Det pågår redan ett arbete för att lokaler ska användas mer effektivt, skriver debattören.
Byggnader och lokaler står helt eller delvis tomma överallt i våra städer. Oftast helt i onödan. Genom en lokaldelningsplattform, kan allt från allt från idrottshallar och kontor till skolor och biografer synliggöras. Då skulle hyresgäster enkelt kunna hitta och utnyttja lediga ytor som annars skulle stå oanvända, skriver Robin Rushdi Al-sálehi, grundare av lokaldelningsplattformen Vakansa.se

Lokaler Det är inte varje dag man får chansen att citera en minister för sådant som varit en hjärtefråga i snart tio års tid. Inte minst när ministern också har rätt. Vi måste börja ”utnyttja lokalerna som redan finns”.

Citatet kommer från en intervju med DN där socialminister Jakob Forssmed svarar på det faktum att sportanläggningar står tomma på kvällar och helger, samtidigt som det finns föreningar som är på jakt efter lokaler för sina verksamheter. Ett lokalsökande som tyvärr  riskerar göra att föreningar går under, då de inte kan eller orkar bedriva sin samhällsviktiga verksamhet på ohållbara premisser. Ingen lokal, ingen verksamhet.

Dessvärre gäller det inte bara sportanläggningar i Stockholm. Utan alla möjliga lokaler över hela landet som står helt eller delvis tomma i våra städer, såsom skolor, teatrar, samlingslokaler, folkets hus och parker, lokaler till studieförbund, kyrkor och inte minst kontor.

Detta kan tyckas vara en banal fråga – Hur kan redan betalda lokaler stå oanvända samtidigt som det finns lokalbrist?

Tyvärr är problemet mer komplicerat än så.

Innan pandemin hade jag förmånen att sitta i ett arbetsutskott på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i nästan två års tid, där vi just behandlade frågan om hur uppenbart låg användningsgraden är i byggnader och lokaler i Sverige, samt vilka hinder som finns för att kunna höja den. För hinder finns, men de går alla i dag att lösa och det hjälper vi till med att göra på Vakansa AB.

Oavsett om det handlar om att ha koll på lagar och regler. Hur nyckelhanteringen ska skötas. Vilket bokningssystem som behövs. Vilka ordningsregler som ska följas. Om försäkringsfrågor, sekretess, lås och larm behöver hanteras. Vill man minska ytsvinnet och börja dela lokaler i dag, så går det!

I dag, efter pandemin, blir tyvärr rubriken på arbetsutskottets debattartikel här på DN för 4 år sedan – ”Alla kontor som behövs i Sverige är redan byggda” – dessvärre en underskattning. Jag vill påstå att alla byggnader som behövs i Sverige är redan byggda. Problemet är att de inte används effektivt.

Ser man till stat, region och kommun lyfter Sveriges kommuner och regioner att den offentliga sektorn innehar 90 miljoner kvadratmeter lokaler. Om vi utgår från siffror från innan pandemin visar de att kontor används så lite som 10 procent av tiden och skolor 16 procent av tiden.

Utgår vi enbart från de 90 miljoner kvadratmeter inom stat, region och kommun, skulle dessa alltså i princip kunna användas som om de vore 180 miljoner kvm, 360 miljoner kvm eller mer!

Det finns alltså en enorm potential när det kommer till ekonomiska besparingar i form av våra gemensamma skattemedel. En enorm potential i att hjälpa Sveriges föreningsliv, kulturliv, civilsamhälle och näringsliv att hitta billigare, passande och flexibla lokaler genom lokaldelning, istället för att riskera gå under. Det finns en enorm potential i att minska bygg- och fastighetsbranschens resurs-, miljö- och klimatavtryck av att bygga miljontals kvadratmeter som egentligen inte behövs.

För att detta ska ske krävs tre saker:

  1. En databas och/eller marknadsplats som synliggör och tillgängliggör alla de ytor som finns i våra städer och när de står tomma
  2. Ett enkelt system som kan hantera och matcha ytor med verksamheter som kan och vill dela lokaler med varandra
  3. Att systemet också hjälper verksamheterna innan, under och efter att lokaler har samnyttjats för att hantera nyckelhanterings-, boknings-, försäkrings, betalnings- och andra administrativa frågor, samt att lagar och regler efterföljs.

Detta är vad undertecknad har försökt göra med Vakansa och ovan är de exakta uppmaningarna som vi inom arbetsutskottet på IVA kom fram till behöver ske för att lokaldelning skulle bli norm. Undertecknad var den enda galningen nog som tog på sig ansvaret att praktisk ta tag i saken och arbetar i dag med detta dag in och dag ut.

Genom att göra det enklare att dela lokaler mellan verksamheter, när de ändå inte används, kan vi se till att Sveriges hyresgäster slutar betala 100 procent av hyran för 10 procent av tiden och istället fylla ytorna med verksamheter från morgon till kväll, över dygnets alla vakna timmar.

Gör vi det, ja, då hade vi inte behövt bygga något alls! På köpet blir bygg- och fastighetsbranschen mer hållbar än vad den är idag.

Jakob Forssmed – Vi står redo att hjälpa kommuner, regioner och staten att spara på lokalkostnaderna genom att matcha och hantera verksamheter till att dela lokaler med varandra. Hjälpa allt från föreningslivet, kulturlivet, civilsamhället och näringslivet att hitta billiga, passande och flexibla lokaler genom lokaldelning, istället för att gå under.

Vi kan se till att byggnader och lokaler används, istället för att stå tomma!

Robin Rushdi Al-sálehi, samhällsplanerare och hållbarhetsspecialist, Grundare av lokaldelningsplattformen Vakansa.se