I fredags basunerade DN:s Henrik Brors ut Sex av tio vill ha nya reaktorer. Granskar man underlaget närmare visar statistiken i stället en säkerställd minskning av andelen som är för ny kärnkraft. Endast var fjärde av de tillfrågade vill ha ny kärnkraft.

De som i undersökningen säger nej till kärnkraft får dock följdfrågan om de kan tänka sig att ersätta befintliga reaktorer med nya. Var tredje svarar då ja. Dessa adderas med dem som i undersökningen säger att de vill ha kärnkraft. Och vips uppdagas DN:s kreativitet: var sjätte är för ny kärnkraft. Någon borde lära dem något om statistik och metodisk riktighet. Och att undanhållande av halva sanningen i princip är som att ljuga. Brors skriver ingenting om den ökade andelen socialdemokratiska väljare som är mot kärnkraft – från 41 procent förra året till 49 procent i år. I stället väljer han att bara skriva att "en majoritet s-väljare säger ja".

I undersökningen finns också en liten fotnot som säger att bastalen för FP, C, KD, V och MP är för små och att felmarginalerna därför blir stora. Det säger Brors heller ingenting om. När ska hans "analyser" döpas om till "agitationer"?

NB

Uppdatering: Jag ser att även Helle har reagerat på DN:s rubrik.