Förslaget öppnar för marknadisering där försäkringen kan användas som nannybidrag, skriver Annika Strandhäll, Tara Twana och Julia Ekedahl.

Regeringen och Sverigedemokraterna är på väg att genomföra förändringar i föräldraförsäkringen som innebär att alla föräldrar ska kunna överlåta föräldradagar till vem som helst. Motivet till lagförslaget är att underlätta för stjärnfamiljer och inte minst ensamstående föräldrar som i dag har svårt att få avlastning och kombinera arbetsliv och familjeliv.

En sådan utformning riskerar att urholka grundidén med föräldraförsäkringen

 

S-kvinnor delar bedömningen att föräldraförsäkringen skulle behöva förändras för att möta behov hos exempelvis ensamstående. Men istället för att hitta lösningar för de grupper där behoven finns lägger man fram förslag på en generell förändring som gäller alla vårdnadshavare oavsett situation. Vi menar att en sådan utformning riskerar att urholka grundidén med föräldraförsäkringen som handlar om att ge föräldrar möjlighet att vara hemma och knyta an till sina barn.

Förslaget kommer att leda till ett mindre jämställt uttag av föräldradagar genom att möjliggöra för föräldrar, sannolikt pappor, att överlåta föräldradagar till andra, troligtvis till en annan kvinna, som en mormor eller farmor. På längre sikt riskerar förslaget att leda till en ökad press på föräldrar, i synnerhet pappor, att ta ut färre föräldradagar. Regeringens förslag till ändring av föräldraförsäkringen är ett jämställdhetssvek. Dessutom öppnar förslaget för en marknadisering där föräldraförsäkringen kan nyttjas som ett nannybidrag.

S-kvinnor anser att regeringen saknar konsekvensanalys, både vad gäller påverkan på jämställdheten, barnperspektivet och den marknad som förslaget öppnar upp för. En mer flexibel föräldraförsäkring får inte göra föräldraförsäkringen till ett system för skattefinansierade barnvakter.

Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor

Tara Twana, ordförande i S-kvinnor Stockholm stad

Julia Ekedahl, ordförande i S-kvinnor Stockholm län