Rasmus Ling (MP), Morgan Johansson (S) och Jonny Cato (C)

migration Innan året är slut ska en utredning tillsättas om att införa ett nytt särskilt visum för högkvalificerad arbetskraft. Utredningen kan komma att vigas till fler frågor om arbetskraftsinvandring.

I januariavtalets punkt 21 står att »problemet med kompetensutvisningar« ska lösas och att en utredning som tillsätts 2019 ska se över hur man kan införa ett särskilt visum för högkvalificerad arbetskraft som vill komma till Sverige för att söka jobb eller starta företag.

Under punkten står också att »dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas«.

För Socialdemokraterna betyder den skrivningen dock inte att man inte kan införa ändringar i reglerna som beror på en förändrad verklighet. Justitieminister Morgan Johansson säger i en intervju med DN på tisdagen att han vill skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring, och att det kan ske till exempel genom skärpta försörjningskrav för att ta med sig familjemedlemmar till Sverige eller genom höjda krav på minimilön för att få arbetstillstånd.

Motivet till att skärpa reglerna är, enligt S, den rapport från tolv myndigheter som nyligen beskrev fusk och missbruk av lagar och välfärdssystem, där bland annat handel med arbetstillstånd pekades ut som ett problem.

– Det står i januariavtalet att arbetskraftsinvandringen ska värnas. Då borde alla vara intresserade av att täppa till de hål som finns, sa Morgan Johansson till DN.

Att återgå till en arbetsmarknadsprövning, där arbetstillstånd begränsas till det som anses vara bristyrken, är inte realistiskt, enligt Socialdemokraterna.

Att förändra möjligheten till spårbyte, det vill säga att asylsökande som fått avslag på sin ansökan kan få stanna i Sverige om de har ett arbete, är en annan fråga som ligger på bordet inför förhandlingarna om utredningen, säger Sofie Rudh, pressekreterare hos Morgan Johansson. Men om utredningen faktiskt kommer att vidgas till mer än vad som står i januariavtalet återstår att se.

Regeringspartnern Miljöpartiet vill behålla dagens regler i stora drag, och inte förändra tillståndskraven för att komma hit.

– Övergripande tycker vi att det är bra med uppehållstillstånd för arbete, men vi är beredda att se över avarterna, där det finns problem med att man inte lever upp till de villkor som gäller. Det kan handla om förbättrad tillsyn på olika sätt, säger Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet till Dagens Arena.

Mp vill också behålla möjligheten till spårbyte.

– Det har varit ett sätt som har löst en situation för den som inte fått asyl men hade ett arbete, säger Rasmus Ling.

Centerpartiet, som ligger bakom punkt 21 i januariavtalet, anser att möjligheten att arbetskraftsinvandra till Sverige inte ska inskränkas, men öppnar ändå upp för att kunna lägga till förändringar som gäller dagens system till utredningen.

– Centerpartiet ser arbetskraftsinvandring som något väldigt viktigt. Vår huvudingång är att folk ska kunna komma hit och arbeta och bidra till samhället. Men fusk och oegentligheter är aldrig bra, så kan vi göra nåt åt det är det bra. Däremot ska det inte förändra skrivningarna i punkten, säger Jonny Cato, nytillträdd migrationspolitik talesperson för Centerpartiet.

– Arbetsmarknadsprövning ser vi inte går att förena med den här punkten.

Spårbyten är inte heller något där C vill förändra reglerna.

– Centerpartiet har länge varit och är väldigt positiva till möjligheten att göra spårbyte, säger Jonny Cato.

Samtidigt har Liberalerna öppnat upp för att skärpa regelverket, med skilda regler för hög- och lågkvalificerad arbetskraft.

– Det kan finnas skäl att strama åt regelverket på vissa punkter, för att skapa ett långsiktigt förtroende för arbetskraftsinvandringen, säger Fredrik Malm, migrationspolitik talesperson till SvD i en artikel på fredagen.

Samtidigt vill partiet inte återgå till arbetsmarknadsprövning, enligt kommentarer till DN.

KD, som inledde sitt riksting i dag, kan också vara på väg att ändra hållning i frågan om arbetskraftsinvandring, enligt SvD, då partiets representant i den migrationspolitiska kommittén, Hans Eklind, vill se en åtstramning.

Både Fredrik Malm och Hans Eklind vill också stoppa möjligheten till spårbyten från asylsökande till arbetstillstånd, skriver SvD.

Även inom Moderaterna höjs röster för att skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring. Moderaterna vill inte kommentera frågan för Dagens Arena på fredagen, men partiets migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenegard säger i en kommentar till Aftonbladet:

– Vi är beredda att se över regelverket för att bättre stoppa fusket, samtidigt som vi måste tillgodose svenska företags behov av kompetens.

Förra helgen meddelade Vänsterpartiet att de vill begränsa möjligheten till arbetskraftsinvandring till yrken med brist på arbetskraft, och stärka rätten att stanna och söka nytt jobb för migranter vars arbetsgivare inte följt avtalade villkor. Med flera förslag på regelskärpningar, vill Vänsterpartiet behålla möjligheten till spårbyte.