Miljöpartiet har gjort upp med de borgerliga om migrationspolitiken. I en ramöverenskommelse har man bland annat kommit fram till att man ska underlätta anhöriginvandringen genom att använda sig av DNA-teknik, att underlätta asylinvandring och att man ska kunna komma hit inte bara som anställd utan också för att starta egna företag.

Man är också överens om att papperslösa i ökad utsträckning ska få rätt till vård och skolgång. Det skriver Svenska Dagbladet.

Rent taktiskt är överenskommelsen en seger för Moderaterna, som nu försvagat den rödgröna oppositionen. Samtidigt har M fått ge upp en hel del i överenskommelsen för att blidka såväl de mindre borgerliga partierna som Miljöpartiet. Det tydligaste exemplet är att papperslösa nu ska få rätt till vård och skolgång. Den delen av överenskommelsen kritiseras bland annat av Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman.

Både S och är kritiska till synen på arbetskraftsinvandringen, som man tror kan leda till sämre villkor. Dagens Arena har tidigare skrivit om hur bristfälliga regler lett till att migranter i Sverige utnyttjats.

Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Mikaela Valtersson skrev med anledning av reportaget en debattartikel på Dagens Arena. Den finns att läsa här.