Jag är köttätare. Troligtvis skulle jag aldrig få vara representant för medlemmar i en förening för veganer.

Handlar det om demokrati? Är det min demokratiska rätt att få representera folk i veganföreningen? Självklart inte.

Trots det fortsätter Sverigedemokrater envist att hävda att de ska få inneha förtroendeuppdrag i de olika LO-förbunden. Senast i går sände SVT Jönköping ett inslag på ämnet där en före detta medlem i Transport, aktiv i Sverigedemokraterna och kommunpolitiker för desamma, fick tid att haspla ur sig massor om demokrati och föreningsrätt.

Låt oss få några saker rätt här. Demokratin är intakt. Sverigedemokraterna sitter i riksdagen så uppenbarligen har folk fortfarande rösträtt i allmänna val (även om det givetvis lockar att ifrågasätta ungefär 13 procent av väljarnas val).

Och föreningsrätten handlar om rätten att starta föreningar och tillhöra föreningar. Och att föreningarna också har rätt att själva formulera värdegrund och stadgar. Som till exempel, i LO-fackens fall, kan innehålla att föreningens medlemmar ska “verka för en samhällsutveckling på grundval av alla människors lika värde”.

Alltså. Om Veganföreningen deklarerar att den är till för veganer finns ingen rätt för köttätare att tillhöra den. Än mindre att representera den. Det tror jag till och med Sverigedemokrater fattar.

Det kanske i grund och botten är så att SD:are generellt är dåliga på vad demokrati är helt enkelt. Vem kunde ha anat.