Rasmus Ling, Miljöpartiet. Bilder: Pixabay och MP.

arbetskraftsinvandring Den utredning om arbetskraftsinvandring som enligt januariavtalet skulle ha tillsatts under 2019 är fortfarande under förhandling. Orsaken sägs vara meningsskiljaktigheter mellan de fyra partierna.

Punkt 21 i januariavtalet handlar om att lösa frågan om så kallade kompetensutvisningar, det vill säga fall där högutbildade personer har fått sitt arbetstillstånd indraget på grund av att villkor som rör till exempel lön och semester inte varit uppfyllda, ibland på grund av misstag.

Det står också att ett särskilt visum ska tillsättas för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag i Sverige, en punkt som Centerpartiet har fått in i avtalet. Samtidigt slås fast att dagens regler för arbetskraftinvandring ska värnas. Utredningen skulle ha tillsatts 2019, men arbetet pågår fortfarande.

– Det har dragit ut på tiden för att vi har haft olika syn i vissa frågor, men utredningen kommer att tillsättas i närtid, säger Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

 Även Socialdemokraterna, genom justitiedepartementet, uppger att utredningen tillsätts i närtid. Varken de eller Centerpartiet vill dock kommentera förhandlingarna i nuläget.

Under hösten seglade frågan upp om att begränsa arbetskraftsinvandringen, framför allt i yrken som inte kräver någon utbildning, för att på så vis stävja ekonomisk brottslighet och utnyttjande av människor. Flera partier deklarerade att de svängt i frågan och ville begränsa Sveriges jämförelsevis liberala system för arbetskraftsinvandring, till exempel genom en prövning av arbetsmarknadsbehov.

– Framförallt är det Socialdemokraterna som har velat se en arbetsmarknadsprövning, men varken vi eller Centerpartiet vill ha det så där står de ganska ensamma, säger Rasmus Ling.

Diskussionerna inför utredningen har också kretsat kring lönenivåer och villkor för anhöriga, enligt Rasmus Ling.

Miljöpartiet vill stävja fusk och utnyttjande genom ökade kontroller och polisiära insatser mot de som inte följer reglerna, snarare än att strama åt regelverket.

– Vår grundinställning är att det är viktigt att människor kommer till Sverige och bidrar genom att arbeta, säger Rasmus Ling.

Han bekräftar att det kommer att komma förslag om nytt visum för högkvalificerade personer som vill arbeta i Sverige, men säger att utformningen kan se ut på olika sätt.

Frågan om spårbyte, det vill säga att en asylsökande som har fått avslag kan få stanna i Sverige på arbetstillstånd, ska också ha varit under diskussion inför utredningen. Men den har också tagits upp i den parlamentariska migrationskommitté som förhandlar om lagstiftningen som rör asyl och anhöriginvandring.

– Det är en fråga vi har olika syn på. Vi i Miljöpartiet har inte tyckt att det är en asylfråga, säger Rasmus Ling.

Dagens Arena har även sökt Liberalernas Fredrik Malm, men har i skrivande stund inte fått någon återkoppling.