Trots skärpta regler fortsätter det omfattande utnyttjandet av bärplockare. Papperslösa bärplockare från Östasien råkar värst ut i en bransch där hot och svarta pengar är vardag.

Bärplockare som har skuldsatt sig och lurats på lönen. Bärplockare som har tvingats skjuta småfåglar för att få mat att äta. Sommaren 2010 präglades av rapporter om utnyttjade bärplockare i svenska skogar. Efter flera uppmärksammade fall skärpte Migrationsverket reglerna.

Inför årets säsong har bemanningsföretag som hyr in arbetskraft varit tvungna att redovisa hur de ska garantera att bärplockarna får lön. Det finns även krav på att bemanningsföretagen ska ha en filial i Sverige. Hur de nya reglerna har påverkat bärplockarbranschen har granskats av Swedwatch. Under ett seminarium på onsdagsförmiddagen presenterades resultatet.

– Migrationsverkets ändrade regler har förskjutit problemet genom att skapa ett stort antal papperslösa bärplockare, sa Viveka Risberg, kanslichef på Swedwatch under seminariet.

Papperslösa bärplockare exploateras
Antalet bärplockare som reser med bemanningsföretag har halverats sedan de nya reglerna infördes. Men uppköpen av bär har varit lika stort som tidigare år. Mycket tyder på att det har varit lika många bärplockare ute i de svenska skogarna i år som tidigare.

– De nya reglerna har inneburit en uppstädning av bemanningsdelen. Men det har samtidigt inneburit att fler bärplockare reser hit som så kallade fria plockare, sa Risberg.

De fria plockarna från Östasien reser till Sverige på turistvisum. Det innebär att de har uppehållstillstånd, men inget arbetstillstånd. Plockarna blir därmed pappers- och rättslösa. För dem finns ingen garanterad lön och om blir de lurade har de ingen rätt till hjälp.

– Vad vi kan se är det ett lika stort antal exploaterade bärplockare ute i de svenska skogarna även i år, sa Viveka Risberg.

Hot och svarta pengar är vardag
Bärplockarbranschen är ljusskygg. Det förekommer att bäruppköpare organiserar bärplockare och ordnar med transporter. Men allt ansvar ligger kvar på bärpockarna; uppköparna behöver inte ta något arbetsgivaransvar. Finns det lite bär får plockarna ingen lön, och de har inga försäkringar om en olycka skulle inträffa.

Swedwatch menar att ett större ansvar måste krävas av de stora grossister som köper upp bär. Trots att det är en bransch som omsätter mångmiljonbelopp skjuter grossisterna ifrån sig ansvaret för de utsatta arbetarna.
– Den här branschen är rena vilda västern. Hot, svarta pengar och trakasserier är vardagsmat, säger Viveka Risberg.

Trots ändrade regler återstår många problem för de arbetare som år efter år plockar bär i de svenska skogarna.