Om du står på en radikal och progressiv värdegrund är arbetskraftsinvandring önskvärt. Migration är en del av mänsklighetens historia, naturligtvis äldre än nationen. När den nya lagen om arbetskraftsinvandring år 2008 öppnade upp gränserna för människor utanför Europa att komma hit och arbeta var det en stor framgång. Lagen gav också nya och utökade möjligheter till permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det var inte minst positivt för den stora gruppen papperslösa som bor i vårt land.

Men samtidigt som vissa rättigheter och möjligheter stärktes så försvagades andra. När lagen skrevs var det många som höjde ett varningens finger för att lagen skulle kunna utnyttjas. Redan då kom varningar om möjlig människohandel och att människor skulle kunna exploateras som gratis arbetskraft.

Regeringen, som drev igenom lagen med stöd av Miljöpartiet, lyssnade inte. Den verkar fortfarande inte lyssna. Samtidigt har exempel där människor arbetar under slavlika förhållanden börjat dugga allt tätare.

Dagens Arena har beskrivit hur regeringens avregleringsiver lämnar fältet fritt för skrupelfria arbetsgivare och svarthandel med arbetstillstånd. Nu framför OECD och gränspolisen kritik mot den rovdrift på arbetskraft som vi har varnat för. Uttrycket ”skojarbransch” används. Det verkar vara en mild omskrivning. I SVT:s Agenda berättade en kinesisk kvinna om tungt köksarbete och erbjudanden om att arbeta för 2 000 kronor i månaden. Annars skulle hon skickas hem.

Problemen med nuvarande lagstiftning är flera. För att få arbetstillstånd måste arbetsgivaren skicka in ett anställningserbjudande till Migrationsverket där lön och arbetsvillkor stämmer överens med kollektivavtal. Men pappret är inte juridiskt bindande. Att lönen betalas ut är det ingen som kontrollerar.

Vidare: Om lönen inte stämmer har arbetskraftsinvandraren svårt att hävda sin rätt. Den som bråkar riskerar att anställningen upphör. Då ryker uppehållstillståndet. Därtill är Migrationsverket kontroll ytterst bristfällig, för att inte säga obefintlig. Exemplen är många där arbetskraftsinvandrare hamnat hos uppenbart oseriösa företagare vars enda syfte är att utnyttja dem som billig arbetskraft.

I Agenda hävdade migrationsminister Tobias Billström att anställningserbjudandet som arbetsgivarna skickar in till Migrationsverket är bindande. Han ljög tv-tittarna rakt upp i ansiktet. Billström påstod även att han redan har gett Migrationsverket i uppdrag att vara uppmärksamma på skenanställningar. Även det är lögn. Kanske är inte mer att vänta av en moderat som fick dollartecken i ögonen och talade kostnader när Ganna, 91 år och dement, var på väg att utvisas.

Vågar vi hoppas på följande: Sverige har en opposition som har tid och kraft att presentera ett förslag som förenar idén om en generös migrationspolitik med åtgärder som stoppar rovdriften på arbetskraft.