När Almedalsveckan på fredagen börjat tackla av hölls ett intressant samtal mellan Birgitta Ohlsson och Rossana Dinamarca på temat ”Duktiga flickor – klassresornas vägvisare eller klassamhällets ursäkt?”.

På ett sätt är den återkommande debatten tröttsam. Kvinnor, oavsett ålder, ska alltid skämmas. Du ska skämmas för att du är för bra, du ska skämmas för att du är för dålig. Du ska skämmas för att pojkar inte presterar tillräckligt – och du ska skämmas för en rad saker som har med allt från celluliter till moderskap att göra. Säg det ämne som en kvinna inte kan skambeläggas en aning för.

Medan Birgitta Ohlsson lyfter fram att det alltid finns en raljant ton när vi pratar om flickors flit undrar Rossana Dinamarca varför flickor ska behöva vara så förbannat duktiga (männen är ändå de som kommer premieras).

Och även om det finns skäl att ifrågasätta duktighetskomplexet är jag benägen att hålla med Birgitta Ohlsson. Att vara en duktig flicka är ett vapen i en värld där män ständigt gynnas. De duktiga flickorna möjliggör klassresor – så även för min egen del – och det innebär att dessa kvinnor i framtiden kan vara vägvisare för andra. Det behövs i en ojämställd värld.

Men som alltid möjliggörs klassresor inte bara av dig själv, utan av samhället runtomkring. Här har de senaste årens politik försvårat för både flickor att pojkar att träda in på klassresans väg.

Ökade klyftor, försämrade möjligheter till Komvux och yrkesprogrammet på gymnasiet som inte självklart ger tillgång till högskola är några delar i detta. Här bär inte minst nuvarande regering ett viktigt ansvar att vända politikens inriktning. Lika viktigt är det att poängtera att du ska omfattas av goda levnadsvillkor oavsett vilken klass du tillhör.

Den duktiga flickan ska dock inte låta sig skämmas. Hon är fantastisk som hon är.