”Papperslösa ska få rätt till vård” är lite som ”Demenssjuka ska få rätt att byta blöja” eller ”Kvinnor ska få rätt till lika lön som män”. Det är klart att det är positivt. Samtidigt är det ju bara att uppfylla minimikraven för simpel anständighet, ett grundläggande krav för att överhuvudtaget få kalla sig för ett civiliserat samhälle.

Så jag undrar, varför löd rubrikerna inte ”Papperslösa har inte fått rätt till vård tidigare”, eller varför inte ”500 år för sent trillade polletten ner” eller ”Okej, vi förlåter er om ni börjar bete er anständigt även inom andra områden, ni kan ju börja med sjukförsäkringen!”.

Eller varför inte börja med migrantarbetarna. Lagen om arbetskraftsinvandring är fantastisk. Få reformer har lika effektivt suddat gränserna mellan människor. Men kontrollen att ingångna avtal verkligen efterföljs existerar inte. Samtidig vet vi att folk blir systematiskt utnyttjade och hamnar i en högst osund beroendeställning gentemot arbetsgivaren. Ibland blir situationen slavliknande. Läs mer om det här.

Detta har påpekats hur många gånger som helst. Inget händer. Slutsatsen är att regeringen gillar läget. Vilket är deprimerande.

Så MP. Nu när ni nått anständighetens gräns när det gäller vård för papperslösa. Gå vidare och stoppa det systematiska utnyttjandet av migrantarbetare. Se till så att folk får den lön som de lovas, svårare än så är det inte.