Robin Rushdi

debatt Föräldrar behöver få vara föräldrar i lugn och ro, inte ha piskan att klara av det fort, fort, för arbetets skull, skriver Robin Rushdi om två politiska förslag som vill se kortare föräldraledighet. 

För drygt två veckor sedan skrev Liberalernas ungdomsordförande Joar Forsell i Expressen om att föräldrarledigheten borde kortas ner från 16 månader till 12 månader och bara kunna tas ut upp till barnets 2-årsdag.

Detta skulle spara den svenska kassan 11.8 miljarder kronor per år. Han menar att föräldrarförsäkringen blir till en kvinnofälla då kvinnor hålls onödigt länge borta från arbete. Att kvinnor tjänar i snitt 3 miljoner mindre än män och får sämre pensioner börjar enligt honom när de skaffar barn.

Några dagar därefter lanserade Moderata ungdomsförbundets ordförande tillsammans med Moderatkvinnornas ordförande och en moderat utredare i Dagens Industri  med ett förslag på samma tema.  föräldraförsäkringen  bör kortas till tolv månader och uttaget av föräldrapenningdagar bör koncentreras till barnets första levnadsår samt att ersättningen bör höjas till 100 procent av lönen.

Moderatförslagets del om att ersättningen bör höjas till 100 procent kan vara bra, men borde stanna vid ett pensionsgrundande tak på 40250 kr. Förslaget om den kortade tiden håller inte alls i mina öron. Det kommer förmodligen leda till att uteslutande kvinnor stannar hemma med barnen för att exempelvis amma barnet under första levandsåret.

Vad gäller Luf-förslaget så finns en underliggande välmening från ungdomsförbundets sida om att föräldrar bör vara lika närvarande med sina barn som sin respektive utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Det hjälper dock absolut ingen förälder att kunna vara just mer närvarande genom att försämra föräldrarförsäkringen. Tvärtom borde vi förlänga föräldrarledigheten för att se till att svenska föräldrar faktiskt får mer tid gemensamt att spendera med sina barn.

Föräldrar behöver få vara föräldrar i lugn och ro, inte piskande fort för arbetets skull.

När det gäller kvinnors pensioner och jämställdhetsperspektivet så borde statens paroll självklart vara »lika lön för lika arbete« då det är själva arbetet som ska avgöra lönen, inte att män och kvinnor skaffar barn. I dagens Sverige borde inte det vara en faktor som avgör just kvinnors löner och pensioner.

Föräldraförsäkringen må vara en kostnad, men det är en kostnad som samhället vill ta både för föräldrarnas välbefinnande och barnens.

Att som kvinna bära ett barn i 9 månader och fortfarande förväntas göra uppoffringar för karriären och familjen (kvinnor utför fortfarande övervägande del arbetet i hemmet) kan tvärtom överbryggas med en längre föräldraförsäkring där båda föräldrarna får säg 12 månader var att få vara med barnen.

Vi bör göra det enklare att ha en jämställd föräldraledighet och närvaro med barnen, inte göra den tuffare och »individualiserad« med färre månader.

Om det är något som Liberalernas ungdomsförbund borde fokusera på så är det övertidsarbetet som svenska tjänstemän och arbetare utför.

Vi ser nog alla dag in och dag ut hur föräldrar försöker få ihop vardagspusslet, utan att få sova ordentligt, äta ordentligt eller ha ordentligt med egentid. De jobbar dessutom alldeles för mycket på arbetsplatser som egentligen borde anställa fler.

Om det är något som Liberalernas ungdomsförbund borde fokusera på så är det övertidsarbetet som svenska tjänstemän och arbetare utför.

Exempelvis att svenska tjänstemän övertidsarbetar motsvarande 150’000 heltidsarbeten varje år? Föräldrar till barn under 7 år heltidsarbetar motsvarande 12’000 av dessa heltidsarbeten.

Skulle vi ta med vanliga arbetares övertidsarbete så skulle vi nog kunna tala om att utrota arbetslösheten i Sverige genom att faktiskt fördela arbetet som finns.

Då kommer svenska staten spara rejält med pengar som går till dem som behöver hjälp relaterat till konsekvenserna av sin arbetslöshet samt öka sina skatteintäkter med fler som betalar skatt.

Arbetsmarknaden behöver styras så att den anställer fler och just nu behöver den inte det då folk jobbar mer än vad de borde, vilket verksamheterna tjänar på.

Om Sverige hade en sundare och jämlikare arbetslinje så skulle svenska arbetstagare må bättre, kunna arbeta flitigare och vi skulle sänka kostnaderna på riktigt utan risk för att öka dem genom att inte tänka på de långtgående konsekvenserna av exempelvis sämre föräldrarförsäkring.

Så utöka istället föräldrarförsäkringen och minska både övertidsarbetet samt arbetslösheten i Sverige genom att dela på arbetsbördan.

Robin Rushdi jobbar till vardags med hållbarhetsfrågor och driver ett socialt entreprenörskap som heter Gröna Grannar med fokus kring demokratisering, inkludering och civilsamhällets plats i staden