Bild: Johanna Senneby
Bild: Johanna Senneby

Straffskärpning för människosmuggling kommer att slå mot offren, inte brottslingarna.

 31 människor dog förgäves. Båtolyckan skedde på turkiskt vatten för ungefär tre veckor sedan. Räddningspersonal kunde inte hjälpa till. Anledningen var att båten inte hade hunnit ut på internationellt vatten. Lagen om människosmuggling tillåter nämligen inte räddningsarbetare att transportera människor från inhemskt till internationellt vatten, trots att båten befinner sig i sjönöd. Flyktingar måste på egen hand ta sig ut på internationellt vatten, innan de kan bli räddade.

I går kom Moderaternas partiledare Anna King Batra, med ett förslag om straffskärpning för människosmuggling, från sex månader till två år. Förslaget om högre straff innebär bland annat att rättsvårdande myndigheter ska kunna använda hemliga tvångsmedel. På frågan om vad ett sådant tvångsmedel skulle kunna vara svarar hon SVT:

– Det kan till exempel handla om tillgång till signalspaning.

Samtidigt meddelade Österrike och Kroatien att man nu förstärker sitt gränsskydd ytterligare, vilket kan leda till att människosmugglingen ökar.

Det kan tyckas vara lite oklart vilka smugglare som Moderaterna syftar på, eftersom signalspaning vanligen inte bedrivs mot flyktingbåtar utan mot andra länder. Är det de på Medelhavet, på land utanför EU eller i Sverige man då syftar på?

Moderaternas utspel speglar den allmänna begreppsförvirringen som råder kring människosmugglingen på just Medelhavet. Bilden är att varje båt bemannas av en smugglare. Så var det kanske förr. I dag är det dock vanligt att människosmugglare, med rädsla för att själva drunkna under resan, tvingar flyktingar att själva köra båten. Detta trots att de flesta flyktingar saknar kunskap om hur man faktiskt kör en båt. Användandet av gummibåtar har därför blivit vanligt eftersom att de är enkla att använda.

Moderaternas hemsida förtydligas dock bilden av vad de menar. Här talas det om passförsäljning och kriminell verksamhet i Sverige, och att EU tillsammans ska verka för att hindra människosmuggling.

Människosmuggling är ett brott, och det råder inget tvivel om att det som sker på Medelhavet och runt om i Europa är organiserat. Men så som människosmuggligen ser ut i dag kommer förslagen om högre straff inte ha en påverkan på smugglare eller göra så att allt färre personer väljer farliga vägar. I stället finns det stor risk för att offren, det vill säga flyktingarna, drabbas och att räddningsarbetare hindras i sitt arbete.

Lösningen på människosmugglingen är inte att höja straffet. Det måste till säkra vägar, så att behovet av olaglig verksamhet inte längre behövs.