Fackförbundet Sveriges Ingenjörer bryter nu allt centralt samarbete med Migrationsverket. Anledningen är att utländska arbetare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Och att Migrationsverket, som är den myndighet som utfärdar arbetstillstånden, inte har någon kontroll över varken anställningsvillkor eller löner. I många fall ser också myndigheten mellan fingrarna när det gäller uppenbart utnyttjande.

Summa summarum: Migrationsverket utfärdar arbetstillstånd till vem som helst. De ställer inga krav, de kontrollerar ingenting. Sveriges Ingenjörer gör helt rätt när de nu sätter ner foten.

För några månader sedan granskade jag hur den nya lagen om arbetskraftsinvandring fungerar i praktiken. Redan då var det uppenbart att det är fritt fram för vilken företagare som helst att få arbetstillstånd utfärdat. Hur många konkurser, hur stora skulder eller hur många domar man än har i bagaget.
– Kontroller av företag är inget vi gör generellt. Det är otroligt många företag som passerar här, säger Gunilla Wikström som är beslutsfattare på Migrationsverkets arbetstillståndsenhet i Norrköping i mitt reportage.

Ett exempel var företaget Lomsjö bär som, trots att de hade Kronofogden flåsandes i nacken, utan så mycket som fråga från Migrationsverket beviljades 150 arbetstillstånd för bärsäsongen 2010. Arbetsgivaren stack sedan med lönerna. Kvar satt 150 thailändska bärplockare, utblottade och skuldsatta för livet.

Arbetskraftsinvandring är mycket bra. Det ska alla ha klart för sig. Den nya lagen har också ökat möjligheten för asylsökande att stanna. Det är positivt. Men varför säkerställer man inte att gästarbetare inte utnyttjas?

Problemet är inte så mycket Migrationsverket (även om handläggningen verkar otroligt slapp). Problemet är hur lagen är utformad. Migrationsverket är själva osäkra på om det finns lagstöd för att neka någon arbetstillstånd, även om de upptäcker fuffens. Så här skriver de i sin årsredovisning:

”Det är emellertid oklart vilka sanktionsmöjligheter Migrationsverket har när oegentligheter av olika slag upptäcks. Det är också oklart vilket lagstöd som finns för att avslå en ansökan när oegentligheter upptäcks…”

Den nya lagen om arbetskraftsinvandring var en uppgörelse mellan regeringen och Miljöpartiet. De borgerliga verkar nöjda med hur lagen blev. Men Miljöpartiet? Varför tar inte de sitt ansvar och kräver en revidering av lagstiftningen? I stället duckar de. Läs Mikaela Valterssons kommentar som publicerades i samband med mitt reportage (läs också mitt svar). Inget ansvar, endast snömos. Gör om, gör rätt!