Karin Rågsjö

Idag röstar de borgerliga partierna i alliansen tillsammans med SD nej till regeringens förslag att stoppa utförsäljning av universitetssjukhusen till privata intressen. Vad vi ser hända i svensk vård är ett medvetet systemskifte, skriver riksdagsledamot Karin Rågsjö, Vänsterpartiet.

Vem med en allvarlig sjukdom vill bli behandlad av läkare som ägnat mycket tid de senaste åren åt att operera bort födelsemärken på löpande band istället för att utveckla sin kompetens genom forskning och genom att tillägna sig nya avancerade behandlingsmetoder?

Frågan är tillspetsad men inte tagen ur luften.

Professorer och läkare från svenska universitetssjukhus varnar nu för hur långt gångna privatiseringar gynnar viss typ av vård som »prickkontroller« vaccinationer och enklare kirurgi, medan patienter med komplexa sjukdomar och multidiagnoser inte prioriteras. Och viktig forskning sätts på undantag.

Universitetssjukhusen har en avgörande funktion för att vårdkedjan ska fungera. Där skapas framtidens vård . Yngre läkare och forskare kan ta del av äldre forskares erfarenheter och kunskap och det är här kunskaperna överförs till nästa generation om hur vi behandlar cancer, hjärtinfarkter, allergier och alzheimer, med bättre överlevnad och livskvalitet för patienterna.

Men de här nödvändiga kunskapsmiljöerna hotas på en marknad som styrs av kortsiktig vinstjakt.

Vad vi ser hända i svensk vård är ett medvetet systemskifte. På flera plan. Dels ideologiskt där den tidigare så grundläggande folkhälsotanken attackeras av de som vill skapa gräddfiler till vård och omsorg. Men främst kommersiellt där starka ekonomiska krafter vill lägga beslag på allt som kan göras profitabelt.

Och då prioriteras födelsemärken och förkylningar, allt som kan ”skalas upp” framför avancerad forskning och svårmätbar kunskapsutveckling som inte snabbt kan räknas på pluskontot.

Det är alltså inte bara akutpatienterna i korridoren och kvinnorna som får vända i dörren till förlossningen som märker av förändringarna, inte bara vårdpersonalen som är utarbetad och flyr sjukhusvården.

Utan det skadar även forskning och utveckling när ekonomiska incitament och styrmodeller från näringslivet påtvingas vården och gör det lönsammare med små uppstyckade enheter och konceptvård i bolagsform än att ta sig an stora utmaningar för framtiden.

Därför står vi bakom den proposition riksdagen ska rösta om den 14 juni, som stoppar utförsäljning av universitetssjukhusen till privata intressen.

 Vänsterpartiet är det parti som tveklöst pekat på urartningen av det nyliberala experimentet i vården som nu drabbar även på högsta nivå i systemet.

Därför står vi självklart bakom den proposition riksdagen ska rösta om den 14 juni, som stoppar utförsäljning av universitetssjukhusen till privata intressen.

I förslaget fastslås att landsting inte får lägga över uppgiften att driva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus på andra vårdgivare.

Det är också mycket aktuellt i och med att den borgerliga alliansen i Stockholm har framfört kravet att just sälja ut ett av de stora sjukhusen.

För Vänsterpartiet handlar det om att värna grundprinciperna i svensk hälso- och sjukvård och sätta ner foten och stoppa vinstjaktens allt snabbare löpande band.

Att borgerliga partier och SD tänker rösta ner förslaget och tillåta de här kunskapsmiljöerna att erodera får de stå till svars för inför väljarna nästa år.

Universitetssjukhusen är viktiga både för kvaliteten i dagens sjukvård och kompetensen hos den vårdpersonal som ska ta hand om våra barns och barnbarns sjukvård.

Vi måste säkerställa att de här strategiska delarna av hälso- och sjukvården även fortsatt blir kvar i gemensam ägo och har fokus på sina huvuduppgifter vård, forskning, utbildning och utvecklingsarbete.

Universitetssjukhusen ska ges möjlighet att bygga vidare på en långsiktig och stabil akademisk kultur och utan påverkan och press från kortsiktiga vinstintressen skapa den kreativa miljö varur framtidens vård och forskning kan skapas.

Att borgerliga partier och SD tänker rösta ner förslaget och tillåta de här kunskapsmiljöerna att erodera får de stå till svars för inför väljarna nästa år.

Karin Rågsjö är vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet