema och andra riskkapitalbolag har haft noll kronor i vinstutdelning.

Göran Greider säger att det är livsfarligt att låta konsumtionskrav styra i vården.

Maria Ludvigsson återupprepar att man måste tänka på dem som använder välfärdstjänster. Och att det blir illa om deras dagis etc. försvinner.

Göran Greider frågar om det inte borde vara läkaren som ska avgöra vilken vård man behöver i stället för att man själv ska bestämma (spontana applåder uppstår).

Karin Pettersosn säger också att det handlar om barnens utbildning, men att marknaden inte fungerar. Valfrihet har ett värde, men jämlikhet har också ett värde, säger hon.

Greider säger att LO:s förslag syftar till att flytta debatten till vänster.

Karin Svaborg Sjövall säger att det är samma personal som har vägt blöjor som var i tjänst när Koppargården var i kommunal drift.

Greider tar upp problemet med för lite finansiering och säger att skatterna behöver höjas.

Maria Ludvigsson säger att det inte ska vara en generell välfärd, utan att välfärden ska baserar på försäkringslösningar.

Göran Greider säger att en förutsättning är större resurser.

Karin Svaborg Sjövall säger att marknaden inte fungerar perfekt, men att valfriheten ändå måste vara främst.

Karin Pettersson talar om kvalitetskrav och att resursfrågan måste väga tyngre framöver.

12.19 LO-representanter som arbetat fram LO:s förslag kliver upp på scenen: Claes-Mikael Jonsson (jurist), Kjell Rautio (välfärdsutredare), Joa Bergold (välfärdsutredare).

Dagens förslag är den första delen i LO:s välfärdsutredning. Under det kommande året kommer rapporter om:

 • Sjukförsäkring
 • Stärkta välfärdstjänster
 • Tandvårdsförsäkring
 •  Lag/avtal

Kjell Rautio berättar om den analys de har gjort av välfärdsmarknaden: Resurstillströmningen till välfärdsmarknaden har strypts och blivit ett allvarligt problem. Den vinstdrivna verksamheten riskerar att gå ut över personal och kvalitet. Likvärdigheten riskerar också att urholkas. En legitimitetskris riskerar också att uppstå. Rauto konstaterar att man också måste se skillnader mellan olika sektorer och skillnader mellan stad och landsbygd.

Vi får också en genomgång av dagens förslag, som i stort innebär:

 • Riktlinjer för bemanning och utbildning
 • Meddelandeskydd
 • Öppna böcker på enhetsnivå
 • Certifiering

Claes-Mikael Jonsson går därefter igenom samhällsbolagen:

 • Man underkastas vinstbegränsningskrav: statslåneränta + 1 procent vid ränta och värdeöverföring
 • SVB-bolagen ska göras till grundnorm
 • Ska främja almännyttan.
 • Om avsteg från huvudregeln (samhällsbolag) görs gäller skriftlig motivationsplikt. Kommuner där man vill tillåta exempelvis vinstuttag på 15 procent ska kommunerna motivera det skriftligt.

Joa Bergold går igenom valfrihetsaspekten:

 • Lov ska avskaffas och lou utvecklas.
 • Kommuner och landsting ska ha rätt att avgöra omfattning för privata aktörers etablering.
 • Ansvarig tillsynsmyndighet ska utreda hur brukarinflytande kan stärkas. Som det är nu råder frihet för företagen, men inte för brukarna.

Hearingen avslutas därefter.